Ryska posten

5 juli 2018

Svenska för främlingar


Ebba Martinsson, 31 år, huvudpersonen i Svenska för främlingar, jobbar
som sfi-lärare på skolan Learnitall. Hon skriver i sin blogg:

"Jag har vistats på olika typer av arbetsplatser och jag vet att mycket
arbete, det utför man i onödan, och att det görs omorganiseringar på
arbetsplatser, oftare ju större de är. Det är en del av det att vara
anställd. Jag vet. Men det här som vi har på Learnitall hör inte dit.
Det är nånting alldeles exceptionellt. Det förhållande som utmärker vår
situation är: VI HINNER INTE HA LEKTIONER."

Här anmäls boken av Pelle Sunvisson, lärare i Haninge.


Karin Ulvesons "Svenska för främlingar" är en drabbande skildring av
skolpolitikens effekter på de svagaste. I centrum står Ebba Martinsson,
en inte riktigt färdig lärare som ska överleva sina första år i en
bransch med oproportionerligt höga sjukskrivningstal på grund av
utbrändhet. Platsen hon ska göra det på är dessutom den skolverksamhet
som på grund av elevernas svaga röster har konkurrensutsatts mest och
långt över bristningsgränsen.

I centrum står alltså förutom den bloggande huvudpersonen Ebba
Martinsson det kommande valets två huvudfrågor: den om skolan och den om
integrationen. Det är frågor med både tydliga konfliktlinjer och starka
konsensus. Oavsett politisk hemvist fattar ju alla att inget vettigt
samhälle kan byggas utan en fungerande skola och oavsett vad man tycker
om migrationen är alla överens om att språket är nyckel för att få det
att fungera.

På så sätt är boken mycket välkommen. Den beskriver i sitt skönlitterära
dagboksformat hur vinstjakten hänger ihop med båda de här frågorna. Det
handlar inte om idéer eller ideologier utan om konkreta arbetsvillkor
och resursförhållanden.

En allt större andel av undervisningen i svenska som främmande språk
kommit att utföras av privata aktörer. För att gå med vinst måste de
skära i utgifterna. Lärarlöner är en jämte lokaler den största posten.
Att lärare för privata anordnare av SFI inte sällen undervisar 30
klocktimmar i veckan (SvD 19/4 2016) jämfört med under 20 före
avregleringen 1991, bör alltså inte komma som någon överraskning.

Mer undervisningstid betyder tyvärr inte större effektivitet. Det
innebär en av två saker: antingen får uppföljning och planering helt
skippas med följd att undervisningen helt enkelt blir sämre, eller så
får lärarna göra det arbetet på sin fritid med ökad risk för utbrändhet
som en uppenbar konsekvens.

Att det här sker i SFI är inte heller underligt. I grundskolor utgör
föräldrarnas protesterar ett visst skydd mot sådana avarter. I
gymnasieskolor och på högskolor kan studenterna själva slå larm. Inom
SFI finns ingen sådan spärr. Många av dem som kommer har studerat under
mycket värre förhållanden och saknar dessutom det språk som krävs för
att formulera sitt missnöje på ett sätt som kan få genomslag.

Det som ändå är märkligt är att debatten om invandringen och
flyktingmottagandet så sällan handlar om det. Tack Karin Ulveson för att
du återför den frågan till dagordningen.


Boken kan beställas för 150 kr här:

https://celanders.se/front-page/svenska-for-framlingar

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.