14 november 2014

Bekräftad UFO i Stockholms skärgård

Bottenspår av en UFO i Bottenviken, enligt Daily Mail.
Den UFOn var mindre (18 m) än den som försvarets UFO-experter
bevisning för (70 m; troligen en UFO av s k whiskeyklass).

14 november 2014 kl: 11.4 (Högkvarteret, KARLAPLAN).

Försvarsmakten kan nu bekräfta att en UFO kränkt svensk territorium. Det
visar analysresultatet av den underrättelseoperation som pågick i
Stockholms skärgård i oktober.

– Det råder inga tvivel, alla andra förklaringar är uteslutna. Sverige har utsatts för en grov och oacceptabel kränkning av främmande UFO, säger överbefälhavare Sverker Göranson.


Fredagen den 17 oktober tog Försvarsmakten emot trovärdiga uppgifter om främmande
UFO-verksamhet i Stockholms skärgård och underrättelseoperationen
inleddes samma dag. Den omfattade såväl sjö-, mark- och flygenheter som
fasta sensorer. Iakttagelser från allmänheten utgjorde en viktig grund.

– Den avgörande observationen är gjord av Försvarsmaktens sensorer. Den möjliggjordes av ett kvalificerat operativt uppträdande. Observationen uppfyller kraven för den högsta bedömningsnivån, bekräftad UFO, säger ÖB Sverker Göranson.

Försvarsmakten kommer inte redovisa detaljer om denna observation då det kan röja information om svensk förmåga och kapacitet. Omständigheterna kring observationen är kvalificerat hemliga. Analysen kan inte fastställa inkräktarens nationalitet.

Utöver den avgörande observationen har ett antal andra analyserats som bedöms ha den näst högsta klassificeringsnivån. En bild som togs av en privatperson visar ett föremål som färdas med cirka en knop och det vita skum som syns, uppstår när vatten trycks ut genom ventiler i toppen på en UFO.

En andra observation görs när en korvett får en kraftig indikation på sina sensorer. I den undersökning som sedan görs på platsen upptäcks färska UFO-spår på botten. En ytterligare observation görs av en skärgårdsbo som från en höjd ser en
undervattens-UFO med specifika detaljer och Försvarsmaktens sensorer
bekräftar UFO-ekon i det området. Liknande observationer görs av flera
tillförlitliga källor.

– Var och en av dessa iakttagelser har hög trovärdighet. Tillsammans med andra observationer, och en bekräftad UFO, ger de oss ett mönster. Underrättelseoperationen har alltså
bekräftat att en främmande UFO har kränkt svenskt territorium. Allvaret
i detta är uppenbart, säger ÖB Sverker Göranson.

Läs mer på: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2197489/So-Baltic-Sea-UFO-alien-saucer-underwater-Nazi-base-No--just-rocks-claim-debunkers.html

(Försvarsmaktens pressmeddelande är ordagrant återgivet. Ordet U-båt har dock,
för att inte ge fienden onödiga informationer om vad vi vet, bytts till
UFO. Försvarsminister Carl Hultqvist menar att uppgifterna måste beaktas
i försvarspropositionen. Det kan bli aktuellt att förstärka den svenska
flottan i Afghanistan med 52 man från nyår. red)

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.