Ryska posten

18 juli 2018

Would eller Wouldn't


Igår gjorde president Trump ett försök att lugna stormen på ”kullen” (kongressen) efter hans som de tycker alltför försonliga möte med president Putin.

Trump säger nu att han missade ordet ”inte” i en fras han uttalade på presskonferensen i Helsingfors. ”Jag ser inga skäl till att det skulle vara Ryssland” (som låg bakom hackningen av demokraternas server) borde ha lydit ”Jag ser inga skäl till att det inte skulle ha varit Ryssland”.

Det gör inte mycket skillnad i sak.

”Would” är i alla fall inte den verbform man väljer om man vill slå fast att Ryssland är skyldigt.

Som Cambridge Grammar säger:

“We often use would (or the contracted form ’d) in the main clause of a conditional sentence when we talk about imagined situations”.(Vi använder ofta would … i tänkta/inbillade situationer!)

Kanske skulle man kunna tolka den nya versionen så att OM det framkommer bevis för utländsk inblandning är det troligaste att det är Ryssland.

Hur som helst är paniken i Washington inrikespolitiskt betingad. Ingenting förskräckligt hände i Helsingfors – inga sanktioner avskaffades, inga erkännanden av Krim som ryskt, ingenting beslutades mer än att börja prata med varandra efter den bottenfrysning som Obama förorsakade.

Det är mellanårsval i november. 1/3 av senaten och  hela representanthuset ska väljas, plus en del fyllnadsval.

För Trump är det viktigt att få in fler anhängare i kongressen. Det räcker inte att få in republikaner, för partiet är idag effektivt splittrat i två delar, varav en deltar i demokraternas kampanj mot Trump (typ talmannen Paul Ryan).

Trump har samma svåra situation som Franklin D Roosevelt hade före Pearl Harbor. Media var totalt emot hans politik, såväl New Deal som hans antifascism. Genom sina radiosända ”samtal vid brasan” upprättade Roosevelt en känslomässig kontant med det amerikanska folket som räddade honom genom de värsta perioderna.

Idag motsvaras det av Trumps twittrande, som är de enda yttranden som går ut ograverade till allmänheten. Enligt färska mätningar stöds Trump av 84 % av de republikanska väljarna. (http://elections.huffingtonpost.com/pollster/polls/fox-28731).

Trump beskriver sin situation så här: ”Om jag hade kommit tillbaka från Helsingfors med Moskva i en kappsäck, hade media sagt: Han klarade inte att ta S:t Petersburg också!”

Det är en parafras på Lyndon Johnsons berömda: ”Om jag går över Potomacfloden idag kommer tidningarna i morgon att skriva: Johnson kan inte simma”.

Kort sagt: den amerikanska Rysslandspaniken ÄR ett inrikespolitiskt fenomen, som man gör klokt i att låta så förbli.

Stefan Lindgren

Virus-free. www.avg.com

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.