9 november 2016

123 stater för kärnvapenförbud
31 oktober tvingades FN:s medlemsstater bekänna färg. Vem är för förbud av kärnvapen och vem vill ha kvar dem?

Världen i stort är för ett förbud, men fyra av fem kärnvapenmakter i FN:s säkerhetsråd  - Storbritannien, Frankrike, Ryssland och USA - röstade mot resolutionen.

Se samtalet mellan Rolf Ekéus, Maj Britt Theorin och Josefin Lind om Canberrakommissionen.
Viktigt var att Kina avstod, liksom Indien och Pakistan, och därmed bröt de inte helt mot tredje världens traditionella linje som är att kräva förbud. Nordkorea röstade ja till förbud.

Sammanlagt röstade 123 stater för  "att 2017 sammankalla en FN-konferens för att förhandla fram ett rättsligt bindande instrument för att förbjuda kärnvapen, vilket leder till deras totala eliminering."

38 stater emot och 16 avstod.

7 november utspelades ett samtal på ABF-huset om Canberrakommissionen

som ju haft uppdraget att presentera en realistisk plan för att bli av med alla kärnvapen i världen. Förslaget fördes fram i Icke-Spridningskonferensen (NPT) år 2000 och antogs enhälligt av kärnvapenländerna och icke-kärnvapenländerna.

Deltagare var Rolf Ekéus, fd diplomat och ambassadör och Maj Britt Theorin, fd riksdagsledamot (S) och nedrustningsambassadör i FN.

Moderator var Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska läkare mot kärnvapen och International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)

Arrangörer var ABF Stockholm, Aktionsgruppen Nej till NATO, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Stockholmskretsen och Kvinnor för fred.

Tack till Franz Smidek som filmade.

red 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.