7 november 2019

Lyssna på Björn GillbergRegeringens mål att Sverige till 2045 ska bli världens första fossilfria samhälle ifrågasätts överraskande nog av en av Sveriges ledande miljökämpar sedan minst 50 år, Björn Gillberg.Gillbergs argumentation går ut på att kostnaderna blir orimliga, tiden är alltför knapp och den yrkeskunniga arbetskraften saknas.

Att bygga ut kapaciteten i elproduktionen med 48 TWh kostar i runda slängar 100 000 kr per svensk.
Till detta kommer 37 000 - 67 000 för att bebihålla befintlig kapacitet.

Att lägga alla EL-ägg i samma korg leder bara till EL-ände, säger Gillberg.

8dagar står öppet öppet för den som anser sig kunna försvara regeringens prestigeprojekt.

red

2 kommentarer :

  1. Är detta så stora kostnader egentligen? Det skulle kosta 1000 miljarder att öka elproduktionen med 45 TWh, men det skulle ske under 25 år. Statsbudgetens omslutning är ca 1000 miljarder vilket innebär att det skulle bli 4% av statsbudgeten. Sen tillkommer i och för sig mycket annat såsom förändring av produktionsprocesser, elektrifiering av vägar mm. Dock borde det vara teknik som har framtiden för sig, och en sådan omställning borde klokt genomförd kunna stärka svenskt näringsliv. Men vettiga politiker finns knappast i detta land. Risken är väl att de flesta projekt skulle upphandlas från Kina. Det är i vart fall en kostnad som inte är större än den för dagens migration.
    Bengt Håkansson

    SvaraRadera
  2. Vet inte om jag kan försvara regeringen (varken nuvarande eller tidigare) men jag stödjer helt de som har ambitionen att kraftigt öka andelen förnybar energi. För mig som jobbar med vindkraft känns det lite märkligt att Gillberg lyfter just de frågor han gör. Den storskaliga vindkraften har blivit så billig att den klarar sig nu ofta utan subventioner i Sverige. Investeringarna i stora vindparker bekostas vanligen av utländska investerare. Själv tycker jag att det snarare vore värt att lyfta frågan om vi inte borde göra mer för att som svenskar äga en större del av vår nya, långsiktigt hållbara elgenerering? Och vi borde göra mer för att få fler av de kvalificerade arbeten som utvecklingen av förnybar energi skulle kunna innebära. På grund av tidigare misstag har vi förlorat många sådana möjligheter.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.