gerundium

14 maj 2018

Trötta på att vara räddaSegerdagen 9 maj firades självklart även i Ukraina. Men om det åren 2014-17 har krävts stort mod att gå ut och möta fascister på Ukrainas gator verkar rädslan för dem delvis ha släppt, rapporterade Vesti Nedeli igår. Många har tröttnat på att vara rädda.

Ukrainas största TV-kanal, Inter, sände på segerdagen en mäktig konsert som inspelats i största hemlighet på annan ort i Ukraina i april.

Tittarsiffrorna nådde nya rekord på 24 procent av befolkningen över 18 år. Än är det långt till befrielse för Ukarinas plågade folk, men hoppet har inte slocknat.

red

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.