FiB

14 oktober 2020

Protestmöte 31 oktober kl 11 på Mynttorget

Minst 38 länder i världen är utsatta för USA:s olagliga sanktioner. EU följer
i de flesta fall efter och hittar också på egna sanktioner.

Sanktioner dödar! Sanktioner dömer civila till fattigdom och sjukdom! FN:s generalförsamling uppmanar till att pausa sanktionerna under coronaepidemin.


Ändå fortsätter Sveriges utrikesminister att förorda sanktioner av än den ena, än den andra orsaken.

Kom och protestera!

FN:s generalförsamling antog 11 september en resolution om pandemin där det bl.a. heter att FN "manar till  ett omedelbart avlägsnande av omotiverade hinder för att säkerställa universell, snabb och rättvis tillgång till och rättvis fördelning av alla kvalitativa, säkra, effektiva och prisvärda viktiga hälsoteknologier och produkter, inklusive deras komponenter och prekursorer, som krävs i bekämpningen av COVID-19-pandemin".

Resolutionen som i sak innebär att ett lång rad sanktioner utfärdade av EU och USA borde hävas gäller inte bara några specifika mediciner.

Olagliga sanktioner dödar genom att beröva tillgång till mediciner men också som en fattigdomsfaktor.

Man måste komma ihåg vilken skada olagliga sanktioner gör i världen idag..

Olagliga sanktioner har dödat miljontals och dödar tusentals människor varje dag.

Sverige röstade tillsammans med 169 länder för FN-resolutionen som manar till hävande av olagliga sanktioner och alla sanktioner som inte är antagna av FN är redan av det skälet olagliga.

Samtidigt har Sveriges utrikesminister gått i spetsen för införande av nya sanktioner mot bl.a. Vitryssland och Ryssland. Det är länder som redan nu måste ha en hög grad av självförsörjning under påtvingad isolering. Men avstängningen av delar av deras ekonomier från världsmarknaden bidrar till fattigdom och det ökar spänningarna i vår del av världen.

Vi kräver därför att Sverige omedelbart börjar arbeta för FN-resolutionens genomförande i praktiken och i EU röstar för upphävande av alla sanktioner som inte stöds av FN-beslut.

Vi kräver en fredlig och neutral svensk utrikespolitik som strävare efter goda grannrelationer inte bara med Nato-blocket utan med alla länder i vår del av världen.

Detta är ett initiativ av några medlemmar i Svensk-ryska vänskapsföreningen.

En skilda och föreningar som vill ansluta sig till initativet kan höra av sig till sv.rysk@gmail.com för mera information.

Se också https://sanctionskill.org/


1 kommentar :

 1. Vad är ekonomiska sanktioner?
  Ekonomiska sanktioner är en form av straffåtgärder inom handel och finansiella förbindelser. Avsikten är vanligtvis att resa hinder för de utpekade ländernas internationella relationer och handel. Sanktionerna kan begränsa handel, kommersiell aktivitet eller transaktioner med specifika personer eller företag – eller med hela landet.
  Sanktioner är stormakters vapen mot svagare länder som hävdar sin självständighet. USA har tillämpat fler ekonomiska sanktioner än något annat land. Sanktioner har införts mot bland annat Irak, Nordkorea, Iran, Kuba, Myanmar, Sudan, Syrien och Venezuela.
  Sanktioner mot Ryssland och Kina – liksom mot Vitryssland – är ett av USA:s och EU:s redskap för att försvaga dessa länders ekonomi i den globala rivaliteten om ekonomiskt, politiskt och militärt herravälde. Handelskrig brukar det kallas – inte utan skäl.
  Sanktioner motiveras ofta som sätt att sätta press på stater för att de ska ändra sitt agerande – eller för att åstadkomma regimskifte eller systemskifte, men de är oftast ineffektiva som diplomatiskt verktyg. Stater ändrar sällan sin praxis till följd av sanktioner – och ytterst är det de mest utsatta grupperna i samhället som drabbas av de skadliga effekterna.
  Vi känner väl till de dödliga effekterna av sanktioner på breda folkgrupper. Från Irak till Nordkorea och från Kuba till Venezuela äventyrar USA:s sanktioner människors liv, särskilt de som redan är mest utsatta i samhället: kvinnor, barn och människor som lever i fattigdom.
  Tilläggas bör att även sådana sanktioner som USA lyckas förmå FN:s säkerhetsråd att ställa sig bakom är en form av krigshandlingar och strider mot FN-stadgans grundprinciper.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.