4 november 2016

Verklighetsfrämmande MUF


Gårdagens anslagstavla i Dagens Nyheter var en helsida författad
av Moderata ungdomsförbundets två toppar.

Det nya i deras förslag är att flyktingar och migranter ska
erbjudas lån istället för bidrag.

"Varje människa ska vara fri att söka lyckan här, men kan inte
räkna med att bli försörjd av andra".

Ligger det något i förslaget?
Ja, det gör det. Arbetsfria inkomster är problematiska. De
finansieras av en tyst majoritet. Ibland är de en följd av
demokratiska beslut. I andra fall är de bara ett resultat av
klassamhällets lag som säger att pengar droppar uppåt och samlas
till strida strömmar i toppen.

Men all right, låt oss betrakta alla arbetsfri inkomster som lån
från det gemensamma. I så fall skulle det bli mindre
problematiskt att ta ut skatt på stora förmögenheter som byggts
upp på arbetsfria inkomster (typ aktieutdelningar,
spekulationsvinster).

I sista hand ska lånen återbetalas till det allmänna genom en
hård arvsskatt vid låntagarens frånfälle.

Funnes det någon konsekvens, någon logiskt konsistent tanke i
MUF-arnas kritik av "att bli försörjd av andra", skulle en sådan
konfiskatorisk politik stå som nr 1 på agendan. Det gör den inte.

För se ungmoderaterna har en princip för de rika och en för de
fattiga.

Det är för övrigt mycket svårt att se hur tillämpningen för de
fattiga skulle gå till.

Vilken bank lånar ut pengar utan säkerhet? En stor del av
migranterna som kommit hit för att de lurats av Fredriks öppna
hjärta kommer inte att få något förvärvsarbete under hela sin
livstid. Lånar MUF-banken ut till deras begravning?

Och vad tror dessa överklassungdomar egentligen? Tror de att en
människa utan arbete och tillgångar bara kan stiga in på en bank
och hämta lite pengar - ungefär som de själva kan ta pappas
kontokort när det egna av någon anledning krånglar?

Och även om den fattige skulle lyckas komma över ett SMS-lån till
9 procents ränta avslöjas ju bluffen redan vid första avbetalning.

En invandrare som kommit hit "för att söka lyckan" är i
normalfallet inte kreditvärdig nog att ens hyra en bostad.
Bostadskontrakt är numera - både i allmännyttan och privat -
kringgärdade med stränga regler för attg hyran bara får utgöra en
viss procent av inkomsten, att hyresgästen ska ha fast
anställning etc.

En invandrare utan jobb och tillgångar har inte en chans - allra
minst att få ett lån.

Eller menar MUF att det är lån som inte behöver betalas tillbaka?
Kalla det då bidrag.

Egentligen döljer MUF-arnas bludder bara en enda klar tanke, och
det är att "vi vill se en anställningsform för unga, nyanlända
och långtidsarbetslösa där lägstalönerna är avsevärt lägre".

Som Marx sa: Intresset ljuger inte.

Det finns bara en rimlig ståndpunkt när det gäller invandringen
och det är att de som kommer hit ska ha samma rättigheter till
stöd av samhället som alla andra. Klarar Sverige inte att ge det
 - inte ens med uppbådande av all den frivilliga
hjälpsamhet folkhemmet är förmöget till - måste invandringen
begränsas därefter.

Allt annat bör kallas vid sitt rätta namn - spekulation i andras nöd.
Trafficking

Stefan Lindgren

1 kommentar :

Bara signerade inlägg tas in.