Ryska posten

10 juli 2012

Bo Pellnäs och rysk upprustning

Radio TUFF:s oförtröttlige Åke Sandin ringde för ett tag sedan och ville ha en kommentar till överste Bo Pellnäs artikel i Svenska Dagbladet där han varnar för rysk upprustning.

Det fick han.Dom som vill starta nån sorts kapprustning med Ryssland utgår inte från fakta.

Fakta är att Ryssland genomgått den största nedrustning vi känner i historien, möjligen i sällskap med Japans demilitarisering efter andra världskriget. Sovjetarméns numerär var aldrig under 2,9 miljoner man i vapen, som mest 5,3 miljoner.

Idag uppgår Rysslands armé till 740 000 man och mindre ska den bli.

Den ryska försvarsbudgeten anses visserligen ha fördubblats från 34 till 71,9 miljarder dollar (ej korrigerat för utfall, som säkert var mindre på grund av krisen) mellan 2009 och 2011. Men den är fortfarande bara en tiodel av USA:s 711 miljarder dollar 2011.

Ser vi på Sverige så är vår försvarsbudget 45,5 miljarder kronor eller c:a 7 miljarder dollar.

Ett grovt överslag ger vid handen att Sverige satsar 760 dollar per invånare, Ryssland 490 dollar och USA 2 500 dollar per invånare.

Beträffande rysk aggressivitet hänvisar Bo Pellnäs till kriget mot Georgien (vars försvarsbudget inom parentes ligger på 8 procent av BNP - en extrem siffra) 2008. Har han då helt missat att EU:s oberoende rapportör Heidi Tagliavini i sin rapport fastställde entydigt att kriget började med georgisk artilleribeskjutning av Sydossetiens huvudstad Tschinval 7 och 8 augusti. Påståendena om att detta föregåtts av en rysk invasion avvisades helt av henne.


Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.