gerundium

13 april 2021

Klockorna klämtar för pressfriheten


På torsdag klämtar klockorna för pressfriheten. Då görs statens presstöd beroende av om Storebror Staten anser att tidningen sprider desinformation eller ej.

Ett kommando av grå tjänstemän  ska lusläsa respektive tidning och komma fram till om den kan få godkänt. Vad är detta om inte återinförande av en form av statlig censur?

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har nu beslutat om nya föreskrifter för mediestöd. I de nya föreskrifterna sägs att nyhetsmedier som uppmanar till brott, sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap inte ska anses ha ett "redaktionellt innehåll av hög kvalitet" och därmed inte kunna få stöd.

Tidigare har liknande skrivningar kritiserats av Tidningsutgivarna (TU) som menar att det är orimligt att ett myndighetsbeslut som inte kan överklagas ska kunna fastslå vad som är vilseledande eller felaktig information.

– Vi har förtydligat vissa krav och begrepp såsom ”redaktionellt innehåll av hög kvalitet” eftersom det är viktigt för oss att ge en bra vägledning och öka förutsägbarheten för de sökande, säger Charlotte Ingvar Nilsson, generaldirektör på MPRT.

TU är fortsatt kritiska till föreskrifterna.

”Det är svårt för en myndighet att avgöra vad som är 'desinformation' och/eller 'vilseleder kring vetenskap'”, skriver TU:s vd Thomas Matsson i ett sms till SVT-Kulturnyheterna.

De nya föreskrifterna träder i kraft redan på torsdag den 15 april 2021.

Det enda som fattas nu för att bilden ska bli komplett är att regeringen återinför de "grå lappar" som skickades ut till pressen under kriget dör att tala om för tidningarna vad de borde och inte borde skriva.

red

1 kommentar :

  1. Så snabbt vissa beslut kan effektueras och så länge andra kan dras i långbänk och utredas. Ta t ex frågan om att ge tullen befogenheter och verktyg att ingripa mot rånarligornas utförsel av stöldgods och rånbyte. En oerhört komplicerad sak som nog aldrig kommer att kunna genomföras. Men när det gäller att begränsa yttrandefriheten och att hålla fårskocken samlad i en vanföreställning om verkligheten ... då går det snabbt!

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.