Ryska posten

28 augusti 2012

Stoppa vandalerna!

Ikväll går samrådstiden ut för ett groteskt förslag från stadsbyggnadsnämnden i Stockholm om att bygga ihop förorterna Bagarmossen och Skarpnäck med 700 nya bostäder. Det innebär att två av Stockholms förorter med högsta exploateringsgrad (högre än Östermalm) ska förstöras. De fina tankar som har funnits bakom Skarpnäck med ett kraftigt begränsat bilinflöde och i princip ingen genomfart saboteras.

Från de styrande i Stockholms kommun har länge förts en propaganda om "förtätning", att bygga samman förorterna, (tankar som ibland serveras under den falska varubeteckningen "Promenadstaden") etc som dessvärre i stort sett accepteras av alla partier.

Målet är 30 000 nya bostäder åt Stockholmare och det är man överens om, tydligen utan att pröva frågan regionalt. Var och en inser att ska man bygga så många bostäder behövs det stora hiv. Tunnelbanan måste som förutsetts från starten förlängas till Bollmora. Stora arealer norr om Tyresövägen skulle kunna bli bostäder åt många tusen, men på grund av rådande maktförhållanden ser det ut som om villakvarteran kommer att sluka även den dyrbara marken.

Med andra ord måste det göras genomtänkta regionala planer. Så som Stockholm har gjort i det förgångna och i vissa avseenden varit i världsklass på.

Då duger det inte att först duscha ut den byggklara marken i Skarpnäck till radhus och sedan bryta upp skog och park för flerfamiljsbostäder. Att vissa experter anammar dessa tankar helt eller delvis är inte så konstigt - även de ska ju leva och säger stadens styrande "förtätning", säger många arkitekter "förtätning ska det bli". (Läs senaste Folket i Bild/Kulturfront för en samling moderiktiga argument för att vandalisera Stockholms gröna förorter).

Personligen tänker jag försöka se till att det offentliggörs här på nätet vilka politiker som röstar för de här förslagen. Det är inga jag tänker rösta på. För mig är det självklart att säga NEJ till planerna och be nämnden återkomma med ett förslag till förbättringar för Skarpnäck/Bagarmossens hårt prövade befolkning. Vi måste få det länge utlovade badhuset. Skyddet från motorvägen måste förbättras, åtminstone upp till samma standard som gäller vid nybyggena vid norra Sköndal.

På ryske tsarens tid brukade ingenjörer tvingas ställa sig under nybyggda järnvägsbroar när det första tåget gick över. I en lite humaniserad tappning tycker jag idén skulle kunna tillämpas på våra politiker. De ska inte godkänna några bostäder som de inte själva är beredda att bo i. Vill någon av nämndens ledamöter bo i korsningen Sockenvägen - Tyresövägen där balkongerna går ut i trottaren, nästan ut i körbanan och där utsikten i timmar blir bilköer, till stor del förorsakade av samma ogenomtänkta expansion? Jag trodde väl inte det.

Bygget av 16 radhus på EU-stött parkområde på Segelflygsgatan kommer att bli föremål för rättslig prövning.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.