2 november 2016

Stig-Björn Ljunggren om Bernadotte-linjen
Stig-Björn Ljunggren skriver på Folket i Bilds hemsida att han är
överens med Jan Myrdal om att Sverige bör fortsätta den
bernadottska linjen - neutralitetspolitiken.

Utmärkt! Redan det är ett mycket viktig gemensam plattform. Kring den
måste man samla maximal kraft. "Vänstern" måste släppa sin
partiegoism och nå ut till grupper även på den borgerliga kanten
som är överens om detta. Den känslomässiga beröringsskräcken
skadar kampen.
Stig-Björns varningar för att "gå från ett vänsteraktivistiskt
ökenlandskap till ett högernationalistiskt träsk" bygger på ett
missförstånd.

Problemformuleringen är felaktig. En hel del av de ståndpunkter
som idag beskrivs som vänster - typ  "fri invandring" och "frihet
att tigga" och "tryckfrihet för vissa" - är inte vänster i
någon traditionell eller klassmässig mening.

Arbetarrörelsens linje har varit för reglerad invandring och lika
rättigheter för invandrade arbetare; förbud för tiggeri (som vi
hade till 1981) och sociallagens rätt till försörjning; försvar
av yttrande- och tryckfrihet - självfallet även för oliktänkande.

Fascistfaran på 30-talet bekämpades framgångsrikt med
folkbildning och social ingenjörskonst (höjda statliga
uppköpspriser för fläsk bl.a.) inte med konfrontation och
gratisreklam åt de bruna.

Linjen i fackföreningsrörelsen var att inte utesluta de
brunsmittade utan hellre ha dem i facket där man kunde påverka
dem och eventuellt bota dem.

Så när blev de reaktionära egendomsrelaterade friheterna - den
s k rörelsefriheten för kapital och arbete, friheten för både den
fattige och rike att sova under Paris broar etc - vänstervärderingar?

Med andra ord har det skett så omfattande ommöbleringar i det
politiska landskapet att etiketterna vänster och höger i den
konkreta situationen förlorat mycket av sitt innehåll. Men det
kan återställas med undersökningar och diskussion.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.