22 september 2020

Kommer Kina att döda dollarn?


Alasdair Macleod rapporterar i Goldmoney Insights 17 september 2020 att Kina kommer att minska sitt innehav av dollar till cirka 800 miljarder.

Som om det hotet inte vore allvarligt nog antyder kinesisk press att Kina i extrema fall kan sälja ut alla sina amerikanska värdepapper.

Det skulle definitivt sänka dollarn och beröva den ställningen som oomtvistat reservvaluta.

I kölvattnet av Federal Reserves löfte den 23 mars att trycka pengar utan begränsning för att rädda den covid-drabbade amerikanska ekonomin har Kina lagt om sin politik att importera industriellt material i mer aggressiv riktning.

När man undersöker motiveringen bakom Fed:s beslut måste man enligt Macleod komma till slutsatsen att åtgärden kommer att driva ner dollarns köpkraft, och att detta redan händer.

På senare tid har Kina uttalat en dolt hot att dumpa alla sina amerikanska statsobligationer om relationen till USA försämras ytterligare. Detta verkar vara ett skrämskott bakom i skydd av vilket  Kina kommer att minska sin dollarexponering mer aggressivt.

Detta är ett oerhört hot mot Fed:s politik att bedriva expansiv, dvs. inflationistisk penningpolitik samtidigt som dollarkursen upprätthålls på utländska börser.

Den 3 september varnade Xi Junyang, professor vid Shanghais finans- och ekonomiuniversitet i Kinas statsägda dagstidning Global Times, som fungerar som regeringens språkrör:

"Kina gradvis kommer att minska sina innehav av amerikanska skulder till cirka 800 miljarder dollar under normala omständigheter. Men naturligtvis kan Kina komma att sälja alla sina amerikanska obligationer i ett extremt fall, som en militär konflikt."

Om det hände skulle Kina ha nästan en biljon dollar att sälja, vilket skulle driva ner dollarkursen. "Denna åtgärd skulle förmodligen avsluta dollarns roll som världens reservvaluta med allvarliga konsekvenser för USA och globala ekonomier", skriver Macleod.

Men Kina har naturligtvis också planer på sikt att göra renmin till en ledande reservvaluta. Kina lagrar nu aggressivt varor och andra industriella material, liksom livsmedel och andra jordbruksprodukter.

Om vi ​​tar koppar som ett exempel, kommer Kina inte bara att importera tillräckligt med koppar för att tillgodose nuvarande konsumtionsbehov utan dessutom 600-800 000 ton för att tillgodose behoven i sina försörjningskedjor och ytterligare 500 000 ton till statliga lager. Resultatet av dessa inköp kommer att göra den globala kopparmarknaden ansträngd de närmaste två åren. 

När alla råvarupriser stiger innebär det att gemensamma valutan för dem, dvs, dollarn, förlorar köpkraften. 

En faktor som talar emot en aggressiv kinesisk utförsäljning av dollarn för att driva ner kursen är att Kina självt är en stor fordringsägare i dollar. Framför allt länder i sub-Sahara och Sydamerika är skyldiga Kina enorma summor dollar.

Kina gör alltså klokt i att trappa ner sina dollartillgångar långsamt och undvika dramatiska kursfall.

Samtidigt försöker Kina få USA:s ledare att inse ett väsentligt samband.

Vare sig USA försöker att skära ner importen från Kina med tullar eller förbud kommer det att minska varumängden på en amerikanska marknaden. Ett givet antal dollar kommer att jaga en krympande varumängd, vilket bara kan skynda på inflationen, urholka dollarns värde och riskera att starta många seriereaktioner.

Dessutom är det så, påpekar Macleod, att ett land enligt ett välkänt nationalekonomiskt samband inte samtidigt kan förbättra sin betalningsbalans och försämra sin budgetbalans, vilket är precis vad USA försöker göra.

Enligt Macleod har Kina för avsikt att någon gång i framtiden ta ledningen genom att introducera en guldmyntfot, vilket skulle ge renmin ett försprång framför andra reservvalutor. Kina har sedan 1990-talet ackumulerat enorma mängder guld. Det är möjligt, säger han, att staten har ackumulerat så mycket som 20 000 ton, varav bara en liten del deklarerats som monetärt guld. Sedan 2002 är det fritt för kinesiska medborgare att köpa guld och detta uppmuntras, medan utförsel är strikt förbjuden förutom till Hongkongs juvelerare.

Kinas hot att dumpas sina amerikanska tillgångar "i ett extremfall, som en militär konflikt" är en viktig händelse som kommer att få digra konsekvenser, tror Macleod.

https://www.goldmoney.com/research/goldmoney-insights/china-is-killing-the-dollar

Fakta: Kina har gradvis minskat andelen dollar i sin valutareserv från 79% 2005 till 58% 2014. I juli 2020 var runt 50% amerikanska statspapper i Kinas valutareserv på 3,15 biljoner dollar. I genomsnitt håller världens centralbanker drygt 60% i dollar.Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.