gerundium

12 april 2021

Dags igen att "öppna" Kina?

Andra opiumkriget 1856-60 slutade med förnedrande fördrag som "öppnade" Kina.

En Expressenjournalist säger sig ha fått hotelsebrev från Kinas ambassadör i Sverige. Det tror jag inte på.

Vari skulle hotelserna bestå? Såvitt jag kan se är det enda "hot" som ens teoretiskt skulle kunna komma ifråga att Expressenjournalisten inte skulle få visum till Kina, och där är Kina i sin fulla rätt.


Att få inresa i ett främmande land är ingen mänsklig rättighet. Var och en som försöker ta sig in i Sverige lär snabbt upptäcka det. Vi har länge varit vana vid att genomgå mer eller mindre integritetskränkande förhör för att få USA-visum. Nej, jag har inte haft syfilis eller kommunister i släkten...

Av och till förekommer det att EU-stater hindrar misshagliga journalister från inresa. Det senaste fall jag minns var när den italienske journalisten Giulietto Chiesa arresterades när han försökte resa in i Estland 2015 för att han var ansågs alltför ryssvänlig.

Har Expressen skrivit om sådana fall? Skulle inte tro det.

Man måste ha ett minimum av historiska kunskaper för att inse att krav på fri inresa återspeglar en gammal kolonial praktik.

1858 "öppnade" kapten Matthew Perry Japan med en flottstyrka som ankrade utanför Tokyo. Innan dess hade japanska myndigheter försökt skaka av sig de västerlänningar som predikade främmande religioner.

1858-60 ledde andra opiumkriget i Kina till Tientsin-fördragen som bl.a. innebar - jag citerar Wikipedia:

"Kristendomen skulle tolereras i hela riket, konsulat upprättas i Kina, diplomatiska agenter ha rätt att infinna sig och bo i Peking, nya hamnar öppnas för handeln, segelfarten på Yangtze bli fri, opiumimport tillåtas, och främlingar, försedda med sin regerings pass, få resa i det inre av Kina. "

Om Expressen anser att Kina har en skyldighet att släppa in alla som önskar att besöka landet, att det så att säga är en oförytterlig mänsklig rättighet att vistas i Kina, så är detta bara en upprepning av ett kolonialt krav.

Det har inget stöd i folkrätten idag. Vill Expressen drömma sig tillbaka till de tider då utlänningar inte behövde be om visum och ändå kunde uppföra sig på ett sätt som skadade värdlandet, så är det ingen som kan förbjuda den drömmen.

Men det är en dröm en svunnen tid som inte kommer tillbaka. Precis som vi får acceptera USA:s visumprocedurer, hur förnedrande de än är, får vi acceptera att Kina sätter gränser för vad man som gäst kan göra och säga om landet.

Stefan Lindgren

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.