gerundium

2 april 2021

Demokrati och Nato är två olika saker


I det här halvtimmessamtalet lett av den humoristiske och energiske Peter Lavelle deltar tre synnerligen pålästa amerikanska fredskämpar.


De är befriande uppriktiga om Biden, Pentagon och Natos blaha-blaha om en regelbaserad världsordning.
Det är dom som bryter alla regler. Och det affischerade försvaret av demokratin är ett försvar av västerländsk plutokrati, oligarki, autokrati...

Som svensk räcker det med att gå tillbaka och se på det sätt som Sverige förhindrades att underteckna FN:s konvention om förbud av kärnvapen.

Det räckte med att en amerikansk byråkrat meddelade ett illa dolt hot för att den svenska riksdagen skulle vända på en femöring och förkasta den konventionen som det alldeles nyss rått konsensus om.

Det hade inte en gnutta med demokrati att göra. För var svenska folket står i frågan behöver vi inte tvivla på. En överväldigande majoritet vill ha ett förbud mot kärnvapen och att Sverige precis som Österrike, Irland, Malta, Vatikanstaten och andra upplysta nationer ratificerade konventionen.

Över 50 länder i världen har nu ratificerat konventionen som därmed är gällande internationell rätt. Det kommer att få praktiska konsekvenser för bl.a. Italien, Tyskland och Turkiet som hyser kärnvapen på sitt territorium i strid med konventionen.

Endast Nato-länder samt Israel, Japan, Australien och Ukraina har sedan 2016 konsekvent röstat emot konventionen i FN.

Opinionsmätningar visar att en majoritet i samtliga dessa länder stöder kärnvapenförbudet. Till och med i USA stöder 49 procent av befolkningen konventionen, 32 avvisar den och 19 procent vet inte.

Då ska man vara medveten om att vapenindustrin i USA är enorm och sysselsätter miljoner. Enligt Los Angeles Times (december 2020) arbetar 50 000 amerikaner vid åtta anläggningar med att tillverka kärnvapenteknik.

En enorm provokation mot opinionen är Boris Johnsons beslut nyligen att öka antalet kärnstridsspetsar i Storbritannien från 180 till 260, det sista det landet behöver.

Faktum är att redan NPT, provstoppsavtalet, förpliktar länder som USA och Storbritannien att avskaffa sina innehav. I en rad år har den brittiska regeringen hävdat att den efterlever NPT-avtalet. Nu går den öppet i rakt motsatt riktning...

Faktum är att detta drag kan komma att kosta britterna ett skotsk avskiljande från Förenade kungadömet. För att inte tala om att varje upprustning av kärnvapenarsenalen ökar riskerna för kärnvapenkrig.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.