Ryska posten

9 oktober 2020

OPCW fann inte Novitjok


En rapport från Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW), daterad den 6 oktober, säger inte att organisationen vid undersökning av prover från Navalnyj har kunnat styrka den tyska regeringens anklagelse.


Man har hittat "biomarkörer" för kolinesterashämmare, som dock inte behöver vara ett nervgift.


Vad OPCW istället säger är att de har hittat ”biomarkörer” för en metabolisk störning som kan ha orsakats av ett oidentifierat kemiskt gift.

Navalnyj insjuknade efter att ha lämnat sitt hotell i Tomsk den 20 augusti.

Sedan han flugits ut till Tyskland 22 augusti påstod den tyska regeringen att hann hade utsatts för en Novitjok-attack. Detta stöddes senare av ett uttalande från det tyska försvarets laboratorium i München.

14 september sades fyndet ha bekräftats av laboratorier i Sverige och Frankrike. Vid en kontroll med FOI:s laboratorium i Umeå hemligstämplades undersökningsresultatet. 

Enligt OPCW reste ett team därifrån 6 september till Berlin och tog prover på Navalnys urin och blod som fördes till OPCW-laboratoriet i Haag.

Emellertid dröjde det till den 11 september innan OPCW fick i uppdrag från den tyska regeringen att undersöka proverna genom att skicka dem till två icke-namngivna laboratorier som lottas fram.

Det kan bara tolkas som att Berlin ville att de franska och svenska resultaten skulle komma före.

I OPCW-rapporten står det också att man inte undersökt flaskorna från hotellrummet i Tomsk som Navalnyj och hans medarbetare har hävdat är mordvapnet. OPCW-analysen ignorerade också Navalnys kläder, som han och hans medarbetare har insisterat på att är ytterligare bevis på det påstådda mordförsöket.

OPCW hade nämligen fått order av den tyska regeringen att bara undersöka blod och urin. Hade inte en undersökning av de tre flaskorna och Navalnyjs kläder kunnat ge ytterligare information om var "biomarkörerna" för  "kolinesterashämmare" kan ha kommit från? Observera att den tyska kriminalpolisen aldrig var inkopplad. Inte heller förhördes Navalnyjs medarbetare trots att det vore ett grovt brott att ha fört in Novitjoksmittade föremål i landet.

Enligt OPCW: s pressmeddelande av den 6 oktober "överlämnade organisationen i Haag" 5 oktober till Förbundsrepubliken Tyskland rapporten från OPCW:s uppdrag att tillhandahålla efterfrågat tekniskt bistånd med avseende på förgiftningen av Aleksej Navalnyj, den 20 augusti 2020. ”

I pressmeddelandet står det ”förgiftning”. I den officiella ”Anteckning från det tekniska sekretariatet” sägs inte detta.  Till skillnad från i fallet Skripal talar man nu inte om någon substans som är förbjuden enligt konventionen mot kemiska vapen utan mer obestämt om en giftig kemikalie "som fungerade som en kolinesterashämmare".

"Biomarkörerna", men inte den "giftiga kemikalien" som sådan, har "identifierats ... i sekretariatets hemligstämplade rapport".

OPCW ger inga bevis för att de "biomarkörer" som har identifierats bara kunde ha producerats av ett kemiskt nervvapen. De utesluter inte en annan källa. "Det här kan se ut som en revolver", kommenterar en källa, "men vad den än är, ryker den inte."

http://johnhelmer.net/urine-blood-hearsay-opcw-report-gives-the-german-game-away-reveals-no-novichok-weapon-no-navalny-crime/

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.