29 november 2014

En modern hjälte

Heidi Tagliavini, diplomat.

Varför ska Sverige stödja sanktionskriget mot Ryssland? Jo, säger man, Ryssland uppträder aggressivt. De angrep först Georgien, sedan Krim. Ubåtskränkningarna och överflygningarna visar deras nya aggressivitet.

Så radas påståendena upp i en kedja, ungefär som bevisen mot "massmördaren" Thomas Quick. Men en sådan kedja kan aldrig vara starkare än sin svagaste länk.


Om vi börjar med Rysslands "anfall på Georgien", ett påstående som upprepas nästan dagligen utan att bemötas. I går i Ring P1 med Sverker Olofsson, och i den nyutkomna antologin "Bevara alliansfriheten" (prisad på denna sida) för sina övriga kvaliteter, upprepar överste Lennart Uller påståendet i sitt lätt förvirrade bidrag.

Sanningen är ju att inte Ryssland gick till angrepp I Georgien. Georgiens president Michail Saakasjvili, USA:s och Nato:s särskilde favorit i Tbilisi, beordrade ett oprovocerat angrepp på ryska fredsbevarare i Sydossetien (fredsbevarare med FN-mandat). Ur detta följde femdagarskriget med Georgien, där ryska trupper i "hot pursuit" förföljde angriparen ända till huvudstadens utkanter, när de gjorde helt om och drogs tillbaka igen.

Allt detta har fastställts i den oberoende rapport om 2008 års krig Ryssland-Georgien som gjordes av den schweiziske diplomaten Heidi Tagliavini på EU:s uppdrag. Här några citat:

"Natten mellan 7 och 8 augusti 2008 ... utbröt hårda strider i och runt staden Tschinvali i Sydossetien (och) snart utvidgas de till andra delar av Georgien. De orsakade allvarlig förstörelse och nådde nivåer av total ödeläggelse. Totalt förlorade omkring 850 personer livet och mer än 100 000 civila flydde från sina hem. Cirka 35 000 har fortfarande inte kunnat återvända."'

"Operationerna startade med en massiv georgisk artilleriattack. (Georgia) uppgav att operation syftade till att återställa den konstitutionella ordningen i Sydossetien."

"Senare åberopade det (Georgien) en påstådd rysk invasion som motivering. Enligt Georgien ... hade uppbyggnaden av ryska styrkor i Sydossetien inletts i början av juli 2008, fortsatt under augusti och omfattat trupper och medicinsk personal, tält, pansarfordon, stridsvagnar, självgående artilleri och artillerikanoner."

"Rapportören är inte i stånd att betrakta som det georgiska påståendet om en storskalig rysk militärinvasion i Sydossetien före den 8 augusti 2008 som tillräckligt underbyggd."

"Den ryska sidan motiverade sitt militära ingripande med sin avsikt att stoppa ett folkmord som de georgiska styrkorna påstods genomföra på den ossetiska befolkningen, och även skydda ryska medborgare bosatta i södra Ossetien liksom den ryska kontingenten i de gemensamma fredsbevarande styrkorna i Sydossetien."

"Beskjutningen av Tschinvali från georgiska väpnade styrkor under natten 7 till 8 augusti 2008 markerade början på den storskaliga beväpnad konflikten i Georgien, men det var bara kulmen på en lång period av ökad spänning, provokationer och incidenter. Faktum är att konflikten har djupa rötter i historien om region, i folks nationella traditioner och ambitioner samt i gamla uppfattningar eller snarare missuppfattningar av varandra, som aldrig rättats till och ibland utnyttjats."

"Frågan är om Georgiens användning av våld i Sydossetien ... var berättigad enligt internationell rätt. Det var det inte (enligt gällande stabilitetsavtal med Moskva)."

"Det är inte möjligt att acceptera att beskjutningen av Tschinvali .. med multipla GRAD-raketramper och tungt artilleri skulle uppfylla kraven för att ha varit nödvändiga och proportionerliga för att försvara (sydossetiska) byar."

"Georgiska påståenden om en storskalig närvaro av ryska väpnade styrkor i Sydossetien före Georgiens offensiv den 7/8 augusti har inte kunnat styrkas."

"Det kunde heller inte verifieras att Ryssland var på randen till en så omfattande attack. Det finns inte heller belägg för eventuella påståenden om att de ryska fredsbevarande enheterna i Sydossetien flagrant brutit mot sina förpliktelser enligt relevanta internationella avtal ... och därmed kanske hade förverkat sin internationella rättsliga status."

* * *

Det står mycket annat i den rapporten. Ryska armén fick sig påskrivet för en del dumheter, men ifråga om krigsutbrottet var den solklar: Georgien utlöste kriget. Påståenden om motsatsen borde inte få upprepas opåtalat i public service-media.

Att potentater som Carl Bildt aldrig tog till sig Tagliavini-rapportes slutsatser och bad om ursäkt för sina anklagelser mot Ryssland  (som han då för första gången började likställa med Hitlertyskland) är en annan historia. En historia om EU:s moraliska underskott.

Heidi Tagliavini är OSSE:s representant i Minskförhandlingarna mellan de stridande parterna i Ukraina. Tänk så mycket en enda människa kan uträtta genom att vara oväldig (opartisk) och metodiskt arbeta för sanningen!

Stefan Lindgren


http://de.wikipedia.org/wiki/Heidi_Tagliavini

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.