3 november 2016

Benny Andersson & krigsfaran


Benny Andersson, en av de ledande clartéister som nu driver en
kampanj för att skandalisera författaren Jan Myrdal för dennes
påstått "bruna" böjelser, har kommit på nya frågor som han är
oenig med JM om.

Benny Andersson anser att det inte föreligger något (större?) krigshot i världen"Ingenting i USAs ekonomiska och politiska situation talar för
att krigsfaran är överhängande. Militärt är USA svagare än på länge,
eftersom landet inte längre har förmågan att legitimera insatser
av amerikanska soldater i stor skala utomlands. Och dessutom
troligen skulle få extremt svårt att finansiera ett storkrig, pga
den labila finansiella situationen i USA och västvärlden som
helhet. Har Jan Myrdal eller någon av hans troende anhängare
försökt analysera, eller ens reflekterat över de troliga
följderna om USA dramatiskt skulle öka sina redan enorma
budgetunderskott för att finansiera ett storkrig? Förra gången,
efter Vietnamkriget, när landet ändå var ekonomiskt starkare än
idag, var det bara genom att överge guldmyntfoten och införa en
extrem högräntepolitik som styrde om allt världens
överskottskapital i form av lån och investeringar till USA, som
man klarade den ekonomiska kris krigets kostnader skapat. Men det
tricket låter sig - vilket dagens framtvingade lågräntepolitik
visar - bara göras en gång. Till skillnad från vad som verkar
vara fallet med JM och hans eftersägare kan USAs elit elementär
ekonomi och är väl medvetna om detta problem. Vilket naturligtvis
spelar stor roll för deras villighet att försöka starta ett nytt
storkrig."

Till detta vill jag säga att

1. Krigen är redan här. 6-7 miljoner har dött i de
imperialistiska krig som utspelats sedan Berlinmurens fall.
Det mördas mer nu än under det kalla kriget.

Av dessa krig är är det i Kongo i med 3 miljoner döda det blodigaste.
Det stavas T-A-N-T-A-L. Finns i din mobil.

Så gott som samtliga krig är direkt knutna till USA:s
geopolitiska ambitioner och tilltagande krigiskhet.

2. USA-imperialisterna är inte beroende av ett visst ränteläge
för att gå i krig. De kan kriga med högränta och de kan kriga med
lågränta. Krigen går före.

3. USA:s enorma skulder är inget hinder, tvärtom en möjlighet.
Krig sätter fart på inflationen vilket minskar de reala
skulderna.

Dessutom använder USA idag sina paktsystem mer aktivt för att
fördela krigskostnaderna (Afghanistan, Irak).

4. I kriser och krig blir plötsligt extraordinära åtgärder
möjliga. 1933 konfiskerade Roosevelt allt monetärt guld i hela
USA - oavsett ägare.

Jag tänker också på hur snabbt EU under bankkrisen på Cypern
övergick till ren konfiskationspolitik utan att det mötte protester
i västvärldens sk rättsstater.

Västvärlden, i huvudsak, USA sitter på 130 miljarder dollar som
tillhör Iran. Ett krig -där Iran skulle vara "anfallare" (Tonkin-
 intermezzot 1964) fixar skivan.

5. Ett imperialistiskt land som USA är två nationer i en. Den ena
- det militärindustriella komplexet tjänar alltid, även på de
mest kontraproduktiva krig (hur mycket olja vann USA på att
invadera Irak?).

Stefan Lindgren

4 kommentarer :

 1. Alldeles rätt Stefan!

  Clartéstyrelsens påstående att det inte existerar någon risk för ett stort omfördelningskrig, är också grunden till angreppen på dig och Jan Myrdal och tillåter dem att kura ihop i sin lilla sekteristiska vrå, undan världens larm och krav.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst är krigsrisken stor nu. Efter USA nu 15 åriga misslyckade "kriget mot terrorismen" som utveklas mer och mer till en konfligt mot Rysslan och Kina. Hillary Clinton, som har stöd av av militära och utrikespolitiska etablissemanget, stöder inrättandet av en "flygförbudszon" i Syrien,(lik den i Libyen och vi vet vad det ledde till och som också stöddes av ”vänstern”) där har faktiskt ledande generaler som sagt att det skulle innebära krig med Ryssland. Och Donald Trump har fokuserat sitt "Amerika först" program som driver på motsättningen med Kina. Ett viktigt skäl för ett kommande krig kommer också vara att avleda de indre explosiva sociala spänningar i USA utåt mot en yttre fiende. Befolkningen avskyr och föraktar demokraterna och repuplikanerna de två presidentkandidaterna är den mest impopulära i den moderna historien av landet. Håller med dig på punkt 1 att risken är större nu än kall kriget för då fanns det åtminstonde en antikrigsrörelse i USA och Europa nu finns det ej, utan istället en fask ”vänster” tillsammans med borgarklassen som stöder imperialistisk intervention.

   Radera

 2. Stefan Lindgren skriver klokt i ”8 dagar” (5/11) i polemik mot Benny Andersson (Clarté-redaktionen). Nu har ingen av oss en kristallkula, som ger oss möjlighet att skåda in i framtiden. Vi får försöka bedöma hotbilderna i relation till den praktik aktörerna uppvisat. Dessutom är det sant, att det som varit, inte nödvändigtvis är vad som kommer att bli. Emellertid har vi inget annat analytisk verktyg att tillgripa, än den hittillsvarande historien, dvs empirin, i kombination med beprövad teori, som t ex marxismen.

  Så till Stefans punkter:

  1-2. Till det Kalla kriget får naturligtvis Koreakriget inräknas, och före Berlinmurens fall de koloniala befrielsekrigen efter 2VK, samt Vietnamkriget. Det blir därmed oklart om Stefans uppgift att dödandet var större efter Berlinmurens fall än före fallet. Det förtar ingalunda Stefans tanke att dödandet nått groteska nivåer i och med kriget och uppstyckningen av f d Jugoslavien, och fram till våra dagar.

  3. Instämmer helt.

  4. Det är lite väl löst resonerat, även om exempel från 1933, Cypern och Iran förs fram. Krigspolitiken måste byggas upp och grundas för att kunna ros hem. Tag Syrien som exempel. President Obama talade för cirka 2 år sedan om ”den röda linjen”, som inte fick passeras. Nu backade Obama-administrationen då insatsen av marktrupper inte var förankrat i tillräckligt stor omfattning. Mer medial propaganda krävdes tydligen. Och mycket tyder på att USA-imperialisterna drar sig för att kasta in USA-kanonfoder, då det skapar spänningar på hemmaplan. Det bättre med väl befästa baser i landet ifråga, och överlåta markstriderna till klienter. De senares kroppar behöver inte räknas i USA.

  5. Varken det militärindustriella komplexet eller oljan i Mellanöstern, är tillräckligt för att nöjaktigt kunna förklara imperialismens krig; se Karlström/Romelsjö, USA som världspolis (Nomen, 2013). Kapitalismens globalisering kräver även motsvarande av USA-Nato:s ambitioner och räckvidd. Därför svarade NATO på Warszawapaktens upplösning med att – stegvis - förklara sitt ”globala ansvar”.

  Ulf Karlström

  SvaraRadera
 3. Flera andra förhållanden än ekonomin spelar roll. Jag tillhör de(n minoritet?) som anser att USA:s ställning är starkare nu än 2001. Man har nu ett helt annat stöd från ett fogligt EU, har stärkt sin ställning enormt i Mellanöstern, må vara till priset av ett par milj döda (föga betydelse för imperialismens centrum) - som väsentligen accepterats av Triaden m.fl. Terrorismen har stärkts vilket legitimerar USA:s fortsatta närvaro. Ryssland har framgångsrikt demoniserats. Massmedia är väsentligen propagandister/okritiska relativt USA:s imperialistiska politik. Antiimperialismen har försvagats rejält.
  USA får troligen igenom TTIP,CETA m.fl. som än mer stärker imperialism och försvagar demokratin.
  Och ekonomin är nog inte så dåligt. Ett utdrag ur kapitel 10 i "USA som världspolis"
  År 2010 hade 80 procent av världens 1400 största företag sina huvudkontor i USA, Japan, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Nolan P, Zhang J. Global competition after the financial crisis. New Left Review 2010;64:97-108.
  År 2015 fanns 53 av världens 100 största företag i USA, efter en ökning från 42 företag år 2009. http://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publications/top100-market-capitalisation.html Mellan 1980 och 2008 ökade Triadens utlandsinvesteringar 27 gånger – medan de svenska direktinvesteringarna ökade dubbelt så mycket. Kommerskollegium. Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet. 2008. (http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Arbetsomr%E5den/WTO/Handel%20och%20investeringar/Sammanfattning%20%20Sveriges%20expor%20av%20varor%20och%20direktinvesteringar%20i%20utlandet.pdf). (Frågan om den svenska imperialismen behandlas inte vidare här). Idag har 3 av de 5 BRICS-länderna försvagats avsevärt ekonomiskt, nämligen Brasilien, Ryssland och Sydafrika.
  Kinas valuta viktas numera in i IMF:s valutakorg, vilket är ett stort framsteg för Kina, men ännu med blygsamma cirka 11 % vikt, mot cirka 42 % för dollarn och 31 % för euron. Och BRICS´ planer på en ny världsbank och världsvaluta har ännu bara fått ett marginellt genomslag, och en alternativ valuta dröjer uppenbarligen.
  USA är världens starkaste militärmakt och satsar lika mycket på militären som de följande sju staterna tillsammans."

  Detta skulle också vara med! Några artiklar där frågan om ökad krigsrisk diskuteras. Kopiera och klistra in länken.
  http://jinge.se/allmant/usas-militare-overbefalhavare-varnar-hillary-clintons-syrienpolitik-innebar-varldskrig.htm (USA:s ÖB - Hillary Clintons Syrienpolitik innebär världskrig);
  http://jinge.se/allmant/gorbatjov-nato-okar-risken-for-varldskrig-kan-vi-hejda-det.htm (Gorbatjov: NATO ökar risken för världskrig);
  http://jinge.se/allmant/tredje-varldskriget-har-borjat.htm (John Pilger: Tredje världskriget har börjat)
  http://jinge.se/natur/kan-varldskrig-undvikas.htm (PC Roberts Kan världskrig undvikas);
  http://jinge.se/mediekritik/kriget-i-ukraina-forspel-till-tredje-varldskriget.htm (Kriget i Ukraina förspel till tredje världskriget anser Ukrainas förra USA-ambassadör)
  href="http://www.globalresearch.ca/hillary-clinton-mrs-strangelove/5555062">Globalresearch: Hillary Clinton - Mrs Strangelove

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.