gerundium

24 maj 2018

Ny omgång i informationskriget

Rysslands permanenta representant till EU Vladimir Tjizjov är skeptisk till den nya delrapporten från den internationella undersökningskommissionen om nedskjutningen av det malaysiska passagerarplanet Boeing MH17 i Ukraina 2014.

"Det är en gammal historia, som ännu en gång kastas in på informationsfältet", förklarar han för Interfax.
Idag höll det s k Joint Investigation Team (JIT) på nytt presskonferens  i Haag och den holländske åklagaren Fred Vesterbeke sade att utredare gjort "betydande framsteg" i sitt arbete, men kan ännu inte säga vem och varför planet sköts ned. Enligt honom är kretsen av misstänkta nu nere i några  dussintal människor.

"Vår huvudsakliga fynd var att MH17 sköts ner från ett BUK-komplex från ett område som kontrollerades av (Donbass-)milisen",  sade åklagaren.

Utredningsgruppen har inkluderat experter från Australien, Belgien, Malaysia, Nederländerna och Ukraina lade fram samma slutsatser redan två år efter katastrofen men påstår sig nu ha kunnat ringa in ett luftvärnsregemente i Kursk.De nya påståenden kommer med all sannolikhet att tillbakavisas av den ryska sidan.

Slutsatserna om Kurskregementet bygger på bilder på sociala media, som kan ifrågasättas och knappast håller som rättsliga bevis.

Av JIT:s s k vittnesapell framgår att man söker vittnen som kan beskriva 53:e luftvärnsregementet och tolka de seriebeteckningarna man har hittat.

Att man på bilder på sociala medier ska ha kunnat ringa in ett konkret regemente tyder på att fantasirika privatspanare typ Bellingcat har varit inblandade.

Dessutom - om utredarna söker rysk militär personal - varför erbjuds de straffrihet i Ukraina?

Den utförliga rapporten från Buk-tillverkaren Almaz-Althei står fortfarande oemotsagd från JIT-utredarna. Tillverkarna menade sig ha bindande bevis för att den avfyrade BUK-missilen inte kunde ha kommit från ett ryskt batteri utan måste vara av en äldre typ som endast fanns i Ukrainas arsenal.

Dessutom visade tillverkarens beräkningar att uppskjutningen inte skedde från Pervomajskoje som påstås av JIT utan måste ha skett från Zarosjtjenskoje, en punkt väster om planets färdväg, som kontrollerades av Ukrainas militär.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.