gerundium

15 april 2021

Johan Ripås och vänner

SVT, BBC och Förenta Nationerna! Hur ska en vanlig tittare kunna värja sig mot
Utrikesbyråns pompösa propaganda?

Programmet Utrikesbyrån behandlade i senaste upplagan situationen i Xinjiang. Det var beklämmande att se hur SVT i detta fall tillämpar kravet på opartiskhet.


De tre närvarande experterna hade i stort sett identiska åsikter och bedömningar av uighurernas situation i provinsen.

I programmet fälldes mängder av yttranden som är direkt felaktiga.

Det öppnade med en filmsekvens som påstod att Kina fängslat 1 miljon uighurer enligt FN-statistik.

Någon sådan statistik för inte FN och kan inte föra.

Det följdes så av olika bilder vars autencitet inte verifierats. Med Photoshop kan man lätt förvandla fem personer som sitter på rad till 5 000.

Och påståenden från exiluighurer om att te.x. kinesisk polis tillåts skenbegrava uighurer i Dubais öken!

Den generella bild som samstämmigt gavs av Hanna Sahlberg (SR), Tilde Lewin (SVT, ibland beskriven som Sahlbergs "sidekick") och docenten i sinologi Fredrik Fällman var att uighurerna är ett borttynande folk under hankinesernas massiva inflyttning.

Ingenstans hördes Johan Ripås säga de i sådana sammanhang obligatoriska orden: Stopp och belägg!

Det tycks nämligen som att Xinjiang idag inte alls uppfyller kraven på en lidande, förtryckt landsända i hankinesiskt järngrepp.

Befolkningsutvecklingen har varit explosiv, från 4 873 600 invånare 1953 till 24 867 600 år 2018. En femdubbling.

64 % av befolkningen är uighurer och deras antal har ökat med 25,04 % 2010-2018 medan hankinesernas antal ökat med 2 %.

Det finns naturligtvis många anledningar till att uighurer kan känna sig missnöjda och längta tillbaka till gamla tider. De kan ha värderingar som inte sammanfaller med ledarnas i Beijing. Att det förekommer hanchauvinism är ingen hemlighet. Det är ett problem som till och med nämns i landets författning.

Men hur vore det om sådana saker kunde diskuteras lite objektivt? Mycket av propagandan som sprids idag har vi visat sig lögnaktig, att t ex bomullsodlingen skulle bygga på slavarbete, när den i själva verket är mekaniserad till 60-90 procent (varierar i olika delar av provinsen).

De tre inbjudna experterna verkade också ta påfallande lätt på frågan om uighurisk terrorism. I själva verket är ju uighurisk terrorism ett minst lika stort problem som afghansk terrorism, som motiverat västvärlden till en brutal ockupation som nu går på tjugonde året.

Kan man verkligen bortse från att USA stöder Uighuriska världskongressen som kräver statligt avskiljande och uppmanar till oförsonlig kamp mot Kina? Om sju personer år 2010 dog som ett resultat av terroristattacker Kina, var antalet redan 307 år 2014, och nästan alla var offer för uiguriska terrorister.

Jag kan bara konstatera att Johan Ripås och SVT effektivt abdikerade från alla ambitioner att leva upp till opartiskhetsreglerna och jag vill därför att Granskningsnämnden tittar närmare på detta program.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.