Ryska posten

29 juli 2009

Krigshetsare Tolgfors

Försvarsminister Sven Tolgfors, värnpliktsvägrare och
värnpliktsförsvarets dödgrävare hetsar till krig i Afghanistan i
dagens DN - i sanning en märklig syn!

"Många länder förstärker sin närvaro. Finland sänder över valet
ytterligare 100 soldater till Afghanistan, där Sverige och Finland har
ett nära samarbete.
..... 40 länder finns där för att värna civila mot våld och övergrepp",
skriver ministern.

Det har tagit flera år för honom att komma fram till dessa
formuleringar. Senaste gången riksdagen debatterade skaen var han
helt enkelt frånvarande. Även fysiskt, alltså.

När Tolgfors säger att "många länder..." är det en billig retorik.

Hur kan det komma sig att av FN:s 191 medlemmar endast 47 länder har
skickat trupper? De är alla, med några få neutrala undantag, militära
bundsförvanter till USA.

Det är intressant att se hur Sveriges uppförande i Afghanistan är i
jämförelse med andra historiskt neutrala länder.

Schweiz som haft 31 man i Afghanistan har åkt hem.
Österrike har 3 man
Finland minskar nu från 110 till 90 i år.
Irland har lämnat liksom Sydkorea och Serbien.
Holland som har 1 770 man i Afghanistan ska lämna kriget i juli 2010
medan Kanada som har 2830 man där lämnar 2011.

Sverige är det mest krigsvilliga av de historiskt neutrala länderna i Europa.
Det är det mest krigsvilliga av alla partnerskapsländerna.
Det är mer krigsvilligt än Nato-landet Norge som nu trappar
ner sitt deltagande. Medan Danmark ligger kvar på sin nivå ökar
Sverige kraftigt.

Tolgfors, Bildt och de andra krigshetsarna är i krympande sällskap.

De drar vanära över Sverige genom att beordra svenska pojkar och
flickor att skjuta ner afghaner som bara begått brottet att försöka
driva ut de utländska trupperna från sitt land, som varje god svensk
skulle göra i motsvarande situation.

Ingen räknar de illa beväpnade motståndsmän som USA och Nato/Isaf
mördar. Bildt och Tolgfors räknar inte ens de tusentals civila som USA
och Nato/Isaf mördar varje år.

Jag har ännu inte hört dem en enda gång beklaga offren när USA
utplånat någon by med sina bomber på 500, 1 000 eller 3 000 pund.

Stefan Lindgren

www.nyhetsbanken.se - banken som inte svindlar

28 juli 2009

Dagens Nyheters ökenvandring

Dagens Nyheter fortsätter på den väg som en gång stakades ut
av Herbert Tingsten och från vilken Olof Lagercrantz m fl
under en halv mansålder ledde tidningen tillfälligt på
avvägar.

Nu är tidningen sedan ett tiotal år åter tryggt på
Nato-spåret. När jag själv jobbade på DN:s redaktion förstod
jag så sakta hru infiltrerad tidningsledningen var av
militära intressen. Krigsplacerade journalister dök upp som
"pressofficerare" när jag senare för Civilförsvarets tidning
bevakade försvarsmanövrar.

Det tisslades och tasslades om vilka journalister som var en
säkerhetsrisk. "De var väl du som arbetade på Gnistan",
försökte Kerstin Kåll inleda ett förhör med mig som
sommarvikarie.

Bakom min rygg bestämdes att i sista minuten lyfta en
artikel jag skrivit med Afghanistankoppling och som antagits
för publicering.

Att jag som oförsäkrad frilansare vågat livet i krigets Afghanistan
för att DN skulle kunna trycka reportage från "andra sidan"
berättigade inte till någon särskilt anständig behandling i
elvamånadersvikariatens ekorrhjul.

Nåväl, Madame Andersson förnekar sig inte. Och jag saknade
aldrig hennes luckra lekamen.

Av opinionssiffror att döma har DN.s agitation i
Afghanistanfrågan om nåpot samma verkan
som Tingstens - att befästa läsarnas misstor mot Nato.

- Hur ska man kunna övertyga läsarna om att det är ett
SVENSKT försvarsintresse att föra krig i Afghanistan - mot
afghanerna?

- Hur ska man kunna få oss att tro att man bygger demokrati
och välfärd i AFghanistan när enbart USA bränner fyra gånger
landets BNP på bomber och granater varje år. Om USA hade
skickat en check på summan hade det antagligen varit fred i
Afghanistan och talibanerna hade varit fromma som lamm.

- Hur ska man få oss att godta den upprörande skrotningen av
försvaret - och i synnerhet värnplikten, dess demokratiska
komponent - till förmån för USA:s hopplösa krig.

Krigsromantikerna gör klokt i att förbereda sig för det som
stundar. USA har i snart åtta år sått vrede och hämndlystnad
och alla som har med dem att göra, inklusive Sverige, kommer
att få skörda obarmhärtig död.

Hur många plastsäckar med döda svenskar tål den bräckliga
krigsopinion som man skapat.

Sannolikt inte många.

Svensk Afghanistanpolitik kan vara en välriktad granat från
totalt sammanbrott.

De enda kritikerna, Thage G Peterson och
Afghanistansolidaritet, ska helst inte nämnas. Men i höst
blir det landsomfattande Afghanistanvecka, med Tom Hayden
(USA), Ann Jones (USA) och revolutionära afghanska kvinnor.

Thage och förhoppningsvis också en annan klarsynt
Palmemedarbetare, f d FN-ambassadör Anders Ferm kommer att
medverka.

Sverige måste göra som Kanada, Holland m, fl länder och sätta punkt
för Afghanistanäventyret, eller åtminstone som Norge, Finland,
Spanien och många andra länder och trappa ner.

Att Sverige skulle leva upp till alliansfriheten och som t.ex Österrike,
Schweiz och Irland säga nej till hela projektet är naturligtvis för mycket
begärt. Dessvärre ger inte socialdemokraternas självutnämnde skuggmi-
nister på utrikesministerposten, Urban Ahlin, det minsta hopp om för-
ändring efter ett regeringsskifte. Även där grasserar den militaris-
tiska varianten av svininfluensa, bacillus porcine imperialis.

Tål krigsargumenten ett samtal på lika villkor? Ni som tröttnat på
DN-monologen är välkomna till Afghanistanveckans arrangemang. Mer på
www.afghanistan.nu.

Stefan Lindgren


26 juli 2009

Putin mördare? - "Fallet Litvinenko"

Den rådande utrikespolitiska moralen i Sverige gör det till
ett absolut harmlöst påstående att kalla Ryssland
spremiärminister Putin för en giftmördare.

Det är kärnan i de dokumentärfilm som TV nyligen sände om
fallet Litvinenko (repris TV24 nu på onsdag 29/7 kl 21.30).

Det här är naturligtvis inte någon nyhet för oss som vuxit
upp under det kalla kriget.

Men för yngre kan påståendena verka bestickande - framför
allt som man från officiell rysk sida inte gör något för att
effektivt dementera dem.

Den som anstränger sig att ladda ner Litvinenkos och Jurij
Felsjtinskijs bok om hussprängningarna i Ryssland i
september 1999 (Blowing Up Russia, ryska upplagan gratis nedladdningsbar) ska dock lätt kunna konstatera att det inte
finns tillstymmelse till BEVIS för att Putin eller
myndigheterna skulle ha varit inblandade i dessa
hussprängningar - en viktig länk i konspirationsteorin som
leder fram till att Putin beordrar morden på Politkovskaja
och Litvinenko.

Man bör då komma ihåg att Kreml aldrig går in i någon
diskussion om sådana påståenden av samma skäl som Vita huset
ALDRIG kommenterar olika teorier om att amerikanska
myndigheter känt till eller rentav organiserat
terroristattackerna 11 september 2001.

Många påståenden lämnas obesvarade för att helt enkelt inte
skänka konspirationsteoretikerna den minsta trovärdighet.

Stater, i synnerhet stormakter, kommenterar inte heller uppgifter
om mord begångna i statsnyttnas namn.

Det betyder inte att tystnad kan tolkas som en bekräftelse.
I synnerhet inte i fallet Litvinenko.

Det finns nämligen så mycket skumt i förbindelse med
Litvinenkos karriär att man bör vara väldigt försiktig.
Uppenbart är att han tidigt värvades av oligarken Boris
Berezovskij och därefter iscensatte trick som var avsedda
att gynna denne.

Han påstod sig ha fått i FSB:s uppdrag att mörda Berezovskij,
vilket Litvinenkos tilltänkta medgärningsman förnekar.

I sitt stall hade Berezovskij de tjetjenske terroristernas
företrädare Ahmed Zakajev, granne med Litvinenko i London.

Om allt detta kan utomstående på sin höjd ha gissningar. Men
att saken är totalt politiserad från brittisk sida är
uppenbart.

Om man lyssnar noga till vad som sägs i filmen uppger Ahmed
Zakajev att Litvinenko redan var förgiftad morgonen 1
november 2006 innan han skulle träffa den ryske affärsmannen
Lugovoj och italienaren Scaramella.

Undersökningar på restaurang Itsu där de träffades visar att
det fanns polonium 210 i en helt annan del av lokalen än där
Lugovoj mötte dessa personer. Förgiftingen måste ha skett
vid ett annat tillfälle.

Den undersökande journalisten Edward Jay Epstein vid "New
York Sun" föresatte sig för en tid sedan att så objektivt
som möjligt utvärdera alla turerna i den s k
Litvinenkoaffären.

Någon slutgiltig sanning kom han inte fram till, eftersom
obduktionsprotokollen är hemligstämplade liksom Scotland
Yards mätningar av radioaktivitet. Men Epstein kommer med
tillräckligt mycket intressanta fakta för att den officiella
bilden - nu spridd i böcker och spelfilmer - att FSB mördade
Litvinenko genom sin agent Lugovoj, framstår som mindre
självklar.

Av de sex människor som dött av polonium tidigare har två dött i
Frankrike, tre i Israel och en i Ryssland. Epstein betonar
att polonium-210 före Litvinenkofallet alltid var kopplat
till försök att tillverka atombomber, men att den kopplingen
av någon anledning aldrig gjorts i Litvinenkofallet.

När affärsmannen och f d FSB-agenten Lugovoj flög till London
15 oktober 2006 fanns inga poloniumspår på det planet. Först
efter att han träffat Litvinenko lämnade han sådana spår.

Dessutom är det belagt att Litvinenko lämnade poloniumspår
redan innan han träffade Lugovoj. Han lämnade poloniumspår
när han träffade italienaren Scaramella och han lämnade
poloniumspår när han besökt klubben Hey Joey i Mayfair flera
dagar tidigare.

Epsteins slutsats är att Litvinenkos skumma verksamhet kan
ha satt honom i förbindelse med grupper eller institutioner
som hanterar eller smugglar polonium. Han arbetade för
brittiska MI-6 och hade nyss fått brittiskt medborgarskap.
MI-6 hade utrustat honom med falskt pass under namnet "Edwin
Redwald Carter" med vilket han skulle kunna resa i stora
delar av forna Sovjetunionen. CIA hade dock tidigare avböjt
ett avhopp. Italiens säkerhetstjänst SISMI hade honom under
telefonövervakning.

Känt är också att Litvinenko hade nära kontakter med den
tjetjenska diasporan och samarbetat med personer som sysslar
med allt från penningtvätt, vapensmuggling till smuggling av
nukleära komponenter. http://ww2.nysun.com/article/73212.

Stefan Lindgren

Läs mera på www.ryska-posten.se

25 juli 2009

Vår tid svarta magi

Allt fler inser att klimatfrågan är vår tids svarta magi.
Ett instrument som kan användas till att omfördela kapital
och maktpositioner.

De vetenskapliga grunderna för fattade beslut haltar
eftersom i princip all forskning är beroende av politiker
som antingen tror på eller gör läpparnas bekännelse till
godtyckligt uppställda "klimatmål" - som att tex begränsa
temperaturhöjningen till 2 procent, vilket sannerligen inte
är en lätt uppgift för den kyckling som redan hamnat i
stekpannan.

Ingenting har hittills uträttats av de pladdrande
politikerna - vare sig nationellt eller på EU-planet.

Några koldioxidutsläpp har inte minskats, tvärtom.
Förbrukningen av fossila bränslen ligger still sedan
omkring 1984. Att den nedbringades med c:a 43 procent åren
1970-1984 har vi oljeshejkerna att tacka för, inget annat.

De tvingade oss till hårdhänta åtgärder som
bensinransonering. Men sådana åtgärder är otänkbara idag
eftersom alltsammans är en teater. Handeln med
utsläppsrätter är en cirkus med orimliga följder.

På den svarta klimatmagins konto får vi också sätta en
havererad miljardsatsning på etanolbilar. Väderkvarnar
(vindkraftverk) som måste subventioneras med skattemedel.
Och dessutom tycks ha skadliga effekter på djurlivet.

Ett irrationellt nej till all naturgas med motiveringen att
den är rysk (att 33,2 procent av all olja vi importerar är
rysk stör ingen) förbättrar inte läget.

Till detta ska läggas att den pågående satsningen på
biobränslen bygger på ett felaktigt antagande. Nämligen att
allt som är förnyelsebart saklöst kan brännas upp. Men det
är en oerhörd skillnad mellan att låta skogsavfall ligga
kvar och multna under 20-40 år och att elda upp det nu. I
det förra fallet försenas utsläppen - och bidrar till att
göda skogen.

Sören Wibe gjorde en gång en saklig utredning av detta som
kom bort eftersom den gick emot bondeintressena.

Idag är biobränsle den godskategori som ensam står för de
största transportvolymerna på våra landsvägar. Har någon
räknat på hur stora utsläpp det förorsakar?

Stefan Lindgren

24 juli 2009

På besök hos Fst UND/SÄK

Försvarsstabens underrättelse- och säkerhetstjänst är väl det närmaste
amerikanska CIA och ryska FSB vi kan komma i Sverige.

24 juli hade jag - hör och häpna - inbjudits av Fst UND/SÄK att hålla
föredrag om Afghanistan.

Sedan jag passerat vakten i infarten beordrades jag åka till "STABEN".
dvs svenskt spionages allra heligaste. Jag parkerade bredvid "stabsbilen",
en uppseendeväckande lyxig Lexus.

Men där var det ingen som öppnade dörren, så jag klev på. Två långa
korridorer med tjänsterum låg öde som efter ett kärnvapenkrig. Jag
skulle utan vidare ha kunnat roffa åt mig alla svenska
spionagehemligheter som ryms i byggnaden.

Först sedan jag traskat igenom korridor nr 2 fann jag Mrs Moneypenny
som höll på att koka kaffe och vänligt anvisade mig till ett annat
hus.

Semestertider, javisst. Men den folktomma staben med alla vidöppna
dörrar inpräglades i alla fall på min näthinna som sinnebilden av
svensk försvarspolitik just nu.

Nedskrotning över hela linjen - av värnplikten, invasionsförsvaret,
svensk försvarsindustri (förräderiet mot Hägglunds) - och av allt att
döma med landets UND/SÄK-organ i djup Törnrosasömn.

Bara en sak tycks säker: och det är att vi nu för krig tillsammans med
Nato. Inget annat "alliansfritt" land satsar så mycket på Nato:s krig
i Afghanistan. Norge, Finland trappar ner, Holland, Kanada drar sig ur.

Schweiz och Österike som ur neutralitetssynpunkt ligger närmast har
bara en nominell närvaro eller ingen alls i Afghanistan. Calle Bildt till
och med skrotar konsulatet i New York för att ha råd med ambassad i
Kabul, Baghdad och Karthoum (alla viktiga nav i USA:s globala strategi).

Säkerheten på ambassaden i Kabul kostar många miljoner. Att ambassaden i Colombo
skulle stänga var ju givet sedan Sri Lanka haft oförskämdheten att inte
ta emot Carl Bildt, när denne ville lägga sin betydelsefulla näsa i tamilkonflikten.

På FsT UND/SÄK:s anrika Tolkskola, där jag skulle föreläsa, hade 20
elever samlats, flertalet på väg till tjänstgöring i Afghanistan.

Alexander Nilsson förklarade att undervisningen i ryska upphört till
förmån för arabiska och persiska.

- Synd, tyckte jag, eftersom tolkskolans ryskundervisning frambringat
en plejad av duktiga skönlitterära översättare som Lars-Erik
Blomqvist, Staffan Skott, Hans Björkegren m fl.

I bästa fall skulle vi nu ha att vänta motsvarande våg av
översättningar från arabiska och persiska.

Jag talade om 1. Afghanistans historia 2. Sovjets ockupation 3. USA:s
ockupation och 4. Sveriges deltagande i kriget i historiskt perspektiv.

Jag klargjorde att jag rådde alla att avstå från att åka, och om de
åkte skulle de veta att de varje dag kommer att ställas inför svåra
val: att utföra order som kan innebära/leda till krigsförbrytelser
eller vägra med hänvisning till Nürnberglagarna.

De allra flesta verkade vara vanliga eftertänksamma och förnuftiga
svenska ungdomar, som kommit lite på glid. Någon enstaka försökte
tafatt försvara den utländska närvaron med att Afghanistans folk har
rätt till välstånd.

I sanning ett svagt argument för att avfyra fyra gånger landets BNP på
bomber och granater som USA gör varje år.

Alexander Nilsson tyckte det var bra att eleverna "får höra båda sidor".
Och han påpekade att försvarsstaben knappast har någon argumentation
för det svenska deltagandet i Afghanistan utan bara hänvisar till
Isaf:s så kallade FN-mandat och riksdagens beslut.

Uppenbarligen litar svensk krigsmakt på att de ungdomar man rekryterar
av krigets egen dynamik kommer att göra de rätta sakerna när de kommer
ner.

Att hoppa av då, när man redan befinner sig under beskjutning, är
naturligtvis i praktiken mycket svårare än att fatta ett beslut efter
moget övervägande här hemma.

De klokaste packar sin bag och tackar för sig innan det bär av till
Mazar-e Sharif.


--
stefan lindgren <fallvinden@gmail.com>

14 juli 2009

Jag en kuf

Det var på bröllopet hos Myrdal i Skinnskatteberg. Instiftandet av ett
Leninpris hade just kungjorts.

I ett hörn samlades f d och nuvarande Aftonbladetjournalister och
enades snabbt om att det inte var något bra namn på priset.

I andra delar av trädgården hördes det tysta fraset när intellektuella
nästan omärkligt förflyttar positionerna:

"Sa dom verkligen 100 000 kronor?"

I minglet fanns även Robert Aschberg lika uppkäftig och provokativ som
vanligt:

- Du är allt en riktig kuf, sa han till mig.

Jag ville inte förneka det. Antingen var det min allmänt snälla natur
som kom till uttryck eller också fanns det någon vag föreställning om
att kufisk har en konkret historisk innebörd.

Kufisk är enligt ordboken den som har "oväntade och besynnerliga egenskaper".
Man tackar.

Till det besynnerliga hör väl att jag fortfarande efter alla dessa år
betraktar Robban som en rätt kul kille. Just det KUL. Det var hans
farfarsfar som 1911 uppfann ordet. Han sålde herrkläder i Stockholm
och istället för KULÖRTA SKJORTOR skrev han KUL. SKJORTOR.

- Kyllä, sa finnarna som gick förbi.

Men egentligen är kufisk det som kommer från staden al-Kufa utanför
Bagdad. Kufiska mynt från 800-talet t.ex. med kufiskt skrift, en
skrivstil som finns på Iraks flagga.

Till det KUL som Robban gjort hör prostatamarschen genom Sverige.
Kanske lite dunkelt exakt vilket syftet var. Diagnostisera mera?
Operera mera? Stråla mera?

Lika kul var det när vi samlade in pengar för att fylla en ambulans
med sjukvårdsmaterial och köra ner den till afghanska gränsen. Robban
Aschberg körde, men när han kom fram ville afghanerna inte ha den -
för den saknade luftkonditionering.

Det var inte Robbans fel. Vi var alla unga och gröna.

Bland annat vill vi då förena oss med den svenska högern mot det
imperialistiska Sovjet. Jag fick låna Robbans Ford Grenada för att
köra till Arboga och intervjua Agapov - ledande rysk dissident.
"Djävla folkpartikommunister", skällde Peter Bratt.

Visst hade vi fel - och rätt. Sovjet visade sig vara en koloss på
lerfötter. Men vi hade rätt i att vara mot kriget. Nu visar det sig
också att ryssarna är på väg tillbaka till Afghanistan.

När Obama var i Moskva framställde han de ryska soldater som slogs i
Afghanistan 1979-1988 som vapenbröder till US Army idag. Allt är glömt
och förlåtet - allt för det "goda" kriget som utkämpas nu.

Att protestera mot denna samlade imperialistiska "kvinnofrigörelse" är
naturligtvis både OVÄNTAT och BESYNNERLIGT. Just det, kufiskt.


--
stefan lindgren <fallvinden@gmail.com>

11 juli 2009

Varför 300 Hägglundsarbetare får gå

Man kan fundera över varför regeringen beslutat att köpa 113
pansarfordon av finländska Patria istället för motsvarande
fordon, Sep, från Hägglunds i Övik som nu varslat 320 anställda.

I en intern FMV-utredning för två år sedan visade sig Hägglunds
fordon vara överlägset. Så varför ändrar regeringen beslutet?

Det finns bara ett logiskt svar: samordning med Nato.

Ungefär 1 200 finska fordon har beställts av andra kunder och
för närvarande används de operativt i Finland, Polen,
Slovenien och Kroatien, till exempel på insatser i
Afghanistan.

Det betyder inte att de skulle vara bättre på att skydda soldater
i Afghanistan, bara att det finns stordriftsfördelar när
Sverige är ute och krigar med USA och resten av Nato - och
det bedöms enligt regeringen bli framtidens melodi!

Genom satsningen på Nato-samarbete har i praktiken hela kap.
13 i regeringsformen - Sveriges grundlag - förvandlats till
konfetti. Enligt den ska riksdagen extrainkallas om Sverige
är i krig och en rad specialbestämmelser träda i kraft.
Inget av detta har skett i fallet Afghanistan.

När nu hela försvarspolitiken, inkl. materielinköp, anpassas
efter Afghanistan, permanentas denna grundlagsvidriga
förskjutning.

Att krigsmakten idag leds av landsförrädiska typer som
insatschefen, generallöjtnant Anders Lindström, som
tjänstgjort i USA:s Central Command i La Tampa i Florida -
varifrån de olagliga invasionerna av Afghanistan och Irak
har letts, gör inte saken bättre.

Håkan Juholt, Anders Lindström och de andra
"oppositionspolitikerna" i riksdagens försvarsutskott tiger
ikapp. Alla har de fått sin släng av sleven.

Stefan Lindgren

Fiffel med folkomröstning i Irak

Officiellt ska USA nu ha lämnat Iraks "städer och byar" men
130 000 amerikanska soldater (plus ett oändligt antal
kontraktsanställd säkerhetspersonal) är fortfarande är
verksamma i landet. De flesta av dessa trupper kommer att
finnas kvar i minst ett år, tiotusentals fler kommer
troligen att stanna kvar i ytterligare 18 månader "eller så".

Till 31 december 2011 ska "alla amerikanska styrkor att dra sig bort
från allt irakiskt territorium, vatten och luftrum." Bagdad
ska också ha formell kontroll över amerikanska militära
operationer, och avtalet definierar USA roll inom Iraks
ekonomi och utbildning.

Civila tjänstemän kommer dock att behålla greppet och
försöka säkra Iraks olja åt USA:s intressen. USA har byggt
en enorm ambassad för 700 miljoner dollar med över 1 000
anställda.

Enligt kreditkortskonsortiet Amwal, vars insatser har
uppmuntrats av Iraks centralbank, finns det mer än 2
miljoner utländska kortinnehavare i Irak. 2 miljoner! - en
västfinaniserad armé av kreditkortsinnehavare som till stor
del kan mistänkas gå USA:s ärenden.

Enligt det SOFA-avtal (Status of Forces Agreement) som USA och
Irak antog ifjol sommar ska amerikanska trupper att stanna i
landet fram till den 31 december 2011. I utbyte mot att den
irakiska oppositionen stödde avtalet kom de amerikanska och
irakiska ledarna överens om att en bestämmelse i
SOFA-avtalet att detta skulle underställas en folkomröstning
i sommar.

Om denna folkomröstning skulle hållas skulle det irakiska
folket absolut rösta ned ned. Alltså måste folkormöstningen
på något sätt fifflas bort.

I en artikel i New York Times nyligen rapporterades att
amerikanska tjänstemän bedriver "tyst lobbying" för att
avbryta planerna på en folkomröstning om SOFA-avtalet

Enligt en utrikespolitiska medarbetare i den amerikanska
senaten ska omröstningen "tekniskt" hållas före den 30 juli,
men "ingen verkar ta den möjligheten på största allvar."
Istället har de amerikanska och irakiska kommit överens om
att slå samman den med de irakiska nationella valen den 10
januari, något som Iraks vice premiärminister kallat
sannolikt i en intervju.


Källor: The New Republic, Jersualem Post, Asia Times

9 juli 2009

Poltava firat!

Idag firade ryssarna vid utomhusmuseet Kolomenskoje utanför
Moskva 300-årsdagen av slaget vid Poltava.

Svenskarnas nederlag 1709 inte bara räddade Ryssland från
intervention utan markerade också att Ryssland blivit en
europeisk stormakt.

För Sveriges del innebar nederlaget början till slutet för
en krigspolitik - som enligt Marx & Engels räddade Sverige
från att bli uppstyckat mellan britter och ryssar och
utplånat från kartan - men som hade förts till sina absurda
ytterligheter och ruinerat landet.

Efter 1709 kom 1809 och förlusten av Finland - följd av
vinsten av något mycket större, Carl XIV Johans
trontillträde, fred med Ryssland och införandet av en
neutralitetspolitik som besparat Sverige deltagande i två
världskrig - en epok som alla militarister sörjer djupt och
nu, med det svenska försvaret utlokaliserat till Hinu Kush,
hoppas ska vara överstånden.

I Kolomenskoje hölls en storslagen show - en historisk
rekonstruktion av slaget vid Poltava den 9 och 10 juli 1709.

Moskvas borgmästare Jurij Luzjkov hade dagen till ära
skrivet en dikt som bl.a. talade om att "nya Mazepa"
försöker förvränga sanningen för att skapa fiendskap mellan
Ukraina och Ryssland.

Slaget vid Poltava är ännu inspunnet i myter och sägner, bl
a för att svenska historiker konsekvent vägrat att anlita
ryska källor för att kunna se saken från två håll. Det
gäller även Must-officeren Peter Englunds bok om Poltava.

Voltaire beundrade Karl XII. När han skriver om sin hjälte
Karl XII var det 80 000 blodtörstiga ryssar han jagade på
flykten i Narva. I verkligheten var de blott 29 000 illa tränade
och förplägade rekryter.

Enligt det svenska generalstabsverkets "noggranna
beräkningar" var antalet stupade officerare och gemena i
Poltava omkring 6 900.

Enligt lika noggranna ryska beräkningar var antalet
kvarblivna stupade svenskar på slagfältet i Poltava 8 619
personer, alltså en 25 procent större siffra.

Antalet tillfångatagna är c:a 2 800 i de svenska källorna
och 6 000 i de ryska.

Partsinlagorna i dessa 1700-talsexempel avviker från
varandra med mellan 25 och 175 procent.

"Försvunnen som en svensk vid Poltava" är ett känt ryskt
ordspråk.

Stefan Lindgren

24 juni 2009

Inte bättre förr, Azar Mahloujian

Azar Mahloujian, kvinnlig iransk författare och översättare, som jag
varmt uppskattar, skrev häromdagen en krönika i SvD på temat "om vi
ändå hade lyssnat till shahen". Visst hade det varit bättre med shahen
än det blinda våld som nu utspelas på Teherans gator?

Jag är inte så säker på att hon har rätt - eller snarare på att hennes
uppfattningar delas av folkflertalet i Iran.

Säga vad man vill, men störtandet av shahen var en väldig befrielse.
Från USA:s och britternas eviga inblandning och exploatering och från
den rojalistiska överhetens kontroll.

En iransk historiker, Abrahamian ,uppskattar att SAVAK (och annnan polis
och militär) dödade 368 gerillakrigare mellan 1971-1977 och avrättade något
mindre än 100 politiska fångar mellan 1971 och 1979 - de mest
våldsamma åren.

En välkänd författare greps, torterades i månader, och ställdes slutligen
inför TV-kameror för att "erkänna" att hans verk inte
tillräckligt belyst de stora landvinningarna i shahens Vita
revolution. I slutet av 1975, satt tjugotvå framstående poeter,
romanförfattare, professorer, teaterregissörer och filmare i fängelse
för att ha kritiserat regimen.

Nu tror jag det är rätt meningslöst att jämföra förtryck i siffror.
Förtrycket under shahen och det förtryck som förekommer idag skiljer
sig som äpplen och päron.

Det finns ingen väg tillbaka, bara framåt, genom en utveckling och demokratisering
av det iranska samhället. Mycket har uppnåtts. T ex. utbildningsexplosionen
(en överväldigande majoritet av studenterna är kvinnor). Nu avskaffas
äntligen steningen som tillåtet straff. Man får hoppas att andra
omänskliga sedvänjor som siqeh och barnäktenskap som numera tillåts
från nio år (åldersgränsen skandalöst sänkt av regimen) ska gå samma väg.

För övrigt är det intressant att notera att SvD i söndags ärligt
redovisade Irans politiska struktur, att även väktarrådet i sista hand
bestäms i allmänna val.

I amerikanska media möter man ofta ordvalet "non-elected" som
insinuerar att rådet är självutnämnt. I så fall kan man också säga att
USA:s president och senat är "non-elected" eftersom de inte är
direktvalda.

Men man ska ändå notera att Obama i sin kommentar låg rätt lågt
jämfört med de infama utfallen från Brown, Bildt och co, det gamla
Europa som drömmer om sin iranska 1 shilling-litern-bensin. En av
världshistoriens största rip-offs dold bakom en påfågelstron.

Valget i Iran

En kommentar av Trond Ali Linstad
 
Var valget i Iran fusk? Vurderingen av resultatet har vært preget av
motstridende påstander og vurderinger, som Klassekampen også skriver
(24.juni). I en større artikkel, om Vokterrådet som "nedlegger" valget,
gjennomgås noen argumenter for og i mot at valget kan ha vært trikset med.
 
*Ahmadinejad** seiret*
"Ahmadinejad vant. Kom bare over det." Slik lyder konklusjonen i en
vurdert gjort at to amerikanske analytikere, Flyht og Hillary Mann
Leverett, som arbeidet i Det hvite hus under president Bush. De mener at
vestlige "Iran-eksperter", som de skriver, har undervurdert Ahmadinejads
brede basis. Iran-ekspertenes" protest mot valget, mener de to, springer
ut av slike "eksperters" egne preferanser og ønsker.
"Valgresultatet i Iran kan godt gjenspeile det iranske folkets vilje."
Det hevder Ken Ballen og Patrick Doherty, to amerikanske forskere som
gjennomføre kanskje den eneste vitenskapelige opinionsundersøkelse i
Iran før valget. Undersøkelsen konkluderte med at Ahmadinejad lå foran
med omtrent den samme margin som valgresultatet senere viste.
Så finnes det seriøse grunner for å mene at valget har vært korrekt.
Det følgende er kommentarer til noen flere påstander om at valget skal
gjenspeile juks:
 
*Ingen "smoking gun"*
"Valgresultatet ble offentliggjort for tidlig", blir det sagt. Men den
første til å erklære seg som "vinner", var opposisjonens kandidat
Mousavi – og det innen valget var slutt! "Det manglet stemmesedler i
noen valglokaler," hevdes det. Men dette tyder ikke nødvendigvis på
fusk! "Noen valglokaler ble stengt for tidlig." Men andre holdt oppe
lenger – ut fra antall velgere som kom. "Mousavi har azeri-bakgrunn, så
hvorfor vant han ikke azeri-stemmer?" spørres det. Men Ahamadinejad har
gjort tjeneste i azeri-provinser, og snakker flytende azeri. Og Irans
leder ayatollah Khamenei, som assosieres med Ahmadinejad, har selv
azeri-bakgrunn!
Men hva med økonomien, som Ahmadinejad skal ha "kjørt i grøften"? Dette
siste er ikke nødvendigvis sant. Det internasjonale pengefondet anser at
økonomien i Iran skal vokse, om enn beskjedent, mens økonomien i de
fleste andre gulf-stater svekkes! Og om økonomien i Iran er presset,
anser ikke folk at dette nødvendigvis skyldes Ahmadinejad, men kan ha
årsak i vestens boikott.
Heller ikke skal vi glemme at et stort antall iranere – de religiøse og
fromme, grupper med lav inntekt, mange offentlig ansatte og pensjonister
– mener at Ahmadinejads økonomiske politikk har vært til fordel for dem.
 
*Forsøk på kupp?*
"Om Ahmadinejad virkelig vant valget, så er det forsøk på kupp hva som
nå foregår i Teheran," skriver journalisten Seumas Milne i The Guardian
18. juni. Det har han kanskje rett i. Situasjonen i Teheran kan anses
som forsøkt på et kupp, ledet av "Mousavi og de som er med ham, med
støtte fra vesten" (Seumas Milne).
Situasjonen i Iran er kompleks. Men: Valget kan være korrekt. Og:
Vest-orienterte krefter er avgjort involvert i et forsøk på å velte styret.

Guantanamofånge "hotar världsfreden"

Nu har man kommit på vem det är som orsakar oroligheterna i Swat
och Waziristan i Pakistan.

En taliban vid namn Baitullah Mehsud.

En mångmiljonbelöning är fäst vid hans huvud. Det är han som ställer
till bråk i kärnvapenlandet Pakistan - sedan talibanerna körts ut ur
Afghanistan (skriver SvD idag 24/6 - man undrar förstås vilka
USA/Nato:s 60 - 70 000 soldater slåss mot då).

Och han har även utnämnts till al Qaida-ledare. Han sprängde tåg i
Barcelona. Han är det största terrorhotet mot världen. Huuu...

Men vem är han. Om man går tillbaka i tdiningsläggen finner man att
han dök upp första gången 2004, som Abdullah Mehsud, vilket 2007
korrigerades till Baitullah Mehsud.

Varför var han på tapeten 2004?

Jo, han frisläpptes ur USA:s läger i Guantanamo efter 25 månader i
fångenskap.

Det har naturligtvis gett mannen ett äkta motiv att hämnas på USA. Men
man ska inte heller glömma att USA och dess väldiga CIA gör allt för
att infiltrera rörelser som talibanerna i Pakistan
(se http://groups.yahoo.com/group/afghanistan_ockuperat/message/5207).

I Bushs sista budget anslogs 400 miljoner dollar till "covert
operations" i bl a Iran. USA finansierar Mujahideen-e-Khalq, partiet
för "ett fritt liv i Kurdistan" (PJAK) och Jundallah, Iranska folkets
motståndsrörelse.

Det är med andra ord ingen som helst konst för Pentagon och CIA att
skapa sig just de monster som behövs för att kunna bomba Pakistan
sönder och samman, precis som man gjort med Afghanistan.

Så länge det s k världssamfundet (en förbrytarklubb som leds av kolonialmakter
som Storbritannien och Frankrike) stöder USA - (merparten av trupperna
i Afghanistan är nu europeiska, inte amerikanska) och så länge
världsopinionen tolererar det så går det vägen.

23 juni 2009

Utsätt oss inte för prövning, Björklund

Utsätt oss inte för prövning.... heter det i den nya
bibelöversättningens variant av "Fader vår", som antagligen i sin tur
döps om till "Min pappa".

I hundspåret grubblar jag - är detta någon form av förtäckt polemik mot
major Björklunds nya skolpolitik. Mindre prövningar... Eller är det nya
rutiner på Statens Bilprovning.

Varför får det inte heta "frestelse". Ja, men det är väl klart att om
synden avskaffats kan det inte finnas "frestelser". Det finns bara mer
eller mindre bra lösningar på individuella marknadsproblem.

Så har en "nyöversättning" av en vanligt förekommande och ibland läst
bok effektivt gjort denna bok lika svajig som landstingets Vårdkatalog.

Generation kan inte längre tala med generation. Säger man "...och dem
oss skyldiga äro" ska ingen under 30 begripa vad man menar. Fast jag
förstod min mor, mormor, mormors mor om jag mött henne.

Vi kunde också sjunga samma psalmer. Det kan ingen längre. Och hela bagaget
av svenska sånger i skolan är utbytt av den namnlösa armé av
pedagoger-diktatorer som i alla fall gör precis som de vill utan att fråga någon.

Jag tror faktiskt att mitt främlingsskap för den nya officiella
"överkulturen" delas av miljontals svenskar.

Det som skett med Sverige i min livstid kan beskrivas så här. 50-60-tal
fortsättning på en progressiv våg, uppburen av den antifascistiska
segern i andra världskriget. 80-90-00-tal regress, etnos ersätter klass,
kön ersätter förnuft, uppmarsch till nytt världskrig.

I det skiftet spelar traditionen en väldig bromsande roll (negativt ur
överhetens synpunkt).

När Ryssland på 90-talet i vissa avseenden rasade till tredje
världensställning (Ryssland har beskrivits som ett "Burkina Faso med
kärnvapen"), var det - och är alltjämt - ett stort problem för
överheten att de välutbildade, extremt läskunniga ryssarna med sina
väldiga intellektuella traditioner inte ville anpassa sig till nya
realia.

Boris Kagarlitskij kom då (på skämt) med den intelligenta lösningen att
införa en språkreform. Att avskaffa den kyrilliska skriften och ersätta
den med latinsk. Det skulle i ett slag förvandla kreti som pleti till
ilitterata - och kraftigt hämma alla försök att formulera alternativ
till den rådande politiken.

I de postsovjetiska centralasiatiska republikerna hade man just - av
geopolitiska skäl - bytt ut den kyrilliska skriften mot latinsk med
liknande effekter.

Även i Sverige håller överheten på att genomföra en "språkreform" fast
av ett annat slag. Avskaffandet av den gemensamma skolan, attackerna
på den kristna traditionen svenskhetens ersättande av en artificiell europaidentitet, avskaffandet av familjen (juridiskt, religiöst och i viss mån även reellt, socialt)
ingår i denna reform.

Men den genomförs också på det konkreta språkliga planet, som en sorts aerosol
av Newspeak som sprider sig från huvudstadens ministerier, ämbetsverk och
tankesmedjor ("tankestridsvagnar" är en bättre översättning av "think-tanks").

När vi deltar i Nato:s kolonialkrig heter det exempelvis att vi
bidrar till att "höja säkerheten" i en "postkonfliktsituation" (ur
regeringens proposition). Och det är klart att för de personer som
driver denna politik är det en - låt oss hoppas chimärisk! - lättnad att
synden och följaktligen helvetet och skärselden.

Med andra ord har jag idag svårt att se det progressiva i att attackera
svenska traditioner på alla områden. Inte nog med att folkskolan har
krossats under gemensamma parlamentariska ansträngningar. De vinstdrivande
resterna av detta en gång väldiga demokratiprojekt måste avklippas från
varje påminnelse om traditionen, som att skolavslutningen på vissa håll sker
i kyrkan.

Detta är inte en fråga om trosfrihet. Det är en fråga om hur vi ser på traditionen.


--
stefan lindgren <fallvinden@gmail.com>

17 juni 2009

Sex i vilda östern

Långsamt och målmedvetet pågår en omskrivning av historien,
där "realsocialismens" länder systematiskt svärtas
ned för att förhärliga nuet. Denna stora tid, med
pyrande småkrig, som snart kan ta sig, och stor
arbetslöshet

En ingrediens i det hela är att tala om för dagens ungdom
att allt var förbjudet i socialistländerna, inte
minst sex och erotik.

För oss som rest i dessa länder är den bilden naturligtvis falsk.
På en två veckors resa med Stockholms
Journalistförening i DDR 1975 fick jag
oförglömliga minnen av ett avspänt och varmt DDR.
Ett DDR som byggde bra bostäder, hade
välorganiserade kollektiva LPG-jordbruk och där
sorberna - landets enda minoritet - hade autonomi
och fyra radiosändare (liksom samerna i Sverige
har de olika dialekter, delvis efter väderstrecken).

En av deltagarna på resan var specialintresserad av DDR:s
FKK-kultur (naketbadare) och försvann regelbundet
när vi andra drack öl och dansade. Hur som helst
var stämningen avspänd och flickorna lättpratade.

Vad Dagmar Herzogs säger i sin bok om Sex efter
fascismen
i Tyskland bär sannolikhetens prägel:

"Östkvinnor har det roligare, det vet alla. Orgasm var
vanligare i öst, alla undersökningar visar det ....
När allt kommer omkring var det ett proletärt samhälle.
Utan något av den borgerliga oron med kyskhet
tills bröllopsnatten ".

Herzog refererar till Karl Starcke vars undersökningar
("Liebe und Sexualität bis 30") visade att 85
procent av DDR-kvinnorna nästan alltid eller
oftast upplevde orgasm vid samlag.

En annan undersökning från 1988 visade att
unga kvinnor i öst var mer sexintresserade än
motsvarande i väst.

Ett annat intressant resultat hos Starcke var att den sexuella
aktiviteten samvarierade med social aktivitet.
Självklart egentligen, men "skadligheten" av sex
har ju i alla tider varit en dogm.

Ryssen Igor Kon påpekar att DDR, som på 80-talet var det
"striktaste" av realsocialismens länder inte hade
några begränsningar av pornografi, helt enkelt för
att detta aldrig ingått i tysk tradition.

Det är med en vis saknad jag ser tillbaka på dessa
ljusa sommarminnen från DDR, när nu min omgivning
sveper in sig allt tätare i svart och pojkarna
inte ens tar av sig badbyxorna i duschen på
badhusen. På radio hör jag att det till och med
blivit obligatoriskt med badkläder i bastun…

Den som vägrat ta av sig brallorna i duschen på
min barndoms varmbadhus (när de flesta saknade
denna facilitet hemma) hade åkt på en hurvel av
någon av de matronor som betjänade herravdelning
och skrubbade ryggen på den som så önskade.

Stefan Lindgren

16 juni 2009

Norsk press om Iran

Dagsavisen
Dagsavisen skriver opprørt om opptøyene i Teheran. Folk "slåss for livet
mot regimet", lyder overskriften i avisas dekning (15. juni). Men hvem
blir omtalt som "folk", og hva er det de slåss mot som "regime"? Det er
her Dagsavisen blander kort.

De "folk" som Dagsavisen solidariserer seg med – og som håpet på "et
Iran med Mousavi som leder", slik avisa skriver – er først og fremst
middelklassen og de velstående grupper. I tillegg kommer utålmodige
studenter. Og opptøyene som det refereres til, skjer hovedsakelig i det
nordlige Teheran, som er tilholdssted for de samme klasser og grupper;
dette er Teherans "vestkant".

Det er her vestlige journalister har gjort feil, fra første øyeblikk i
dekningen av valget. Har noen lest en reportasje fra valgkampen fra noe
sted i Iran utenom Teheran? Alle journalister har beveget seg i
hovedstaden, og hovedsakelig i det velstående nord –"tatt pulsen" på
stemninger der. Slik har de latt seg rive med i håpet om Mousavi som
president. De har glemt de brede masser av folket, de fromme og de
fattige, folk utenfor de store sentra, folk i mindre byer og på
landsbygda: disse som er "jordas salt".

De har valgt sin president: Ahmadinejad! Mens middelklassen kasser
steiner i Teheran. "Regimet" er deres! Vi skal måtte avfinne oss med det.
*Obama** og Iran: Hvilken utstrakt hånd?*

Aftenposten
Aftenpostens lederartikkel 14. januar erkjenner at velgernes votum i
Iran er gått til president Mahmoud Ahmadinejad. De fromme og de fattige
i landet, heter det, stemmer på ham, selv om dette beklages i
artikkelen. Presidentvalget er et tilbakeslag, står det, for de som
håper at Obamas utstrakte hånd skal bli tatt i mot i regionen.
Hvilken utstrakt hånd? Obama har talt elegant, og lagt fram anstendige
standpunkter. Men er noe av det så langt, og vi kan holde oss til Iran,
blitt fulgt av konkret handling? Ta midlene for å undergrave styret i
Iran, og fremme opposisjon og uro: USA har gjennom flere år brukt
millioner av dollar på dette – og pengestrømmen fortsetter under Obama.
I 2006/2007 brukte den amerikanske administrasjonen mer enn 70 millioner
dollar til slike formål. (Kilde: International Herald Tribune 25. juli
2007.) Budsjettet for 2008 var på 75 millioner dollar.
"USA gir penger til terrorgrupper for å skape kaos i Iran." Slik lød en
overskrift i den konservative britiske avisa The Sunday Telegraph, 25.
februar 2007. I artikkelen ble det avslørt hvordan USA hemmelig
finansierer "militante etniske separatist-grupper" i Iran for å skape
uro og legge press på det iranske styret.
Obama har ikke stanset dette. Den undergravende virksomheten fortsetter.
Snakkes det om en "utstrakt hånd" fra Obamas side, så må det forventes
handling.

Dagbladet
Takk til Dagbladet, som skriver edruelig – relativt edruelig – om de
siste dagers hendelser i Iran! Jan-Erik Smilden peker på en viktig
sannhet når han fremfører som overskrift i en stor artikkel (Dagbladet
15. juni): "De fromme, de fattige, de som bor i slumstrøk og de som bor
på landsbygda i Iran, slutter helhjertet opp om sin president."
Ja, med all sannsynlighet er det slik! Og dersom vi kan snakke om
"folket" – det iranske folket – så er det langt på vei beskrevet som
over. Det iranske folket, kan man si, støtter sin valgte president! De
er selv nasjonens salt.
Men hvem er det som gjør opprør, som stiller spørsmålstegn ved
valgresultatet, og som nå brenner biler i gatene? Det er – som alle vet
– middelklassen, de mer velstående og de rike foruten utålmodige
studenter - og først og fremst i det nordlige Teheran (i det som er
byens "vestkant"). Tilbake står de brede masser – de fromme og de
fattige, og de som bor landsbygda i Iran. De har valgt som president:
Ahmadinejad.

--
stefan lindgren <fallvinden@gmail.com>

Oanständigt, SvD!

I dagens understreckare i SvD står det i en artikel att Dmitrij
Sjostakovitjs 7:e symfoni, Leningradsymfonin är grundad i det sena
30-talets fasa - tänk: Stalinterrorn.

Det må så vara. Men det är oanständigt att inte nämna ett ord om att
detta verk slutfördes under Leningrads belägring av hitlertyskarna,
uruppfördes under stadens heroiska kamp och har en koppling till
försvaret av Sovjetunionen. Inte för inte belönades verket med
Stalinpriset.

Sjostakovitj och hans familj fångades i staden innan de hade hunnit
evakueras. Den 2 september, dagen då tyskarna började bomba staden,
började också Sjostakovitj arbetet på andra satsen.
Han arbetade intensivt, men arbetet avbröts regelbundet av att man fick
springa ned i skyddsrummen och Sjostakovitj deltog även i brandförsvaret.

Efter två veckor hade han slutfört andra satsen som han själv
presenterade i Radio Leningrad. Verket spelades där "så att de
radiolyssnare som lyssnar på mig nu vet att livet i vår stad fortskrider
normalt", sa kompositören.

Att förneka - eller förtiga - kopplingen mellan detta verk och
Hitlertysklands invasion av Sovjetunionen är oanständigt.

Stefan Lindgren
stefan.lindgren@gmx.net

14 juni 2009

Iran-spinnare

Det har varit val i Iran och nu ska vi enligt svenska Iran-spinnare
sympatisera med de "gröna" som kommer med anklagelser om valfusk.

Svenska Dagbladet skriver idag 14 juni:

"Att Teheran och andra storstäder i valrörelsens slutspurt fylldes med
ungdomar klädda i Mousavikampanjens gröna färg har skakat regimens kärna.

Valsiffrorna tolkas av kritiker som att en inre krets ska ha tagit till
i överkant för att skrämma det unga Iran, som vill ha förändring. Andra
bedömare ser utgången av valet som en palatskupp där en del systemet
(Ahmadinejad och Khamenei) ska ha gett en annan del (Rafsanjani, Khatami
och Mousavi) en rejäl näsbränna.

Flera ledande personer gjorde sig osynliga under lördagen.
Statstelevisionen visade inte Mousavis protester. För USA:s president
Obama kom valresultatet som en kalldusch."


Till det finns mycket att säga.

Även om val i Iran säkert är behäftade med många fel och fusk så är väl
påståendet att Mousavi skulle ha vunnit vid korrekt rösträkning väl
osannolikt. Ahmadinejad tog 62,63 procent och Mousavi 33,75 procent.

Ahmadinejad tog 61,69 procent 2005 och lyckades putsa det resultatet.

Det visar vad vi alla vetat, att Ahmadinejad, vad vi än tycker om det,
tycks ha ett solitt stöd bland breda grupper i Iran. Mousavi har också
ett betydande stöd, vilket återspeglar den stora sprickan i Iran mellan
folkflertal och en västorienterad medel- och överklass.

Alla som vet något om Iran inser att den sprickan spelat en stor roll i
Irans moderna historia och kommer att göra det. Varje framtidspolitik
måste ta den i beaktande. Ingen regim i Iran kan på sikt leva utan
att ha stöd av båda grupperna. Säga vad man vill men präststyret har
varit skickliga nog att i 30 år dämpa och kontrollera de
västorienterades motstånd. Hur går det till? Det vore ett Reportage.

Angående Obamas kalldusch måste man väl ändå utgå från att karln läser
tidningar.

I valprognoser som amerikanerna själva publicerat (http://www.thewashingtonnote.com/TFT-NAF%20Iran%20Survey%20Report%20.pdf)
skulle Ahmadinejad ha besegrat Mousavi med mycket större marginal än
vad som nu blev fallet.

I Asia Times stod att läsa att Ahmadinejad bl a hade "The upper hand"
tack vare kärnkraftsfrågan.
("Obama moves the 'red line' on Iran" av Kaveh L Afrasiabi
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/KF09Ak02.html).

Obama är inte så korkad att han inte förstått att USA inget hade att
hämta i de iranska valen. Men som erfarenheterna från Moldova, Kyrgyzstan,
Vitryssland, Ukraina och en rad andra länder visar är inget valresultat som går USA:s
vilja emot tillräckligt överväldigande för att inte kunna stämplas som fusk
och läggas till grund för krav på att valet ska gå om.

Stefan Lindgren

11 juni 2009

Säg F-ordet nu, Mona!

Är nyheten om att von Koenigsegg ska köpa Saab sann är det liktydigt med att det anrika bilföretaget kastas åt gamarna. von Koenigseggs företag för extrema sportbilar omsätter något hundratal miljoner och hans kollega i Norge 900 miljoner. Tillsammans en miljard - nu ska de alltså ta över ett företag som omsätter över 20 miljarder om året. Genom att priset på Saab just nu antagligen är nedpressat långt under anläggningarnas substansvärde får köparna en massa utrustning nästan gratis, och som ägare kan de slakta företaget fritt.

Den enda rimliga lösningen hade varit Obamas - att förstatliga tills krisen är över. Men den vill Maud Olofsson, vars erfarenheter av företagsamhet begränsar sig till att ha drivit en hembygdsförening i konkurs, undvika - av någon sorts ideologisk halsstarrighet. Men det är kanske inte så konstigt. Man ska inte vänta sig mer.

Den verkliga skandalen är att arbetarpartiet, socialdemokraterna, inte vågar uttala f-ordet. Ohly viskar det, men ingen hör honom. Är det inte märkligt att Ohly är den politiker i Sverige som står Obama närmast i synen på krisen.

Man ska komma ihåg att Obamas linje har varit i svensk säck innan den kom i amerikansk påse. Förstatligande kallas på Capitol Hill för "a swedish solution". Där har man studerat de goda erfarenheterna av de svenska bankförstatligandena under den förrförra krisen.

Sveriges tragedi är att vi inte har någon socialdemokrati längre. Det har även gjort oss på vänsterkanten arbetslösa. "Man drar inte svärd mot en lus", säger det ryska ordspråket. Maud Olofsson behöver inte avslöjas. Hon gör det bra själv.

10 000, kanske 20 000 människor, döms nu att bli leksaker i händerna på finansiella äventyrare. Chansen att det skulle gå bra kan bedömas till max 10 procent. När regeringen genom sin passivitet låter företaget bli bricka i ett sådant spel är det ansvarslöst.

Enda chanset att Koeningsegg skulle klara det är enorma samhällssuventioner och bankkrediter. Dvs. samhället måste hur som helst hosta upp pengarna. Så varför inte säga f-ordet, Mona?

Lite klassiska socialdemokratisk näringspolitik skulle göra valet till en promenadseger.

Stefan Lindgren


www.nyhetsbanken.se - banken som inte svindlar!

Grisarnas rösträtt

Ni kommer ihåg den där gamla historien om bonden som plötsligt när det
var val inte fick rösta. Hans grisar hade dött och därmed hade han
fallit under förmögenhetsstrecket för riksdagsval (historien stod i
Saxons veckotidning).

- Var det grisarna som hade rösträtten eller var det jag? säger han
förvirrat när han står avvisad utanför vallokalen.

En liknande problematik stöter vi på i den moderata tankevärlden. Mats G
Nilsson, moderat riksdagsman, lägger idag in en motion om att Sverige
ska ansluta sig till Nato. Och skälet är - hör och häpna:

"Idag består den svenska utlandsstyrkan av 847 personer i utlandstjänst
varav 655 soldater står under Natobefäl. Vi förväntar oss alltså att 77
procent av de svenska soldaterna ska samverka i strid med den
organisation vi inte politiskt förmår befatta oss med".

Mats G Nilsson vill alltså ge 655 svenska legoknektar som har den dåliga
smaken att slåss under främmande makts flagg rätten att besluta i en för
Sverige avgörande fråga.

- Var det Nato-knektarna som hade rösträtten eller var det vi? undrar
jag.

Den rätta lösningen är naturligtvis att hemkalla de svenska trupper som
deltar i Nato:s krig i Afghanistan och ändra den lag som antogs år 2000 och
möjliggör sådana militära äventyr i utlandet. Svensk trupp ska försvara
Sverige och i övrigt endast kunna sättas in i fredsbevarande FN-uppdrag
(vilket Nato-ISAF inte är).


PS. John L Saxon var inte dum. Jag har tillbringat många timmar i hans
arkiv i Örebro Stadsbibliotek. Han var ett äkta bysnille.

Stefan Lindgren
--
stefan lindgren <fallvinden@gmail.com>

8 juni 2009

Guillou och piratpartiet

Jan Guillous krönika i Aftonbladet 7/6 var på sätt och viss förutbestämd. Den måste komma. Ett utbrott mot Piratpartiet, som hittills inte stött på något allvarligt mothugg i svensk debatt - tvärtom. Ju mera opinionssiffrorna sitigit desto mer har politikerna anpassat sig.

Piratpartiets framgångar framtvingar nu äntligen en uppgörelse med de tankegångar partiet representerar. Att lansera som politik att det är rätt att bestjäla t ex landets 50 000 musikaliska upphovsrättsinnehavare är en sorts fattigmans liberalism. Det är ett försvar av den "fria företagsamheten" i den mening som Ruben Nilsson sjöng. "Och en ann snor åt sig så gott en kan. För se de här med den fria företagsamheten är det bästa på den här planeten...".

Som alla förstår handlar inte debatten om Timbuktu som klarar sig ändå, eller ens om mindre artister som valt att flirta med piraterna enligt principen "if you can't beat them, join them" och välsignar att de blir bestulna i hopp om ett gig.

Det handlar om många tämligen osynliga rättighetsinnehavare. Vars rättighetsinkomster räcker till julklappspengar åt barnen, inte mer. Men ändå.

Genom piratkopieringen blir det svårare att försörja sig som exempelvis musiker. Effekterna syns kanske inte genast, men på sikt. För ett litet land som Sverige kan det bli kännbart.

OK, jag tror alla förstår att vi inte kan ha en officiell politik som tillåter stöld av en hel yrkeskår.
Å andra sidan är nu en generation ungdomar redan tillvand, att allt ska finnas på nätet och allt ska vara gratis. I det läget är politikernas uppgift att försöka hitta intelligenta lösningar.

Här är några förslag:

1. Lås in allt begärligt material på en serverhierarki som är avgiftsbelagd - på ett enkelt sätt. I tid eller mängd nedladdat material.
Där kan morgontidningarna ligga i fulltext, de senaste rocklåtarna etc. Upphovsrättsinnehavarna får betalt efter förbrukad tid eller mängd.

2. Beskatta alla svenska Internetleveratörer, på ett sätt som medger betalningar enligt ovan.

3. Tillhandahåll musik för nedladdning på bibliotek. Bibliotekspengar utgår till upphovsrättsinnehavarna enligt samma principer som upphovsmän idag.

4. Använd erfarenheterna från fotokopieringsfonden som löst problemet med skolornas piratkopiering av läromedel på ett acceptabelt sätt.
Alla kopierare betalar en klumpsumma till en fond som delas ut i form av stipendier till upphosrättsinnehavarna.

Slutligen, det finns naturligtvis ingen anledning att sätta sig på Lars Gustafsson för att han ansluter sig till en argumentation som många ungdomar delar. Har han fel är det i alla fall inget man viftar bort. Vi kan vara överens om att ju lättillgängligare böcker, bilder, musik blir desto bättre. Men upphovsrättsfrågan måste lösas. Konstnärerna måste få betalt för arbete (arbetsersättning måste vara basen, stipendier en "fringis" - fringe benefit.)

Jan Guillou tröttnar aldrig att upprepa att han med sina enorma upplagor på olika sätt "försörjer" mindre lästa författare. Men varför gradera äpplen och päron? Upplaga är inte lika med litterärt värde, lika lite som röster är lika med politisk vikt.

Stefan Lindgren

--
www.nyhetsbanken.se - banken som inte svindlar!

3 juni 2009

8 124 i blixtberedskap mot "lappar"

Ibland funderar jag v e r k l i g e n vad som håller på att hända med
Sverige. Det är som om årtionden av borgerlig propaganda nu verkligen
håller på att bära frukt.

Strange fruit.

Aftonbladet ställer frågan om "Lapistan" är ett lämpligt namn att
använda i en Nato-manöver i Nordsverige.

Blixtsnabbt skyndar sig 8 124 personer att trycka JA, DET ÄR DET.

Dvs. Nato är OK. "Lappar" ska inte sticka upp. Inte heller muslimer.
Ja, kolla bloggen som tillhör SvD:S ledarskribent, Per Gudmundsson, för
ett representativt urval köksfascistiska åsikter. Naturligtvis nästan
samtliga under psedonym.

De webbsidor som jag är inblandad i publicerar inga anonyma inlägg. Jag
själv skriver inga anonyma inlägg. Jag står för mina åsikter.

Men alltfler gör inte det.

Det förvånar mig att stora etablerade massmedia, däribland statsstödda
SvD kan hålla dessa organiserade anonyma "folkstormar" under armarna.

Det borde vara ett anständighetskrav att allt som publiceras på internet
ska vara undertecknat.

Stefan Lindgren

29 maj 2009

Dine Malmsten undrar

Bör inte Vänsterparti föra en politik som ligger till vänster om Socialdemokratin ?
Bör inte Vänsterpartiet framförallt vara ett socialistiskt parti som företräder arbetarklassen
och andra förtyckta ,missgynnade sammhällsskikt ( då inte endast kvinnor)
Är det inte specielt viktigt med ett systemkritiskt parti när kapitalismen krisar och kastar ut 100.000 tals människor i arbetslöshet?

Vad sysslar VP med? Man vill införa en köttfri dag i veckan i skolbespisningen, införa straffskatt på kött. Man är emot kor?

Ska hela Sverige växa igen med granskog, ska svensken återgå till att äta lingonsylt och potatis?
Sen när blev det vänsterpolitik att se till att sämre bemedlade inte ska ha råd med sovel?
I hela värden är det annars Vänsterpolitik att kämpa för att även den fattige skall ha råd att äta kött !

Det kan väl inte vara djurhållningen som är problemet,utan "kapitalismen" rovdrift på djur och människor.

När blev det Vänsterpolitik att ömma mer för djur än människor? V partiet har drivit igenom en lag i EU, "förbud mot kattpäls och hundpäls"? Vad är det för fel på kattpäls och hundpäls? Det gäller tydligen vildkatter och gatuhundar i Asien. Ska man kasta djuren när de dödats ? Ska de fortplanta sig obehindrat? Är det miljövänligt? Ska man inte ta vara på det naturen ger?

Den högervridna filmstjärnan Birgitte Bardot,älskar djur mer än människor VP tycks gå i hennes fotspår. Är det människovänligt att missunna fattiga människor i Asien deras inkomst? Även här är det väl kapitalismen som bör analyseras och kritiseras,det är den som leder till rovdrift?

När VP ersätter feminismen med Marxism, när man plockar upp socialister på valbar plats då kan ni åter få min röst.

Billig köttfärs åt folket

27 maj 2009

Kvinnovåld ockupantens ansvar

När det nu från ockupationskramarna återigen hänvisas till våldsdåd mot kvinnor som orsak att hålla Afghanistan ockuperat (SvD Brännpunkt 27/5 2009) måste man påminna om att detta uteslutande är USA :s ANSVAR.

Jag citerar ur " Folkrätten i krig " (SOU 1984 :56 )

"Enligt IV. Genévekonventionen innebär ockupationen att civilbefolkningen och enskilda civila inom området skall tillerkännas ställning som skyddade personer i folkrättens mening. Detta innebär ökade skyldigheter för ockupationsmakten och sätter samtidigt en gräns för dennas möjligheter att utnyttja området för sina syften.
IV. Genévekonventionen innehåller ett stort antal artiklar som behandlar ockupationsmaktens skyldigheter mot civilbefolkningen. Det finns från kommitténs utgångspunkt endast anledning att kommentera vissa av dessa artiklar.
Som allmän regel gäller att civila inom ett ockuperat område i sin egenskap av skyddade personer under alla omständigheter skall åtnjuta respekt till person, ära, familjerättigheter, tro och religionsutövning samt seder och bruk (GK IV art. 27). Kvinnor skall särskilt skyddas mot varje form av kränkande behandling. Ingen diskriminering får ske på grund av ras, religion, politisk åskådning eller dylikt."

USA har under åtta års ockupation visat sig oförmöget att leva upp till sina skyldigheter.
Kvinnornas lott har på många områden försämrats, . Det kan knappast vara ett bra argument för fortsatt ockupation.
Se http://license.icopyright.net/user/viewFreeUse.act?fuid=MzU3ODU2OQ%3D%3D för en bra genomgång av kvinnans situation i krigets Afghanistan.

Stefan Lindgren

26 maj 2009

Timothy Garthon Ash yrar

I söndagens "Godmorgon världen" talade superprofessorn Timoth Garton Ash om behovet av att göra ett hotande G2 till ett G3, dvs. undvika en situation där världen kommer att styras av USA och Kina i skön förening och se till att EU kommer med i den inre kretsen.

Han påstod att Kina idag behandlar EU med kyligt förakt, och föreslog att EU slog ihop sina Brysselkålar till huvuden för att med en röst kunna tala om var skåpet ska stå, typ "Vi bestämmer om vi vill tala med Dalai Lama".

Hans inlägg var skrämmande okunnigt och bekräftar för vilken gång i ordningen att brittiska intellektuella innerst inne drömmer om det brittiska imperiets återuppståndelse (här gör jag undantag för den lysande historikern Piers Brendon - inte han som spelar James Bond - som nyss kommit med verket "The Decline and Fall of the British Empire; tills du fått tag i den läs hans "Den mörka dalen" om 30-talet.).

Det finns en rad skäl till att EU inte kan bli tredje part i en ny helig allians:

1. Kina verkar inte för en bipolär värld, utan en multipolär och utvecklar just nu livaktiga kontakter med Brasilien, Ryssland, Afrika etc. I en sådan multipolär värld skulle Kina i kraft av sin storhet kunna bli den främste bland likar (primus inter pares).

Men historiskt sett har en sådan kinesisk dominans inte varit alltför blodig - om man jämför med den brittiska eller amerikanska epoken.

2. EU kan aldrig bli en jämbördig partner till USA eller Kina, helt enkelt av det skälet till att organisationen är "still born" (dödfödd). Som en produkt av det kalla kriget har den redan från början sådana lyten att den blivit helt beroende av USA:s nycker och i varje konflikt som utspelats de senaste 20 åren agerat springpojke åt USA. Militärt är EU en osjälvständig bataljon i Nato. Sanningen är att ett Europa utan EU är ett starkare Europa.

3. Att som Timothy Garton Ash rekommendera EU att bli en monolitisk enhet som "talar om var skåpet ska stå" för världens folkrikaste nation är den snabbaste vägen till nederlag, isolering och självförnedring. Varje europeisk politik i Asien, Afrika och Latinamerika måste utgå från det faktum att européerna i flera hundra år har våldtagit, plundrat och toppridit dessa länder. Tänk på frågan till Gandhi "What do You think of european civilization?" "That will be a good idea", svarade Mahatma.

I synnerhet gäller detta Kina. Vad gäller Dalai Lama så är det skillnad på Richard Gere och en organisation som gör (falskt) anspråk på att representera 800 miljoner européer. I Geres fall är ett möte med Dalai Lama en fjäder i hatten. I Europas fall bara en påminnelse om att de koloniala ränderna inte gått ur.

Vad som var intressant hos Timothy Garthon Ash var hans påpekande att de värsta amerikanska skurkregimerna (Nixon, Bush) haft den mest insiktsfulla Kinapolitiken. Kanske är det så att reaktionära republikaner har en mer realistisk uppfattning om vad som avgör världspolitiken: pengar, militär styrka etc.

I senaste numret av Newsweek yrar en Beijingbaserad amerikansk journalist om att USA alls inte behöver respektera Kina, för det är bara en tiodel så stort - ekonomiskt som Japan.

Vilken dunderlögn!

Kina kommer sannolikt att gå om Japan och bli världens andra största ekonomi, antingen i år eller senast 2010, har en undersökning som nyligen gjordes av China Policy Institute vid universitetet i Nottingham (UK) visat.

Kina är alltså/håller just på att bli världens andra ekonomi och sedan står det inte på innan den blir världens första ekonomi.

Man får innerligt hoppas att det inte är den sortens experter som omger Obama. I fallet Afghanistan-Pakistan är det ignoransen som regerar. På nolltid har Obamas team lyckats få till stånd den största flyktingkatastrofen i Pakistan sedan Indiens delning.

Genom att göra det till ett villkor för den amerikanska hjälpen att Islamabad försöker skjuta ner alla talibaner det ser har man på rekordkort tid fått igång ett förödande inbördeskrig. Enligt en analys är detta riktat mot Kina - eftersom kriget effektivt förlamar Kinas främsta allierade i regionen. Ett USA som håller på att förlisa helt och samtidigt utlöser det ena militära äventyret efter det andra - med viss geografisk orientering mot Kina - det är det farligaste perspektivet av alla. Det är det som får Putin att sova dåligt om nätterna och tala om tredje världskrig som en förestående realitet. (Se veckans "Ryska posten" - du prenumerar väl?)

26/5 2009

Stefan Lindgren

17 maj 2009

Folkomrösta om Afghanistan

Två socialdemokratiska veteraner, Thage G Peterson och Anders Ferm, kräver i SvD idag 17/5 folkomröstning om den svenska truppstyrkan i Afghanistan.

Det placerar frågan på rätt nivå! Det svenska krigsdeltagandet har större principiell betydelse än t ex folkomröstningarna om vänster/högertrafik eller valutan.

Det handlar om Sveriges alliansfrihet. Är vi aktiva deltagare i ett Nato-krig kan vi inte gärna kalla oss alliansfria eller neutrala.

Det handlar också om principerna för Sveriges deltagande i militära engagemang utomlands. Som det är nu finns det ingen principiellt som hindrar att en återuppstånden Karl XII med en multinationell fredsstyrka (Mazepa) börjar marschera mot Poltava!

I grundlagen finns det fastlagt att svenska värnpliktiga inte kan kommenderas utomlands. Lagstiftningsvägen måste detta grundlagsförbud kompletteras så att det blir omöjligt att resa legoarméer för utländska staters behov i Sverige, som nu sker med ISAF-styrkan. Om politikerna slutar hyckla så vet de alla innerst inne att svenska soldater aldrig varit i Afghanistan om inte USA i oktober 2001 invaderat landet.

En folkomröstning borde läggas till grund för en lagstiftning som tydligt avgränsar de fall där svensk militär får sändas utomlands. Det borde bara få ske när FN beslutat om att bilda en fredsbevarande FN-styrka. Nato/Isaf-styrkan är ingen FN-styrka och står inte under FN:s utan under Nato:s kommando.

Sverige måste återfinna sin roll som neutralt land och agera som Schweiz, Irland, Österrike och andra normala neutrala länder. Dessa länder håller på sin höjd någon observatör i Afghanistan.

Stefan Lindgren

22 april 2009

Krock om Kambodja

Det enda folkmord som utspelats i Indokina är det amerikanska. Som framkommit ur frisläppta handlingar från Pentagon vet vi nu att bombningarna av Kambodja var fem gånger mer omfattande än vi tidigare trott. Mera bomber släpptes över Kambodja än de allierade släppte under hela andra världskriget.

Det gör Kambodja till världens mest bombade land. (Se mera i USA-tidskriften Walrus ).

Det innebär också att en betydligt större del av landets befolkningsförluster under perioden 1970-1980 måste tillskrivas USA. 600 000 bomboffer var en skattning som gjordes innan de nya bombsiffrorna frisläpptes.

Slutsatsen måste bli att just USA-bombningarna åsamkade Kambodja de största förlusterna. Ska man därför hålla rättegång över den tiden borde USA - t ex Henry Kissinger - sitta på de åklagades bänk (istället för att åtnjuta allmän aktning som innehavare av Nobels fredspris).

Vad som hände under de röda khmererna är fortfarande till stor del oklart. USA har satsat 7 miljoner dollar på att dokumentera Pol Pots påstådda folkmord (USA var dock 1980-1990 i en geopolitiskt betingad allians med resterna av Demokratiska Kampuchea - vilket inte hindrade James Baker från att 1991 slå in på den "moraliska" linjen och ta över Sovjetunionens folkmordsanklagelser mot regimen).

Undersökningarna har emellertid inte gjort någon skillnad på svältoffer, bomboffer och terroroffer. "Sådan sladdrighet är ovärdig", skriver Bob Kiernan, som är en ledande amerikansk Kambodjaforskare.

En finsk regeringsstödd studie kom fram till 1miljon omkom totalt under 1975-78 av såväl politiskt våld som svält. Det är inte omöjligt.

De rena avrättningarna som den dåvarande regimen kan ställas till ansvar för ligger troligen i intervallet mellan de 10 000 som de själva uppgett och de 150-300 000 avrättade som t ex Michael Vickery talar om. (OBS! fortfarande skattningar gjorda innan den fulla - fem gånger större - sanningen om USA-bombningarna var känd).

Den USA-styrda dokumentation har bedrivits på ett sådant sätt att det är omöjligt att avgöra hur många i massgravarna som dog på grund av bomber respektive svält och politiskt våld efter de röda khmerernas maktövertagande.

Helt klart är att Vietnam opererade i Kampuchea långt innan invasionen i december 1978. Enligt Ieng Thirth kontrollerade Vietnam i praktiken underrättelsetjänsten, ett påstående som inte utan vidare kan avvisas.

Det speciella med hela situationen var ju att Vietnams kommunistparti aldrig erkänt sin kambodjanska motsvarighet utan hade ett fixt och färdigt stats- och partigarnityr för Kambodja i reserv i Hanoi, redo att sättas in, och säkert förberedde marken för detta långt före december 1979.

De mord som inträffat under Pol Pot-regimen måste självfallet undersökas. Den franske khmertalande Kambodjakännaren Sacha Sher har ingenstans hittat några partidirektiv som tyder på att avsiktliga massmord skulle ha beordrats eller organiserats centralt.

Under alla förhållanden är termen folkmord fel av den enkla anledningen att folkmord enligt FN:s folkmordskonvention kräver en avsikt "att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp".

De nu pågående rättegångarna är ur alla synpunkter en skådeprocess, eller en "kängurudomstol" (även kallad mustang court) som engelsmännen säger:

1. De verkligt skyldiga till folkmordet i Kambodja är inte åtalade, vare sig de amerikanska ledare som bombade landet sönder och samman eller de vietnamesiska ledare som med sovjetiskt stöd invaderade Kambodja i december 1978, vilket ledde till en enorm flyktingkatastrof.

2. Man åtalar Ieng Sary för samma brott som han redan en gång prövats, dömts och benådats för, vilket strider mot alla rättsprinciper.

3. Domstolen är genomkorrupt. Enligt en rapport från UNDP måste de kambodjanska tjänstemännen betala kick-backs - mutor - till sina chefer i regeringen. Dessutom har finansiärerna (Japan, Frankrike. Storbritannien och Australien - alla länder som fört krig mot Kambodja) inte betalat ut någon klumpsumma utan väljer att betala ut domstolens pengar i portioner, för att försäkra sig om att domstolen inte blir självständig utan dömer "rätt". En åklagare har krävt att fler ska ställas inför rätta, fastän det avtalats med FN om att fem ska åtalas.

De fem är Nuon Chea, 80 år; Khieu Samphan, 78 år; Ieng Sary 85 år;Ieng Thirith 79 år samt Toul Sleng-chefen Duch, som förmåtts konvertera till kristendom av en amerikansk sekt, och förklarat sig beredd att "erkänna allt".

4. Domstolen lever inte ens i praktiska frågor upp till avtalet med FN, som föreskriver att ett av språken ska vara franska. Khieu Samphans franske försvarare Vergés har inte fått dokumenten översatta. Dessutom har domstolen uppmanat Khieu att skaffa en annan advokat, ett oerhört brott mot processreglerna.

Om Janne Josefsson hade varit ute för att ärligt belysa Kambodjas öde hade programmet sett helt annorlunda ut.


Den khmerflykting (från Lon Nol-tiden) som inbjudits till programmet hade kunnat berätta om sina smärtsamma intryck vid hemkomsten.


När han lämnade Kambodja var 70 % av ytan skog, idag är det bara 3 procent. Landet är kalhugget.


35 procent av befolkningen får mindre än 2 100 kal /dag, dvs. halvsvälter.


300 000 arbetar med sexturism - HIV-talen är bland Asiens högsta.


Trakasserier, hot, fängslanden, politiska mord är vardagsmat - men det intresserar inte längre västmedia.

Landets olja håller på att säljas ut genom korrupta koncessioner, bl a till Carl Bildts gamla samarbetspartner Lundin Oil.

Kort sagt, den som studerar dagens verklighet förstår bättre vad det var de röda khmererna försökte uträtta i tidsluckan mellan USA:s draksådd och upptakten till Vietnams inmarsch.

Angående den "ångerfulle" Gunnar Bergström sa jag i TV att den som efter 30 år vill ändra i ett avgivet vittnesmål också förlorar en del av sin trovärdighet. Varför ska vi tro på honom den här gången om vi inte skulle ha trott på honom då? Ren vittnespsykologi säger att hans ursprungliga vittnesmål har större värde än sådant han kan tänkas leverera nu - under trycket av ledarskribenter och på beställning av det statliga verket Levande Historia som finansierar honom.

Samtidigt medger han ju att det inte var något konkret som var fel med vittnesmålet från 1978. Han skrev i Aftonbladet 2006 att han verkligen såg: "glada människor och saker som man sagt inte fanns: skolor, böcker och påstått avrättade ledare vid liv… " Han rapporterade om nya hus, fabriker, skolor och bevattningskanaler. Alltsammans var sant.

Så vad hans avbön egentligen gäller är höljt i dimma. Nu vill han berätta "sin historia" skriver han till premiärminister Hun Sen. Den berättade han ju 1978. Kan Hun Sen inte läsa?

Historieprofessorn Kristian Gerner försökte i debatten framställa sig som en modererande röst. Men hans samvete är systematiskt selektivt. Terrorn i Kambodja började enligt honom inte 1970 utan först 1975, när USA var besegrat och bombningarna upphörde. Denne "forskare" i folkmord har aldrig haft ett ord av kritik av USA:s folkmord i Irak (drygt en miljon döda), så varför skulle han bli trodd om 30 år gammalt folkmord?

Han är pådrivande för en totalitär strömning i Sverige som sett till att vi nu har ett statligt verk som ska avgöra vad som är sant och osant i historiska tvistefrågor. "Forum för levande historia" har redan fastställt att de röda khmererna mördade var femte invånare - och ve den skollärare som säger emot!

Gerner är chefsideolog för denna nygamla Goebbelskonstruktion. Att 457 svenska akademiker har inlagt protest mot den kampanjhistoria han representerar är emellertid lovande.

Stefan Lindgren

13 april 2009

Inte ANC:s väg

Missa inte TV2-programmet "Sydafrikas val". Repris 17/4 på K-kanalen, del två sänds lörsdag 18/4 kl 21 på TV2.

Inför presidentvalet berättas historien om Sydafrika efter apartheid. Filmaren Jihan El-Tahri skildrar ett land i ständig förändring och de personer som kommer att avgöra dess framtid.

Den som följer programmet uppmärksamt ska upptäcka att det i själva verket är porträttet av ett fruktansvärt svek, hur en liten svart elit har lagt beslag på den "svarta saken" för att etablera sig som landets ledare, medan de vita sköter ekonomin som förut och den svarta folkmajorietet lever under förhållanden som är sämre än under aparteid.

Man talar i programmet om 40 procents arbetslöshet. Färra svarta domare utnämns idag än under apartheid, färre svarta barn går i skola än under apartheid.
Det sociala bostadsbyggandet som gett 3 miljoner familjer nya bostäder håller inte jämna steg med förfallet. Och alltsammans i den heliga marknadsekonomins namn. Hade man överskridit de 3 procent i budgetunderskott som Världsbanken och IMF dikterat hade situationen kunnat vara mycket bättre för de svarta i kåkstäderna.

Och framför allt hade en politik som mobiliserat landets breda massor istället för att döma dem till passivitet och besvikelse kunnat mobilisera enorma krafter i ett grundligt reformprogram. Problemet med den anglofile, piprökande Mbeki tycks inte vara ekonomisk "realism", utan tvärtom en fruktansvärd underskattning av landets ekonomiska främsta ekonomiska resurs - arbetskraften.

Bakom detta oerhörda misslyckande döljer sig ett intrikat maktspel inom ANC, där vänstern systematiskt manövrerats ut och bedragits. Chris Hani, en av de få ANC-ledare som hade kunnat göra skillnad mördades 1993 (hans mördare sitter ännu i fängelse). Jacob Zuma som snart tar över efter Mbeki har stått åtalad för korruption, svindleri, penningtvätt och skattebrott i samband med den stora vapenaffär som Sydafrika genomförde i slutet av 1990-talet, där ett antal svenska Gripenplan ingick. Totalt handlade det om nästan 800 misstänkta utbetalningar till ett sammanlagt värde av strax över 4 miljoner rand, motsvarande cirka 3,2 miljoner kronor. Zuma friades i ett separat våldtäktsmål 2006.

Och som iranske vän sa här om dagen, chockad av Naomi Kleins Sydafrikaskildring i "Chockkapitalismen":

- Först nu förstår jag någonting av fenomenet Mugabe i Zimbabwe.

Inte ANC:s väg, tycks Mugabe ha bestämt. Med hjälp av enorma budgetunderskott finansierade Mugabe exempelvis läskunnighetsprogrammet i sitt land, när de svarta i Sydafrika bara gått utför.


12 april 2009

Vem förklarade krig?

Förr var det kungen som förklarade krig. Sen tog riksdagen ifrån honom den rätten och rätten att förklara krig har sedan dess ansetts vara en probersten för alla demokratier.
I 10 kap. 9 § regeringsformen heter det:
Regeringen får insätta rikets försvarsmakt eller del därav i strid för att möta väpnat angrepp mot riket. Svensk väpnad styrka får i övrigt insättas i strid eller sändas till annat land endast om
1. riksdagen medgiver det,
2. det är medgivet i lag som angiver förutsättningarna för åtgärden,
3. skyldighet att vidtaga åtgärden följer av internationell överenskommelse eller förpliktelse som har godkänts av riksdagen.
Förklaring att riket är i krig får, utom vid väpnat angrepp mot riket, icke givas utan riksdagens medgivande.
Regeringen får bemyndiga försvarsmakten att använda våld i enlighet med internationell rätt och sedvänja för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande stater.
Idag för Sverige krig i Afghanistan. Mot afghaner - oklart vilka.
Det kriget har startats utan någon krigsförklaring från svensk sida och man kan verkligen fundera på om det skett författningsenligt. I praktiken gick det till så att två höga försvarsstabsofficerare med NAto-kontakter bestämde sig, övertalade dåvarande försvarsminister Björn von Sydow som i sin tur övertalade Göran Persson (inte svårt) och så var det klart. Resten var formaliteter.
Att krigsmakten i praktiken sätter dagordningen och skickligt manipulerar riksdagen dit den vill framgår av det senaste skurkstrecket från Högkvarteret, beslutet att sända enheter ur det svenska flygvapnet till Afghanistan. Bl a ska svenska Herkulesplan , extremt tunga och långsamma, perfekta måltavlor för den afghanska motståndsrörelsen frakta militär materiel som Nato nu kör med tåg genom Ryssland och Uzbekistan till Mazar-e Sharif till södra och östra Afghanistan där striderna är som intensivast.
Det enda som sägs i propositionen om denna extremt farliga insats - av oerhörd betydelse för USA:s möjligheter att fortsätta sitt folkmord på afghaner - är följande:
"Den transportflygenhet som kommer att ingå i det svenska bidraget till
säkerhetsstyrkan planeras att baseras i Mazar-e Sharif i norra
Afghanistan. Grundat på såväl nationella behov som ISAF:s behov, ska
transportflygenheten emellertid kunna användas över hela Afghanistan."
Skrivningen "såväl nationella behov som ISAF:s behov" är utsökt mångtydig. Nationella behov? Vilken nations? Knappst Sveriges? Afghanistans - näppeligen, eftersom Afghanistans parlament kräver att de amerikanska trupperna ska lämna Afghanistan. Återstår USA:s nationella behov.
Att tala om "transportflygenheter" när det handlar om extremt känsliga militära försörjningsuppdrag i brinnande krigszoner är milt sagt en förskönande omskrivning.
Om det fanns en opposition i Sveriges riksdag, skulle den lägga upp ett ramaskri!

11 april 2009

Inget hot mot folkhälsan?!!

Ett program i Sveriges radio står ut för sin innehållsrikedom och relevans, nämligen Konflikt. Där får man höra de mest fantastiska saker - ibland upprörande. Som i dagens program där den brittiske knarkspecialisten Ivan Briscoe plötsligt säger att kokainet inte är något hot mot folkhälsan. Han verkade tycka att det uteslutande är ett problem för producentländerna.

Man undrar hur långt knarkrötan har gått? Om kokainsyndikaten kunde köpa Interpolchefen i USA varför kan de inte också köpa lite "knarkexperter" här och var, tänker jag.

Men Briscoe oroar genom att samtidigt beskriva hur hans hemstad Manchester förvandlats från industristad till en stad där man i huvudsak hänger på kaféer och krogar och där kokainet har en jättemarknad. Är det helt enkelt en framtid vi ska vänja oss vid, att relativt välsituerad medelklassungdom regelbundet tar kokain på kaféer och restauranger? Så fan heller - hellre tar jag mig ett skott för pannan. Knarkfri! Så tänker jag.

Andra tänker annorlunda. Hur tänker exempelvis nye Nato-chefen Fogh-Rasmussen? Han vet att Danmark har blivit en av Europas stora kokainmarknader. Han leder ett krig i Afghanistan som sägs vara riktat mot bl a knarket, men som lett till en våldsam ökning av heroinproduktionen.

Finns det saker vi vanliga dödliga inte vet här - media skriver uteslutande om Afghanistanknarket, men får man tro konflikt är det i första hand kokainet från Latinamerika som väller in - och det beskrivs som "ofarligt".

Plats för undersökande journalistik, kort sagt. En svensk knarkföreläsare jag talade med tyckte att "heroinet är värst", fast salig Nils Bejerot alltid sa att allt knark är av djävulen. Den som börjar gradera knarkslagen öppnar i detsamma ett kryphål för knarkets advokater.

Men i fallet kokain behövs inga förbannelser. Det räcker med att läsa wikipedias engelska upplaga, avsnittet kroniska följder:

Main effects of chronic cocaine use.

Chronic cocaine intake causes brain cells to adapt functionally to strong imbalances of transmitter levels in order to compensate extremes. Thus, receptors disappear from the cell surface or reappear on it, resulting more or less in an "off" or "working mode" respectively, or they change their susceptibility for binding partners (ligands) – mechanisms called down-/upregulation. However, studies suggest cocaine abusers do not show normal age-related loss of striatal DAT sites, suggesting cocaine has neuroprotective properties for dopamine neurons.[57] The experience of insatiable hunger, aches, insomnia/oversleeping, lethargy, and persistent runny nose are often described as very unpleasant. Depression with suicidal ideation may develop in very heavy users. Finally, a loss of vesicular monoamine transporters, neurofilament proteins, and other morphological changes appear to indicate a long term damage of dopamine neurons. All these effects contribute a rise in tolerance thus requiring a larger dosage to achieve the same effect.

The lack of normal amounts of serotonin and dopamine in the brain is the cause of the dysphoria and depression felt after the initial high. Physical withdrawal is not dangerous, and is in fact restorative. The diagnostic criteria for cocaine withdrawal are characterized by a dysphoric mood, fatigue, unpleasant dreams, insomnia or hypersomnia, erectile dysfunction, increased appetite, psychomotor retardation or agitation, and anxiety.

Physical side effects from chronic smoking of cocaine include hemoptysis, bronchospasm, pruritus, fever, diffuse alveolar infiltrates without effusions, pulmonary and systemic eosinophilia, chest pain, lung trauma, sore throat, asthma, hoarse voice, dyspnea (shortness of breath), and an aching, flu-like syndrome. A common but untrue belief is that the smoking of cocaine chemically breaks down tooth enamel and causes tooth decay. However, cocaine does often cause involuntary tooth grinding, known as bruxism, which can deteriorate tooth enamel and lead to gingivitis.[58]

Chronic intranasal usage can degrade the cartilage separating the nostrils (the septum nasi), leading eventually to its complete disappearance. Due to the absorption of the cocaine from cocaine hydrochloride, the remaining hydrochloride forms a dilute hydrochloric acid.[59]

Cocaine may also greatly increase this risk of developing rare autoimmune or connective tissue diseases such as lupus, Goodpasture's disease, vasculitis, glomerulonephritis, Stevens-Johnson syndrome and other diseases.[60][61][62][63] It can also cause a wide array of kidney diseases and renal failure.[64][65] While these conditions are normally found in chronic use they can also be caused by short term exposure in susceptible individuals.

Cocaine abuse doubles both the risks of hemorrhagic and ischemic strokes[66], as well as increases the risk of other infarctions, such as myocardial infarction.[67]

Years after the abuse has ended, many ex-abusers report a noticeably reduced attention span.10 april 2009

Röda Jenny blev skära Jenny


I tidningen Fokus läser jag apropå "Jan Myrdals stora pris Leninpriset":

"– Är det här ett skämt? säger Jenny Lindahl Persson och skrattar.

Vänsterpartiets informationschef har inte hört talas om Leninpriset. Efter en snabb förklaring konstaterar hon att upplägget för priset låter »rätt kasst«.

– Det som ger taskig bismak är att man vet vem Jan Myrdal är och vilka ruttna åsikter han har. Han försöker göra en dygd av att ha åsikter som inte är populära, till exempel att skriva skit om homosexuella. Det här känns som en liknande grej, säger hon....
Jenny Lindahl Persson tycker att det har skett en förskjutning kring vilka ord som går att använda inom politiken.

– Det som var användbara begrepp för 10–20 år sedan är inte det i dag. Kommunism är ett exempel på ett ord som har blivit obrukbart."
Ändå skapade Jenny Lindahl Persson själv rabalder när hon 1998, som ordförande för Ung Vänster, sa i ett P1-program att det var 'lite väl hysteriskt' att beskriva Lenin som en av världshistoriens största massmördare."

Det behövdes alltså inte mer än 10 år för att fräcka, arga Jenny skulle förvandlas till ängslig parlamentariker. Förutom att hon pinkar på sina egna gamla åsikter, så tycks hon - blygsamhet och självinsikt är inte v-parlamentarikernas starka sida - tro att den utomparlamentariska vänstern, den riktiga vänstern, automatiskt ska rätta sig efter den parlamentariska (inte särskilt) vänstern. Dvs. de ska godkänna "uppläggen". Påhoppet på Jan Myrdal för att vara homofob är snuskigt - för alla som känner till att Jan Myrdal liksom Clarté redan från 40-talet och framåt försvarat de homosexuella mot förföljelser och krävt att all diskriminering ska upphöra. Slappt går Lindahl Persson på vad som sägs i spalterna i stället för att kolla.

Men så till sakfrågan, har "kommunism" blivit ett oanvändbart ord. Visst skulle man väl kunna kalla kommunismen något annat, ett noaord som t ex "fuku" (förbannade vare alla förtryckare! se Jevtusjenkos diktsamling med samma namn).

Men vad hjälper det? Alla vet ju ändå vad du menar. Det är ju inte ordet varg vi är rädda för utan för att vargen ska äta upp Rödluvan. Dvs. somliga fruktar kommunismen för att den innebär exproriering av exproriatörerna, ett slut på alla profiter och lönsamma krig etc. Dvs. sedan vi som gillar innehållet dumpat ordet kommer vi också att tvingas dumpa innehållet.

Om man ska dumpa ordet "kommunism" bör det väl i så fall vara en ömsesidig process. Kommunisthatet florerar som aldrig förr (vi har professorer i kommunisthat som K Gerner och hela statliga verk som "Levande Historia"), och finns det då inga som kan upplysa om begreppets verkliga innebörd blir ju lätt allmänheten vilseförd, eller hur?

8 april 2009

Ovärdigt, Peter Englund

Peter Englunds angrepp på Mattias Gardell är ovärdigt. Man får väl ändå utgå från att Gardell har lika lite ansvar för “Jan Myrdals stora pris Leninpriset” som Le Clezio har för Peter Englunds själsliv bara för att han fått Nobelpriset.

En sak jag uppskattade med den förre akademisekreteraren var att han kunde medge att han haft fel. Jag blev väldigt överraskad när han bara la sig i en diskussion om huruvida Kuznetsovs bok "Babij Jar" var falsk eller äkta, för att uttrycka det kort. Han hade uppfattat att boken var ett falsifikat och använt det som ett exempel utan att kolla.

Jag tvivlar på att Peter Englund har samma intellektuella heder. Han var ute efter en billig poäng och in väller hundratals jublande kommentarer på hans hemsida. Det ligger ju också i traditionen att akademisekreterare vill ha devot jubel. Men det är illa för svenskt intellektuellt liv. Vi bör påminna oss skälen till att Jean Paul Sartre tackade nej till Akademin, liksom att Ivar Lo-Johansson gjorde det redan innan hans namn kom på någon pristapet.

Lämna Mattias Gardell i fred, han gör en enorm nytta med sina böcker, senast om Tortyren.
Vad gäller Lenin och Pol Pot kan man ju diskutera i sak, men det vill ju inte Englund. Se http://www.nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=5