gerundium

5 maj 2018

Opartiskt värre

Foto: Gun Kessle
Arne Andersson, ordförande i Jan Myrdalsällskapet, skriver på sällskapets hemsida att sällskapet inte har någon uppfattning om hotellägaren Lars Didings köp av JM:S Meccano-utställning.

Det är inte en helt ärlig deklaration.


Ty upplägget på årsmötet var att Lasse Diding gavs möjlighet att visa ett "dokument" om Meccano-affären som påstods visa att JM ljög utan att JM fick tillfälle att kommentera detta.

Ett märkligt förfaringssätt, allra helst i ett sällskap som bär Jan Myrdals namn och inte är arbetarkommunen i Norberg eller nåt.

Dessutom ställer nu Arne Andersson sanningen på huvudet genom att beklaga att JM:s inledning från årsmötet lagts ut på sällskapets hemsida. Han menar alltså att sällskapet bort sätta munkavle på honom även där.

Mer på sin plats hade varit att beklaga Lasse Didings pinsamma och äreröriga påhopp på JM i början av årsmötet (fast det hycklande presenterades som ett extranummer utanför själva årsmötet).

JM sitter inte i Akademien och har inga miljoninkomster. För honom var Meccanosamlingen ett livsverk, värderat till en miljon. Är det verkligen rimligt att Lasse Diding ska kunna kapa åt sig denna för 100 000 kr?

Sällskapet borde hjälpa JM att reda ut saken på ett juridiskt korrekt sätt i stället för att släta över Didings anfall av okontrollerat habegär.

OK, han har satsat 2 miljoner på JM-biblioteket , säger han. Men han har tjänat betydligt mer på värdestegringen på fastigheten under de år den nyttjats av biblioteket. Han sitter inte i sjön m.a.o.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.