gerundium

6 mars 2021

Tredje vågens mysterier


Som framgår av diagrammet ovan har den "tredje vågen" ännu inte materialiserats i ökat antal döda i covid19, som gått stadigt nedåt sedan nyår.


Samtidigt har Sverige aldrig infört så hårda restriktioner som de senaste månaderna. Regeringen har utrustats med extraordinära fullmakter och medborgarna får alltmer myndiga direktiv om hur de ska bete sig.

Det första man måste slå fast här är att "antalet nya fall" som regelbundet pumpas ut i media inte säger någonting. 

Testar man 1 000 om dan får man få fall, testar man 200 000 om dan får man fler.

Inte ens om man redovisar kvoten mellan funna positiva fall och antalet testade är det säkert att det säger så mycket.

Enligt läkaren Sebastian Rushworth som utkommit med en kritisk genomgång - Varför det mesta du vet om covid-19  är fel - på Karneval förlag (2021, ISBN 9 789188 729798) är det ändå antalet döda, antalet inlagda på sjukhus och antalet inlagda på IVA som ger något så när säkra uppgifter om läget i pandemin.

Problemet är att siffrorna går åt olika håll. Statistiken från nyinlagda på IVA ligger kvar på en störande hög nivå:Men inte heller där kan man tala om någon "tredje våg", möjligen en halv sådan.

Hur ska man då förklara att IVA-talen ser sämre ut än dödstalen?

Det skulle kunna bero på att IVA blivit sensationellt mycket bättre på att rädda liv.

En annan förklaring skulle kunna vara att fler förs till IVA, medan tidigare fler dog hemma i sängen.

Av det totala antalet döda i covid-19 är det trots allt bara en minoritet som avlidit under intensivvård.

Man skulle kunna tänka sig att det också finns en tröghet i systemet - har man väl byggt upp IVA för x patienter kan en nedtrappning komma med fördröjning.

Nåväl, yrkespolitiker kommer naturligtvis att säga att det blev bara en halv tredje våg beroende på restriktionerna.

Problemet är att det saknas stöd för att restriktioner (mask, stängda restauranger för att inte tala om stängda bibliotek, skolor, skidliftar etc.) har någon som helst påverkan på pandemin. Sebastian Rushworth redovisar utförligt statistiska undersökningar som gjorts (observationsstudier) för att testa samband mellan smittspridning och en rad faktorer. De ger inget stöd för lock-down.

Hög genomsnittsålder i befolkningen ger helt klart fler fall. Även övervikt gör det liksom brist på solljus - vilket våra politiker bisarrt nog "åtgärdar" genom att förbjuda en rad utomhusaktiviteter.

Det finns ingen vetenskaplig evidens som stöder de vanligaste lock-down-åtgärderna. Dessutom är många av dem förknippade med stora skador på folkhälsan. (Och då nämne Rusworth ändå inte de ekonomiska kostnaderna, som i sig är gigantiska).

Men jag ska inte förstöra spänningen genom att återberätta bokens analys. Den bör läsas av alla som vill förstå det vi nu upplever. Beställ den idag!

Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.