gerundium

25 maj 2018

När Mona citerade Marx....

Har dagens socialdemokratiska ledare hört talas om Marx?

Det är en öppen fråga. Den s-politiker som senast kunde beslås med ett Marx-citat var faktiskt Mona Sahlin.

– Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov, sa Sahlin i en TV-debatt med Reinfeldt 2010.
Mona Sahlin sa att hon hade hört Palme yttra de orden.

Men som Aftonbladet-kolumnisten Peter Kadhammar utredde ville experterna - professorerna Kjell Östberg och Klas Åmark, båda meriterade marxist-stencilister i ungdomen, inte tro att Olof Palme någonsin hade tagit så fula ord i sin mun.
 Men Palme gillade faktiskt att svänga sig med Marx-citat, ibland apokryfiska som "Intresset ljuger inte", sedan dess använt av otaliga börskrönikörer för att visa att de läst Marx.
 

Men vad även den vedervärdige mannen från Säffle, Peter Kadhammar, verkade okunnig om var att "Marx-citatet" från 1875 är ett Bibelcitat


   Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ.
   Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan du hade
   allting gemensamt....
   
   Bland dem fanns ingen som led nöd; ty alla som ägde något
   jordstycke eller något hus sålde detta och buro fram betalningen
   för det sålda och lade den för apostlarnas fötter, och man delade 
   ut därav, så att var och en fick efter som han behövde.

   (Apostlagärningarna 4:32-35)


Denna berättelse om kristen kommunism inspirerade tidiga socialister. Den franske utopisten Étienne-Gabriel Morelli beskrev 1755 i sin "Naturens lag" ett framtida samhälle där "Varje medborgare kommer att främja det allmänna intresset enligt sin förmåga, talang och ålder. Beroende på detta kommer hans arbetslön att bestämmas enligt distributionslagarna".Étienne Cabet beskrev 1840 i sin bok "Resan till Icaria" det perfekta land där huvudprincipen var "av var och en efter hans förmåga, åt var och en efter hans behov". 1851 använde Louis Blanc samma formel och 1875 plockade alltså Marx upp den.

Men sen kom en snubbe som hette Lenin och insåg att kommunismens principer låg i en fjärran framtid. Han formulerade principen för den närmsta etappen, det socialistiska samhället:


"Med frånräknande av den arbetsmängd, som går till den samhälleliga fonden, erhåller varje arbetare följaktligen av samhället lika mycket som han givit det."

I 1936 års sovjetförfattning blev det formuleringen "Av var och en efter förmåga, åt var och en efter arbetsinsats". Rättvis fördelning alltså, men fortfarande inom borgerliga ramar, där var och en håller på sitt.


Detta skrivet i ett slags borgerligt ordningssinne. De socialdemokratiska ledarna borde åtminstone känna till vilka traditioner de kommit ur och som de sedan länge avsvurit sig. 

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.