gerundium

18 maj 2018

Mannen på korset

Just nu heter mannen på korset Måns Rosén. Han har lett den utredning
som legat till grund för riksdagens beslut om centralisering av vissa
typer av operationer.

Lägg noga märke till hur slipstenen dras.

Måns Rosén har redan genom sina medgivanden gett media blodvittring.


Låt oss anta att slutsatsen att 500 liv skulle kunna räddas genom mer
centraliserade operationer är rimlig. Mycket talar för det.

Jag har själv studerat hur professor Fjodorovs ögonsjukhus arbetar i Ryssland. I
Moskva ett jättelikt snurrande hjul där nära 100 patienter kan opereras
samtidigt. Ambulerande sjukhus till sjöss och till lands där
elitsjukhusets standard kommer alla till del.

Jag tror att Roséns slutsats kan vara rimlig.

Men han har redan gjort ödesdigra medgivanden. Han har rättat
"räkneexemplet" 500 till "ett par hundra". Om det är ett räkneexempel,
varför rätta? Stå kvar i klaveret, annars låter det så illa, som ÖB
Bengt Gustafsson brukade säga.

Dagens "avslöjande" att "Boston Consulting Group" talat med Rosén är
ett icke-avslöjande - om man inte som socialminister Annika Strandhäll
tillstår att BCC "deltagit" i utredningen.

Resultatet av röran kan bli att Sverigedemokraternas krav att
riksdagsbeslutet ska läggas på is går igenom.

Om utredaren Rosén har rätt innebär det att en massa människor kommer
att dö i onödan.

Min rekommendation är att koncentrera sig på sakfrågan: Är det rimligt
att tro att en centralisering av vissa typer av operationer kan leda
till bättre resultat och bättre ekonomi - vilket i slutänden innebär att
kostnadstrycket att lägga ner mindre sjukhus och vårdcentraler minskar?

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.