10 september 2015

Sverige är inte Tyskland

Sveriges befolkningspyramid
När Stefan Löfvén var i Berlin sa han att Sverige och Tyskland har gemensamma intressen av att öka flyktingmottagandet för "våra befolkningar blir allt äldre och äldre (fritt citerat).

Bilden ovan visar Sveriges befolkningspyramid 2015 enligt UNDP.  Kullarna upp till 20 år är mindre - ett resultat av 20 års familjefientlig politik. Men vid en jämförelse liknar situationen inte alls Tysklands.
Ser man den tyska befolkningspyramiden så är det tiotals miljoner som saknas i åldrarna 0-45 år för att det alls skulle likna en pyramid.

Tysklands befolkningspyramid
Om nu Merkel bestämt sig för att rätta till detta genom en massiv invandring är ju det en fråga för det tyska folket.

Antagligen blir det svårt att nå konsensus om  någon större invandring så länge arbetslösheten i Tyskland ligger på 2,8 miljoner i juli. Det var ändå den lägsta siffran på 34 år.

De tyska arbetsgivarna skriker efter arbetskraft eftersom de inte vill ha som de ser det alltför krävande tyskar. Dessutom är de för högt utbildade. Den kategori som det är störst efterfrågan på är hantverkare.


Ingenting säger att Sverige ska kopiera den politiken, särskilt som vi tagit emot mångdubbelt större invandring proportionellt än Tyskland,  6 gånger så många syrier bl.a. Sveriges "befolkningsunderskott" i de yngre åldrarna är mycket mindre än Tysklands.

Frankrikes befolkningspyramid
Det kan också vara intressant att jämföra med Frankrikes befolkningspyramid. Den förklarar varför Frankrike inte har något större intresse av fri invandring. Visserligen vittnar även den i någon mån om en åldrande befolkning. Franska kvinnor var för några år sedan de mest långlivade i världen.  Men det är väl snarast något att gratulera landet till.

Som jag har visat på annan plats är resonemanget om "åldrande befolkning" delvis resultat av ett missförstånd.

Om medellivslängden i Sverige ökar med ett år innebär inte det att landets försörjningsbörda ökar med lika många manår.

"Ökad livslängd" är i själva verket utspridd i form av färre dödsfall i alla åldrar. 2/3 av den ökade medellivslängden faller på de produktiva åren före pension. Det vill säga "ökad livslängd" är något som betalar sig själv och absolut inte en negativ demografisk faktor.

Det mest alarmerande med Den svenska befolkningspyramiden är att barnafödandet har gått ner de senaste 20 åren. Men barn är väl knappast något som ska betraktas som en handelsvara på den globala marknaden och importeras från länder med överskott. Det kan nog bara hopplösa cyniker hävda.

Dags för en ny familjepolitik med andra ord. Dags att lösa bostadskrisen. Dags för en generös men reglerad invandringspolitik.

Att följa Tysklands linje med något slags okontrollerad arbetskraftsimport under humanitärt flagg, som åsidosätter den demokratiska processen, är inte att rekommendera. SD ökar i en takt om 9 procent per år nu. Men den takten kan partiet bilda regering 2018.

Bättre kliva ner från de höga hästarna och tala med kommunerna och undersöka det svenska missnöjets grunder.


Stefan Lindgren
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.