gerundium

8 november 2016

Påven och Dagens Nyheter

Fransiskus och Castro, två  personer som tänker själva.


Om Nathan Sachar undrar jag ofta: Hur kan en människa vara expert
på så mycket? Mellanöstern, Spanien, barnpsykiatri, Latinamerika
och nu idag en krönika där vi får veta vad Påven borde anse och
tycka, en uppgift vanligtvis förbehållen Gud.

Men då bortser man slarvigt nog från Dagens Nyheter totala
tolkningsföreträde.Dagens Nyheter anser att påven Fransiskus är ute på farliga vägar.

Yttranden i den här stilen är närmast oförlåtliga:

"Kapitalet blir ett beläte och dikterar människornas beslut."

"Penningfebern tar kommandot över det socioekonomiska systemet och
utarmar samhället."

"Det ekonomiska systemet är kapitalets terrorism"

Och mest kätterskt av allt. Påven säger att det behövs "en ny
ekonomisk världsordning". Huh!

Det låter som Satan själv - antikapitalism.

Utan kapitalism skulle vi alla leva på två dollar om dagen, säger Sachar.
Han ser inget problem i att 1,3 miljarder saknar
just dessa 2 dollar om dagen.

Alla uppfinningar sedan elden och hjulet sätts på kapitalismens
konto.

Men dit hör tydligen inte

utrotningen av Amerikas ursprungsbefolkningar (49,5 av 55 miljoner)

de organiserade svälterna i Indien under britterna (27 miljoner döda)

den afrikanska slavhandeln (16 miljoner döda) och slakten i Kongofristaten (10
miljoner)

eller två världskrig (81 miljoner totalt) och

inbördeskriget och 14 staters interventionskrig i Ryssland (9 miljoner). (fotnot)

Sådana detaljer fick inte plats i Nathan Sachars encyklika.

Börjar man bara skrapa på sådana Roslingska hyllningar till
kapitalismens välsignelser finner man snart - som påven uppenbarligen
har gjort - en annan bild: exempelvis finns det fler fattiga i Indien
än i hela Afrika - spirande kapitalism till trots, och livsmedelssäkerheten
för Indiens massor (mätt som producerade kilokalorier per invånare)
har minskat under en följd av år och ligger hotfullt nära massvält.

Hur som helst ska läsarna tacka Nathan Sachar för att han genom
sin bannbulla satt sökarljuset på Fransiskus.

Dags att ta reda på vad Fransiskus verkligen säger. Man kan börja
med att läsa hans tal i Havanna 2015. Apropå den 40-procentiga
ungdomsarbetslösheten i Europa sa han:

"Ett folk som inte bryr sig om att ge arbete till ungdomar, har ingen
framtid. Ungdomar blir en del av köp-slit-och-släng-kulturen i
detta imperium och vi vet alla att detta penningens imperium slänger
saker och kastar bort folk ", sade han.

"Det kasserar de yngsta för att de inte vill ha dem, redan innan
de har fötts. Och de kasserar de äldre för att de inte kan
producera längre ".

Stefan Lindgren


Fotnot.
Se vidare hemsidan för nekrometriker, en yrkeskår som hållits vid
full sysselsättning under hela den härliga tid "företagsamheten"
varit "fri" (http://necrometrics.com/pre1700a.htm).

1 kommentar :

  1. Kompletterande analys beträffande övertalig dödlighet har givit estimat av Gideon Polya som blir i miljardklassen. Han säger 2008 att det Brittiska kolonialväldet i Indien orsakade 1,5 miljarder överdödlighet. Det handlar alltså vad jag förstår, om en jämförelse med den exponentiella tillväxten som eljest hade resulterat och är veterligen inte principiellt i konflikt med necrometrics data.

    http://janeaustenand.blogspot.se

    http://globalbodycount.blogspot.se

    Hans estimat för global överdödlighet under angloamerikanernas dominans från 1950 till 2005 är 1,3 miljarder

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.