gerundium

10 januari 2013

Galloway live!!

Gå till http://www.presstv.com/live.html (välj Programs, därefte Comments)
och se George Galloway tala med TV-tittare om de stora världsproblemen
just nu. Freden i Syrien, Palestina, Iran, Egypten osv.

Efter 10 sekunder förstår ni varför det är så viktigt för EU att
förbjuda pressTV. COMMENTS på PressTV, ett måste.

1 kommentar :

Bara signerade inlägg tas in.