Ryska posten

23 juni 2018

Midsommarreflektion av Jan Myrdal


Detta är en kommersiell annons.  Fast har det gått så långt i den märkliga amerikaniserade nyprydheten (i vilken ungdomen avskaffats och alla skall vara barn till 18) att detta behöver sägas?

Jan Myrdals midsommarreflektion med anledning av en annons.


Jag har ett bestämt minne av att det i min generation -  i ungdomsrörelsen i Sverige från 1910-talet - togs som självklart. Det ideologiska för oss var att vi skulle vara justa (med dåtida uttryck). 

Det fanns ju hela tiden en medveten skillnad mellan "vår"  inställning och borgarnas.  Vår som uttrycktes hos oss i ungdomsrörelen från 1910-talet och teoretiskt av Engels och andra ända från Owen (se Takmans bok utgiven på partiförlaget 1943!).

Ja, man kan läsa den RFSU-utredning (för vilken Birgitta Settergren arbetade och jag var inblandad i) som visade skillnaden mellan vår - i rörelsen organiserade - och borgerliga ungdomars första sexualkontakt - för  oss var det inte den för borgarungdom vanliga prostitutionskontakten.

Jag ser en allt obehagligare prydamerikaniserad dubbelmoral (kommersialiserad råhet där och sipp viktoriansk prydhet här) spridas i Sverige sedan sjuttiotalets relativa framgång för öppenhet och justehet.

Att vi krånglade och att detta med känslor inte är jämnstruket (passioner finns och kan göra helvetes ont som vi alla vet) är en annan sak.

Nå, om detta skriver jag ju.

Ju äldre jag blir (och på mitt nittioandra i ensamhet med min katt) ju mer känns det viktigt att på något sätt reda ut detta.

Får se.

Men hur som haver är denna annons ett strå i vinden.

Det har tydligen gått så långt att detta blir kommersiellt  nödvändigt att sprida. 

Jan Myrdal

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.