2 september 2020

Religionskritik ja, religionsförföljelse nej



Visst måste det gå att kritisera religion. Men det har inget att göra med de bokbrännande Breivikbeundrare som nu turnerar i Norden eller karikatyrtecknare som gör det till sport att förolämpa andras, särskilt de mest förtrycktas och fattigas religion.

I en annan tid kunde religionskritik bedrivas på det eleganta sätt som t ex Tom Lehrer använde i The Vatican Rag, här från en inspelning i Köpenhamn 1967.




First you get down on your knees,
Fiddle with your rosaries,
Bow your head with great respect,
And genuflect, genuflect, genuflect!

Do whatever steps you want, if
You have cleared them with the pontiff.
Everybody say his own
Kyrie eleison,
Doin' the vatican rag.

Get in line in that processional,
Step into that small confessional,
There, the guy who's got religion'll
Tell you if your sin's original.
If it is, try playin' it safer,
Drink the wine and chew the wafer,
Two, four, six, eight,
Time to transubstantiate!

So get down upon your knees,
Fiddle with your rosaries,
Bow your head with great respect,
And genuflect, genuflect, genuflect!

Make a cross on your abdomen,
When in rome do like a roman,
Ave maria,
Gee it's good to see ya,
Gettin' ecstatic an'
Sorta dramatic an'
Doin' the vatican rag!


rosary = radband
genuflect = knäböja
Kyrie eleison = grekiska för "Herre, förbarma Dig"
transsubstatiate = när brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp och blod

Det gläder mig att Tom Lehrer fortfarande, vid 92 års ålder är up-and-kicking. Alla uttråkade ungdomar: ta en kväll med Tom Lehrer. Om inte annat för ni svar på varför era förfäder hade så kul på 50- och 60-talen. Gräv på YouTube och ni ska finna guld!

Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.