gerundium

14 november 2019

Små gröna män på hjärnan


Gårdagens riksdagsdebatt gav fler exempel på hur vissa föreställningar är så intrummade i gängse västliga media att  de inte längre ifrågasätts - inte kan ifrågasättas av vår politiska elit.

Ju effektivare intrummandet är, desto större blir avståndet till verkligheten. På sikt är det dömt att generera väljaruppror, som naturligtvis till en början fördöms som populistiska.Det tydligaste återkommande trumsolot gäller naturligtvis Ryssland, där honoratiores upprepar de slitna fraserna om, att Ryssland "annekterat" Krim, "invaderat" Ukraina  etc etc.

Deras hjärnor kryllar av "små gröna män" som hotar det "fredliga" Europabygget och vår fläckfria demokrati.

Idag omfattar den här psykotiska världsbilden samtliga partier.

Jonas Sjöstedt (v) är lika rädd som centerns Annie Lööf för att att "små gröna män" ska angripa vår demokrati, med "de nya typer av hot vi ser mot till exempel fria val när propaganda sprids":


"En särskilt aktiv aktör är Ryssland, där det har kunnat beläggas hur de går in och sprider lögner och kampanjar för att påverka olika politiska processer, till exempel brexit. Man är naiv om man inte tror att detta sker också i Sverige och kommer att ske här i framtiden."

"Små gröna män" ligger alltså bakom Brexit nu också. Om vi får tro Sjöstedt läcker den österrikiska regeringen liksom den ungerska information till Kreml.

Dom åsikterna vore naturligtvis okej om de kom från det hjärndöda Nato direkt, men varför de ska upprepas av Sjöstedt är svårt att förstå.

Men ett annat uttalande av Sjöstedt hjälper oss att förstå. Uppenbarligen  har han fallit i farstun för den omfattande liberaliseringsvåg i narkotikapolitiken som nu går fram över västvärlden, pådrivna av de enorma investeringsmöjligheterna i legaliseringen av marijuana och även spridningen av kemiska droger från såväl västliga läkemedelsbolag som kinesiska triader. De sistnämnda tycks ha tagit över en stor del av den amerikanska marknaden och har ett fast grepp om vissa kinesiska provinser och Hongkong.

Är man inte förmögen att kritiskt granska påståenden om att legalisering av narkotika (självklart alltid "för eget innehav" som första steget) ska leda till minskad brottslighet, då kan man nog inte ha någon självständig uppfattning i andra världsfrågor hellre.

Anmärkningsvärt nog instämde statsminister Löfven i Sjöstedts påstående att Turkiet leder en "etnisk rensning" i nordöstra Syrien. Vad har de för belägg för det? Vad som i bästa fall kan ske - och i viss mån redan sker -  sedan USA har lämnat området är att flera miljoner syriska flyktingar som tidigare drivits ut ur landet kommer att kunna återvända.

Som ordspråket säger: När en blind leder en blind, trillar båda lätt i diket.

Stefan Lindgren1 kommentar :

Bara signerade inlägg tas in.