12 november 2014

Peter Hultqvist svarade 8 dagar

14 oktober skrev 8 dagar till försvarsminister Peter Hultqvist om den kommande Afghanistanpropositionen. 5 oktober svarade Hultqvist, ett svar som dessvärre fallit bort från bloggen. Läs vad Hultqvist skriver!
När vi ser på Afghanistan idag ska vi inte bortse ifrån Afghanistans förutsättningar och de förhållanden som rådde 2001 när Talibanregimen föll. Då blir också framstegen tydliga. De senaste tio åren har bland annat livslängden ökat i Afghanistan, fler barn, inte minst fler flickor, kan nu gå i skolan, och tillgången till viktig infrastruktur som till exempel elektricitet har ökat. Arbetet med att stärka afghanernas egen förmåga att hantera säkerheten för sina medborgare, och bidra till stabilitet har varit en viktig faktor i denna utveckling.
Att bidra till att de afghanska säkerhetsstyrkorna självständigt ska kunna ta ansvar för sin egen befolknings säkerhet har varit en övergripande målsättning med det svenska bidraget till ISAF över åren. ISAF:s närvaro och arbete har bidragit till att i förlängningen möjliggöra en politisk, ekonomisk och social utveckling i ett av världens fattigaste länder. Valet som genomfördes i två omgångar blev en stor manifestation för afghanernas tilltro till demokrati och är det första demokratiska maktskiftet i landets historia. Trots överhängande hot om våld och trakasserier uppnåddes ett högt valdeltagande.
Stora utmaningar kvarstår i Afghanistan och vårt engagemang behöver fortsätta. Regeringens inriktning är därför att Sverige fortsatt ska bidra till det internationella samfundets ansträngningar att stödja utvecklingen av de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga och därtill relevanta afghanska institutioners förmåga att hantera säkerheten i Afghanistan. Syftet är att åstadkomma en långsiktig stabilitet och förbättrad säkerhetsutveckling i landet. Sverige avser därför bidra till Natos nya utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission med högst 50 personer på plats i Afghanistan under 2015. Vi ska komma ihåg att insatsen genomförs utifrån inbjudan av Afghanistan och planeringen av insatsen har skett i samverkan med afghanska företrädare.
Ett säkert Afghanistan gagnar inte bara det afghanska folket utan även hela regionen och förlängningen även vår egen säkerhet i Europa och i Sverige.
Att utvärdera våra insatser i Afghanistan är givetvis viktigt och olika utvärderingar kommer att genomföras av det svenska militära engagemanget i Afghanistan. Jag är övertygad om att vi efter tolv års bidrag till ISAF har många erfarenheter att hämta in inför framtida internationella insatser.
Peter Hultqvist
Stefan Lindgrens ursprungliga brev till Peter Hultqvist
Stefan Lindgrens kommentar till Hultqvists svar:

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.