Ryska posten

30 oktober 2020

Sanktioner dödar!

Du som inte har möjlighet att delta i protestmöte lördag 31 oktober kl 11 på Mynttorget i Stockholm, kan läsa här vad Stefan Lindgren tänker säga.

På grund av pandemin får bara femtio samlas, men inget hindrar att du stannar till under en promenad. Håll avståndet! På mötet talar också juristen Erik Göthe och samhällsvetaren, ekonomen Lars Drake.


Vi har samlats här idag för att protestera mot att sanktioner – en medeltida form av umgänge mellan stater som idag är förbjuden i folkrätten – tycks ha blivit ett allt populärare vapen för Washington och Bryssel att hävda sin makt.

USA:s och EU:s sanktioner drabbar idag minst 39 länder med en tredjedel av jordens befolkning, därtill många fattiga länder.

Vi känner väl till sanktionerna mot Ryssland som pågått i över 100 år, mot Kuba i 60 år, mot Iran i 40 år
Enbart i Nordkorea miste nära 4 000 människor livet 2018 på grund av sanktionerna, enligt Korea Peace Now.

I Irak krävde sanktionspolitiken från 1991 och fram till invasionen 2003 över en halv miljon barns liv. ”Det var värt det”, förklarade USA:s dåvarande utrikesminister Mad Elaine Albright.

Sanktioner är inte som man vill få oss att tro ett humant alternativ till krig. Sanktioner är krig, ekonomisk krigföring som skördar oskyldiga civila dödsoffer.

Det finns ca 8 000 gällande sanktioner och det har vuxit fram en helt ny flora av informationsbolag och advokatbyråer för att hjälpa företag som ska manövrera i denna djungel att hålla reda på alla sanktioner. Storbritannien beräknas förlora 100 miljarder pund enbart på Huaweiförbudet de kommande tio åren.

Att 6 300 personer i de sanktionsdrabbade länderna att få sina eventuella tillgångar utomlands frysta, belagts med olika inreseförbud och hotas med frihetsberövanden framställs som en selektiv åtgärd som inte drabbar oskyldiga civila.

Men dessa personsanktioner påverkar naturligtvis de verksamheter som dessa personer representerar och lamslår normalt handels-, affärs- och vetenskapligt utbyte.

USA:s sanktioner mot chefsåklagare Fatou Bensouda i Internationella brottmålsdomstolen riktade sig formellt mot hennes person. Men syftet var att stoppa hennes och hennes kollegors utredning av folkrättsbrott begångna av USA i Afghanistan. Det lyckades. Utredningen är nedlagd-

Dessutom strider personsanktionerna mot rättsstatens grunder genom att de straffade personerna inte fått sin sak prövad i domstol och inte har någon chans att överklaga eller rentvå sig.

Den 11 september röstade FN:s generalförsamling med röstsiffrorna 169-2 igenom en resolution som kräver att alla sanktioner som påverkar arbetet mot coronapandemin måste inställas.

USA och Israel röstade emot. Sverige röstade för. Men nästan i samma stund har Sveriges utrikesminister Ann Linde gått i spetsen i EU för att införa nya sanktioner mot Ryssland och mot Belarus – mitt under pågående pandemi.

Och någon vecka senare beslutade Post- och telestyrelsen om grundlösa sanktioner mot två kinesiska IT-bolag för påstått spioneri. Detta i ett land som lämnat ut absolut alla hemligheter till USA genom att låta NSA avlyssna all datatrafik som kommer in eller ut från Sverige.

Vi protesterar mot detta knäfall för USA.

Vi protesterar mot den systematiska nedbrytning av relationerna med Ryssland och Vitryssland som denna regering och den föregående har bedrivit, en nedbrytning som fört dem nära nollpunkten.

Vi protesterar mot att den svenska regeringen, trots att den hycklande röstat för en välmotiverad resolution i FN om att upphöra med alla sanktioner som drabbar coronabekämpningen, samtidigt gått i spetsen för flera nya sanktioner.

Vi kräver stopp för sanktionspolitiken som drabbar och dödar oskyldiga.


Mötet är ett initiativ av Barbro Kjelkerud, Stefan Lindgren och Dine Malmsten, Svensk-ryska vänskapsföreningen.


Mera information kommer här och på http://svensk.-ryska.se.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.