Ryska posten

12 juli 2012

Förtätning = skleros

FÖRTÄTNING är slagordet i det borgerligt styrda Stockholm. Det är även
ett slagord som gör många tomtspekulanter och byggherar upphetsade.

FÖRTÄTNING är vad som sker med blodomloppet vid progredierande skleros
eller en trombos, som följs av hjärtstillestånd.
Den traditionella linjen har varit att bygga ut Stockholm med nya
integrerade förorter - med kommunikationer, skolor, dagis i ett enda
paket.

Nu har man kommit på att man kan spola alla samhällsinvesteringar och
bara klämma in bostäderna, enkannerligen privatägda, och åka snålskjuts
på befintlig infrastruktur.

Därmed inte bara bygger man parasitärt förtätande nya kvarter utan man
förstör befintliga kvarter.

Sista skriket från borgarstyret är att bygga 500 bostäder mellan
Skarpnäck och Bagarmossen, vilket naturligtvis innebär att väg ska fram
och att dessa områden på sikt ska växa ihop istället för att vara
åtskilda med gröna lungor.

Skarpnäck och Bagarmossen ligger redan högt när det gäller att vara
tättbebbygda.

"Skarpnäcks gård" med 10 981 inv 2010 har 39 inv/ha
Bagarmossen med 11 210 invånare hade 57 inv/ha

Det är högre siffror än många andra förorter, ja det är i nivå med Östermalm.
Så varför inte förtäta Östermalm.

Det är högre siffror än de flesta förorter där man röstar på moderaterna.
Varför inte moderaterna börjar i dem - om nu förtätning är så tjusigt
är ofattbart. Det vill säga, vi förstår det fullkomligt väl.

En hel del "förtätning" har redan drabbat vårt prövade hörn av Stockholm,
Skarpnäck. Man har byggt radhusbebyggelse ända ner till 50 meter
från motorväg (Zeppelinargatan, Horisontvägen, Luftfartsgatan),
radhus längs G:a Tyresövägen och närmare korsningen med Sockenvägen står
nya punkthus nu en bit ut på den forna trottoaren.

På Segelflygsgatan har man helt fräckt kapat en bit av parken och offrat
på radhusspekulationens altare. Barnen i Skarpa by-skolan får ännu fler
SUV-ar att ta sig fram mellan på morgnarna.

Förtätningen i Kärrtorp och Bagarmossen har redan gett tydliga resultat
i form av stockningar vid Sockenvägen på morgnarna. Radhusägare har 2
bilar per hushåll, lägenhetsboende 1 och mindre. En del av parkan-
läggningarna som nyss gjordes med EU-bidrag försvann snabbt och tyst under
grävskopan. Inga protester hördes. Vem vill vara bakåtsträvare ("not in
my back yard")?

Alltsammans ger intryck av att vara ett fräckt genomfört nattligt gerillaanfall
mot ett fint 80-talsområde som Stockholm kunde vara stolt över, men som nu mer
och mer antagit karaktären av "urban sprawl". Åtskilliga hektar
har skvätts ut på radhus när behoven av hyreshus är enorma.

Nybyggarnas innestängda bilar vill nu komma ut och blickarna riktas då även
söderut - Tänk om det bara funnes en genväg genom Skarpnäck!

Det är en händelse som ser ut som en tanke att det då kommer detta
förslag om att "förtäta" med 500 bostäder på grönytor mellan Bagarmossen
och Skarpnäck.

Dessutom har det redan skett en "social förtätning" av Skarpnäck genom att
trångboddheten tilltar, antalet illegala invandrare ökar, till och med
natthärbärgen har dykt upp till följd av den uppifrån styrda
förslumningen. 

Men det är nog inte för de arbetssökande männen på natthärbärge som
Stockholms stad tänkt sig bygga på våra grönytor.

Samtidigt som Skarpnäck njuter av närheten till Flaten och
Nackaresrevatet är faktiskt miljö- och folkhälsosituationen prekär. Som
allergiförbundet har visat kan man uppmäta tiotals procent förhöjda
astamatal flera kilometer från motorväg. Trafiken på motorvägen till
Tyresö, Haninge ökar stadigt med växande befolkning där.

Ingenting har gjort sedan Skarpnäcks tillkomst för att skydda
befolkningen från exponering för ljud och luftföroreningar.

Senast 2011 revs de murar i industriområdet söder om Horisontvägen som
hejdat en del av bullermattans utbredning. 11 000 människor med en hög
procentandel barn lever helt oskyddade för dessa hälsorisker.

Åtminstone bullret går att åtgärda till rimliga kostnader. Att bygga mer
nära motorväg är förkastligt så länge inte beslutsfattarna själva
flyttar in där med sina barn.

Området måste betecknas som klar underprivilegierat när det gäller
tillgång till bad, idrottshallar etc. En simhall har utlovats i
årtionden men inte blivit av, samtidigt som närmaste kommunala bad,
Högdalen, privatiserats.

Sammantaget måste man säga nej till planerna på bostadsbebyggelse
med 500 lägenheter mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Man ska
inte heller låta sig luras in i diskussioner om halvmesyrer och kom-
promisslösningar. Här är det uppenbart att makthavarna excellerar
i de små stegens tyranni, och då hjälper bara ett rejält krokben.

Man måste säga nej! Att samtliga partier tycks acceptera den
folkfientliga FÖRTÄTNINGSMODELLEN hjälps inte. De fullmäktigeledamöter
som tänker rösta för planerna får nog räkna med att bli av med en del röster
från Skarpnäck 2014.

Mitt förslag: Bygg en helt ny stadsdel i Orhem och förläng tunnelbanan dit.
En ekostad med hyreslägenheter för 5 000 människor som väljer att leva med
med bilpool. Väg finns redan.

Sunt tänkande stadsplanerare och arkitekter uppmanas höra av sig till
aktionsgruppen Rädda Bagisskogen. Det är bråttom!
http://www.facebook.com/home.php?ref=hp#!/bagisskogen

Dom behöver hjälp att fälla förslaget. (Vi som inte är på Facebook kan ju skriva
protestbrev till Stadshuset.)

Hela Stockholm skulle vinna på om förtätningshysterin stoppades.

Stefan Lindgren

Bilden: Planerad bebyggelse utmärkt med färggranna bollar. Man kan också
tänka sig att varje boll representerar ett antal nya fall av barnastma.


Banken som inte svindlar - www.nyhetsbanken.se!

3 kommentarer :

 1. Även om jag håller med i princip så tycker jag att vissa områden gott kan förtätas. Ett par skyskrapor med billiga hyresrätter på Östermalm vore inte fel.

  SvaraRadera
 2. Lite lustigt att bostadsbyggen ses som "folkfientligt". Jag tror heller inte att bygge av bostäder är något som är helt främmande för vänstersidan. Och ska man bygga bostäder bör det rimligen ske där inga bostäder finns, eller hur?

  SvaraRadera
 3. Eva Lind Söderling14 juli 2012 18:44

  Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck är ute på programsamråd 13 juni-31 augusti 2012.
  Under samrådstiden kan du skriftligen lämna synpunkter på förslaget till planprogram. Skriv ner dina synpunkter och skicka in det till:

  Stadsbyggnadskontoret, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm
  eller e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Ange diarienummer 2009-05582

  Det är brådis m a o!

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.