Ryska posten

25 april 2021

EU bekänner färg - och den är brun

Dagens Nyheter idag: EU-kommissionären Didier Reynders
skriver brev till bl.a. Finland och Sverige att inskränka yttrande- och tryckfriheten.

Nu visar det sig att en orsak till att regeringen vill kriminalisera yttranden som "förnekar Förintelsen" är att EU trycker på för sådana inskränkningar av yttrandefriheten.

Kravet från Bryssel är helt ogrundat och saknar täckning i någon av EU:s traktater. Det bekräftar bilden av ett makthungrigt EU som inte gjort upp med sitt historiska förflutna.


För alla som studerat EU:s historia är det uppenbart att unionens historiska rötter finns att söka i ett fascistiskt förflutet, närmare bestämt i Hitlers planer på ett Neuropa.

Ur denna tryckfrihetsfientliga tradition kan naturligtvis bara födas ständigt nya idéer som går ut på samma sak, att inskränka frihet och sätta de enskilda medlemsstaterna under förmyndarskap.

Precis som kampanjerna mot Österrike, därefter mot Ungern och Polen syftat till att ge Bryssel makt över ländernas rättssystem, har fjolårets beslut om att ge Bryssel 1 075 miljarder euro för åren 2021–27,vilket i praktiken knäsatt en egen beskattningsrätt för Bryssel, inneburit flera steg mot en totalitär superstat.

Varför det talas så lite om EU:s historia är en fråga som får svar just i EU:s historia.

Att brevskrivaren, EU-kommissionären Reynders, stått under flera korruptionsundersökningar  (se bl.a här) är bara en stilenlig detalj i sammanhanget.

Morgan Johansson gjorde klokt i att stå upp mot i Bryssel.

Läs min artikel "Vart går Europa" från 2016. Den hölls som föredrag vid fredsdagarna i Degerfors, där bl.a. Maj-Britt Theorin medverkade. "Du skrämmer mig", erkände hon, som suttit i EU-parlamentet fem år, för mig efteråt.

https://drive.google.com/file/d/12aMsDO0F-ptIxijCb0xEMtPsS6Ua46KY/view?usp=sharing

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.