Ryska posten

4 juli 2018

Annie Lööfs tvetalan

Annie Lööf har förskaffat sig ett rykte om sig att vara en praktiskt inriktad politiker, inte så ideologistyrd.

En del av de förslag som hon presenterade idag, bl.a. om ett introduktionsår för nyanlända, välkomnades direkt av socialdemokraternas Ylva Johansson, medan en del gammal skåpmat som skatterabatter på invandrad arbetskraft avvisades.

Även under Järvaveckan la Annie  Lööf fram en del bra förslag, t ex. att försörjningsstöd alltid ska utbetalas i lika delar till man och hustru för att stärka kvinnors ställning.

Men det är bara Annie Lööfs ena sida. Hon har också en annan sida. Hon är flickan som inbjudits att delta i Bilderberggruppen tillsammans Wallenberg och världens främsta oligarker. Där odlas en extrem nyliberal agenda  som öppna gränser, "fria" marknader, "fri" lönesättning, avskaffade regleringar etc. Hon är också den första centerledare som krävt svenskt inträde i militärpakten Nato.

Hennes böjelse för doublespeak - tvetalan - blixtbelystes idag när hon öppet råkade säga att Alliansen, även om den blir mindre än de rödgröna, tänker ta makten med SD:s hjälp. Samtidigt säger hon hycklande att hon "aldrig kommer att förhandla med SD".

Hon vet att några förhandlingar med SD inte behövs för att få deras hjälp att störta den sittande regeringen.

Att socialdemokraterna skulle lägga två strån i kors för att hjälpa en sådan regering - byggd på tvetalan - är självfallet uteslutet och bara retorik för att dölja det verkliga förhållandet.

Att Alliansen tagit Åkesson i båten. Och som ordspråket säger då får ro honom i land.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.