gerundium

4 januari 2022

Censur in i Norden


Censuren sitter aldrig långt in i Norden. Två analytiker, 
chefsanalytiker Martin Enlund, och globalchefsstrategen Andreas Steno Larsen, har tvingats lämna banken Nordea för att de framfört avvikande meningar,

Så här skriver SvD idag med stöd av nyhetsbyrån Direkt:
Duon har varit avstängd sedan analysen, vars innehöll tolkades som kontroversiellt och vaccinskeptiskt, drogs tillbaka. Analysens två skribenter erbjöds fortsatt anställning hos Nordea Markets, men har beslutat att lämna Nordea, skriver banken.

Nordeas slutsats efter den utredning som initierades i samband med att de två analytikerna stängdes av är att förklaringar och referenser i den aktuella analysen inte överensstämmer med Nordeas uppförandekod och värderingar, framgår vidare.

Analysen innehöll kritik mot regeringar som hade vidtagit vissa åtgärder för att hindra smittspridning av covid-19. Länderna fick öknamnet 'lockdownistas' vilket betraktats som ett nedsättande ord om karantänsförespråkare,

En annan referens, 'papers please', hämtas från filmen Casablanca. Där används frasen som en metafor för en polisstat, i analysen som en hänvisning till uppvisande av så kallade coronapass.

I analysen ifrågasattes också effektiviteten av en tredje dos vaccin, så kallad 'booster'. 'Vaccinet är tydligen så bra att man måste tvinga folk att ta det', skrev Martin Enlund och Andreas Steno Larsen, med hänvisning till de så kallade Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget, som bland annat mynnade ut i etiska principer.

”Om man lägger lärdomarna från Nürnbergrättegångarna därhän, sådant som kroppslig integritet, rätten till informerade val, påverkan på medborgerliga fri- och rättigheter och så vidare (för vem bryr sig egentligen?), så bär karantänsregler och vaccinkrav och dylikt faktiskt ändå med sig kostnader”, skrev analytikerna i november.

Banken skriver vidare att processen för publicering av analyser nu ska ses över."

Nordea har numera sitt huvudkontor i Finland, och i synnerhet där har väl varje antydan till kritik av den valda covid-19-strateginträffat en öm tå. Men Sverige kommer inte långt efter.

Innebörden av bankbeslutet är att man stänger dörren för en nödvändig ekonomisk analys av drivkrafter och resultat av de olika covid 19-strategierna.

Vad kostar en lockdown? En karantän? Tvångsvaccinering? I pengar och människoliv? Det vet ingen och få har försökt sig på en bedömning. En undersökning från Mexico tyder på att förlust av 1 procent av BNP kan innebära 0,5 procent högre dödlighet.

Sverige, som tidigare inte tillhört "lockdownistas" är nu snabbt på väg att komma ikapp. Munskydd som aldrig påbjudits tidigare under pandemin är nu åter heta. Vaccineringar krymper ner i åldrarna och restriktioner för allmänna sammankomster har återinförts på mycket löst underlag.

Danmarks statsepidemiolog Tyra Grove Krause sa i SVT-Rapport igår att omikron-smittan kommer att kulminera i mitten av januari - om två veckor - helt enkelt eftersom smittalen är så höga att männiksor kommer att få naturlig immunitet och varianten inte ger lika svår sjukdom som de andra.

Det finns alltså all anledning att vara på sin vakt mot "lockdownistas" och de politiker som kommit ut som förespråkare av diverse diktatoriska åtgärder - som petningen på Nordea är ett exempel på.

red

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.