2 maj 2023

I krigets dimma


Clausewitz talade i sitt klassiska verk "Om kriget" om "krigets dimma". Så snart krig bryter ut är det svårt att få reda på fakta. 


Idag förklarade Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu att Ukraina förlorat 15 000 man under den gångna månaden. Kan man tro honom?

"Krig är osäkerhetens rike; tre fjärdedelar av de faktorer som handlandet i krig bygger på är insvept i en dimma av större eller mindre osäkerhet. En känslig och analytisk bedömning krävs; en skicklig underrättelsetjänst för att spåra sanningen", skrev Carl von Clausewitz i verket som utgavs 1832.

För övrigt var Stalin, som ledde Sovjetunionen till segern i andra världskriget, emot att återutge Clausewitz verk på ryska. Istället för att sitta med näsan i gamla tyska böcker ville han att hans generaler skulle vinna kunskap ur sitt eget material.

Om vi tar de läckor från Pentagon som skedde i april så visar det sig att de är fulla av motsägelsefulla informationer och inte kan ligga till grund för någon bedömning. Enligt en version släppte Pentagon skyndsamt ut falska "läckor" för att dränka de äkta läckorna.

Om man tar frågan om båda sidor förluster innehåller läckorna diametralt motsatta uppgifter.

10 april skrev Associated Press:

Under ett avsnitt med titeln "Totala uppskattade förluster" anger ett dokument 16 000-17 500 ryska förluster och upp till 71 000 ukrainska förluster.

General Mark Milley, ordförande för Försvarsgrenscheferna, sa offentligt i november förra året att Ryssland har förlorat "väl över" 100 000 soldater, och att Ukraina hade förlorat ungefär lika många. Och dessa uppskattningar har fortsatt att klättra under de senaste månaderna, även om tjänstemän har slutat ge mer exakta siffror. 

12 april skrev Reuters:

Det "läckta" dokumentet med titeln "Ryssland/Ukraina - Bedömning av uthållighet i strid och förluster", visar att Rysslands förluster uppskattas till 35 500-43 000 dödade i strid och 154 180 skadade, det vill säga totalt 189 500-223 000.

Ukraina, som påstås i Pentagon-dokumentet, har totalt lidit 124 500 till 131 000 förluster, däribland 15 500-17 500 dödade och 109 000-113 500 sårade. "Siffrorna är cirka 10 gånger större än alla offentliga offersiffror som publicerats av antingen Moskva eller Kiev", noterar Reuters.

Enligt den första versionen har Ukraina lidit 4,1 till 4,4 gånger större förluster än Ryssland.

Enligt den andra versionen har Ryssland lidit 2,0 till 2,7 gånger större förluster än Ukraina.

* * *

Att de "läckta" dokumenten är så motsägelsefulla kan innebära att Pentagon inte vet, eller sitter fast i sin egen gung-ho-propaganda om hur bra kriget går för Ukraina (version 2). Eller att det handlar om flera "läckor", varav någon/några kan vara arrangerade. Totalt sägs 300 dokument ha cirkulerat.

Så vad ska 21-årige Jack Teixeira, nationalgardisten som greps misstänkt för att ha läckt hundratals hemliga försvarsdokument, egentligen straffas för?

Han har åtalats i en domstol i Boston på två punkter enligt spionagelagen och Pentagon kräver minst 10 års fängelse på vardera.

Åtalet hänvisar bara till ett enda dokument, om statusen för den ryska invasionen av Ukraina. Oklart om detta skett för att åklagarsidan ska slippa ta ställning till äktheten i hundratalet andra "läckta" dokument eller om flera dokument kommer att lämnas in senare under rättegången.

Under alla förhållanden har "rättvisan" kopplat ett järngrepp om unge Teixieira, som utifrån att döma är en mycket välinformerad och idealistisk ung man. 

INGEN människa med både hjärta och hjärna kan undgå att reagera mot hur Biden-administrationens cyniskt anlagt och nu häller bränsle på den ukrainska brasan.

När Teixieira fördes ut ur domstolen på första rättegångsdagen ropade hans far: "Jag älskar dig, Jack." Teixiera svarade: "Jag älskar dig, pappa."

Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.