16 september 2014

Putins bluff

FiB-juristerna Lars-Gunnar Liljestrand och Rolf Andersson skriver i senaste
numret av Folket i Bild/Kulturfront att Putin "bluffat" om att
Internationella domstolen (ICJ) i Haag skulle ha godkänt utropandet av
Kosovos självständighet.

Jag tror att de allvarligt underskattar Putin och Rysslands skickliga
diplomater.En kontroll på hemsidan kremlin.ru visar att Putin tagit upp exemplet Kosovo
i samband med Krim fyra gånger (18/3, 17/4, 24/5 och 29/8). Ingenstans finns
det täckning för den påstådda "bluffen".

Det som kommer närmast är det han sa 18/3:

"Dessutom har myndigheterna på Krim åberopat det välkända prejudikatet
Kosovo, ett prejudikat som våra västerländska partners har skapat själva, så
att säga, med sina egna händer, i en situation som absolut var analog med
den på Krim, när de erkände Kosovos utbrytning från Serbien som legitim. Det
bevisar för alla att det inte krävs något tillstånd för landets centrala
myndigheter för en ensidig självständighetsförklaring. Internationella
domstolen instämde med stöd av punkt 2 i artikel 1 i FN-stadgan i detta och
konstaterade i sin dom av den 22 juli 2010 följande. Här är ett ordagrant
citat: 'Ingen allmänt förbud mot en ensidig självständighetsförklaring
följer av säkerhetsrådets praxis', - och sedan 'Den allmänna folkrätten
innehåller inte något som helst tillämpligt förbud mot utropande av
självständighet.' Det är, som man säger, solklart."

Putin har alltså inte påstått att ICJ godkänt Kosovos självständighet. Han
har återgett ICJ:s beslut korrekt. Som vi vet, och förvisso vet även
Rysslands diplomater det, hade aldrig ICJ förelagts frågan att ta ställning
till Kosovos självständighet utan endast den allmänna frågan om det förelåg
ett förbud mot ensidigt utropande av självständighet.

Västmakterna var emellertid fast beslutna att so oder so erkänna Kosovo,
vilket de också gjorde. Hittills har 108 länder erkänt Kosovo.

Detta prejudikat kan man naturligtvis beklaga. Utropandet stred mot en av
säkerhetsrådets resolutioner och till skillnad från Krims självständighet
föregicks det inte av någon folkomröstning. Kosovos avskiljande genomfördes
inte heller fredligt utan genom ett bombkrig mot Serbien.

Men man kan inte bekämpa verkningarna av prejudikatet Kosovo - stormakters
rätt att stycka upp andra stater med bombkrig - genom att förvägra ett helt
annat folk den rätt som följer av FN-stadgan. Två fel gör inte ett rätt. 

Stefan Lindgren

---------------------------------------
Inlägget ovan lades ut på FiB/K hemsida, varpå Mats Larsson genmälde:

I en kommentar till din 8 dagar "Renhållning i Ukraina" den 2 februari,
skrev du följande i en kommentar till mig:

"Vi ska väl inte börja rita om Europas gränser nu också? Det kom man överens
om att låta bli i Helsingfors 1975."

Den 25 februari skrev du på 8 dagar under rubriken "Ingen rysk invasion idag
heller":

"Vad kommer att hända efter kuppen i Kiev? I SvD skriver kloka svenska
diplomater som Sven Hirdman och Örjan Berner om detta.
Ingen tror på skräckscenarier om rysk invasion och Berner avvisar efter en
lång genomgång av historien tanken på att Ryssland ens skulle försöka lägga
beslag på Krim, som tillhört Ukraina bara sedan 1954."

Om nu Rysslands annektering av Krim är förenlig med folkrätten, varför ansåg
du då, den 25 februari, att en rysk invasion var ett skräckscenario?
----------------------------------------------
På det svarade Stefan Lindgren i sin tur:

Blanda inte bort korten, Mats. Du började tala om Västukraina och
Transkarpaterna . Med hänvisning till Helsingfors 1975 avförde jag den
diskussionen. När det gäller Krim är det en fråga av ett annat slag. Krim är
ryskt sedan 1700-talet och överfördes i administrativ ordning, folkrättsligt
dubiöst, till Ukraina under Chrusjtjov.

Ända sedan 1995 när Kievmyndigheterna med våld avskaffade Republiken Krim
och skickade presidenten Jurij Mesjkov i exil har befolkningen på Kiev
kämpat för oberoende. Att de äntligen förverkligat detta är ingen
annektering. De tog chansen efter fascistkuppen. Ryska trupper förhindrade
ett blodbad av det slag fascisterna ställde till i Donbass.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.