Ryska posten

14 juli 2018

Hur många man har Säpo i NMR?Justitieminister Morgan Johansson tänker införa partiförbud i Sverige och förslaget tas emot ”positivt” av alliansen.

Situationen bör genomlysas med största allvar.

Först har media – med Dagens Nyheter i spetsen – pumpat upp Nordiska motståndsrörelsen till otroliga proportioner. De sägs utgöra en akut fara mot demokratin.
Sedan kräver näringslivet med hänvisning till vad som hände i Almedalen krävt ny lagstiftning och moderaterna kräver ett mer vittfamnande förbud mot extrema vänster- och högerorganisationer.

Vad var det då som hände i Almedalen? NMR genomförde en laglig demonstration. Inga omfattande fysiska våldsamheter eller allvarligare sammanstötningar med polis tycks ha inträffat. Inget blodvite.

Förutsättningarna för att lagföra det fysiska våld som NMR-medlemmar tillgripit (man har bl.a. attackerat HBTQ-flaggor) och otidigheter mot judar som sägs ha förekommit borde inte kunna vara bättre, med tanke på den kompakta media- och polisnärvaron och mängden av mobilkameror som registrerade minsta rörelse.

Ändå har just dessa händelser nu i valrörelsens mitt blåsts upp till ett ”hot mot nationen”. Är det valtaktik från socialdemokraternas sida är det en extremt riskabel taktik.

När Morgan Johansson säger att övervakningen av ett underjordiskt NMR inte blir något problem eftersom ”vi har Säpo”, undrar jag hur han kan vara så säker. Kan det möjligen vara så att Säpo redan idag framgångsrikt har infiltrerat NMR?

Man drar sig till minnes försöket i Tyskland 2003 att olagligförklara det högerextrema NPD. Det föll när det visade sig att partiet var genominfiltrerat av det tyska författningsskyddets agenter. Senare har det också visat sig att andra nazigrupper i Tyskland inte bara varit genominfiltrerade utan utfört uppdrag åt Nato.

Kan det vara så att även i Sverige högerkrafter verkar för inskränkningar av demokratiska rättigheter - i maskopi med hemliga statsorgan och med hänvisning till extrema organisationer som de själva infiltrerat?

2013 avslöjade Aftonbladet att en polisanställd deltog i en nazidemonstration. Var det en infiltratör eller en verklig nazisympatisör? Den första tolkningen är rimligare och det är också rimligt att tro att Säpo med sina svällande anslag har en betydande närvaro i NMR.

Att Säpo och andra hemliga organ bedrivit infiltration av naziorganisationer medgavs f ö i en statlig utredning 2002: https://www.regeringen.se/contentassets/91ced404150c43a69d16746cf18e2115/overvakningen-av-nazister-och-hogerextremister.-sakerhetstjanst-nazism-och-hogerextremism-1946-1980.-sapos-overvakning-av-svensk-hogerextremism-efter-1980

Att ifrågasätta Morgan Johanssons panikförslag är inte detsamma som att negligera hotet från organiserad nazism. Men liksom på 30-talet måste åtgärderna utformas generellt och så att de inte träffar de demokratiska rättigheterna. T ex borde uniformsförbudet, en genial uppfinning av Per-Albin från 1933 återinföras.

Stefan Lindgren

Erik Göthe, redaktör för Tidskrift för folkets rättigheter, kommenterar:

Socialdemokraterna och Bondeförbundet samarbetade 1932-35 för att säkerställa viss sysselsättning och inkomst för arbetslösa arbetare och priser för jordbruksprodukter som bönderna kunde leva på. Det blev ett effektivt vapen mot nazismen. 

Det infördes förbud mot politiska uniformer och straff för mötesstörning. Uniformsförbudslagen gällde oavsett politiskt åsikt. 

Göteborgs tingsrätt dömde i ett mål om politiska uniformer 1995. Tingsrätten och senare hovrätten hade uppfattningen att uniformsförbudslagen stred mot deras egna fina vänners yttrandefrihet (”Uniformsförbudslagens generella karaktär gör det inte möjligt att tillämpa den så att lagens förbud endast skall gälla nynazistiska eller andra odemokratiska åsikter.”) och tillämpade därför inte lagen. 

Det ledde till att uniformsförbudslagen avskaffades av riksdagen så att lilla NMR nu kan käcka sig med politiska uniformer

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.