13 januari 2022

Ljuget kan leda in i krig

En drygt 120 år gammal karikatyr som visar hur den gula pressen
på sin tid drev fram det spansk-amerikanska kriget 1898 som bl.a. ledde till att
Filippinerna blev en USA-koloni.


"Hur styrs världen och hur leds den in i krig? Diplomater ljuger för journalisterna och tror det när de får läsa det."

Så beskrev österrikaren Karl Kraus 1924 den rundgång som ledde världen in i första världskriget och som nu är lika synlig som förr.

Den gången fick den sanslösa hetsen mot Serbien och Ryssland många att tappa huvudet. Ludwig Wittgenstein t ex. fick för sig att skänka bort hela familjeförmögenheten till den österrikisk-habsburgska krigsmakten.

Idag ljuger journalisterna sedan FOI och andra militära budgetuppdrivande organ ljugit dem fulla.

I dagens SvD intervjuar Jan Majlard en forskningsledare på FOI som entusiastiskt redogöra för Ukrainas upprustning med Javelin-missiler, turkiska drönare mm.

Javelin "användes i oktober mot Ryssland i striderna i Donbass, vilket ska ha irriterat Moskva", säger FOI-forskaren. Missilen är av s k "fire-and-forget"-typ, söker sig till värme och slår till mot "den oftast mindre bepansrade ovansidan", t ex av ett bostadshus.

Inget konstigt här?

FOI-experten glömmer att hon just beskrivit tre ukrainska brott mot vapenvilan av den 19 september 2014. Enligt wikipedia överenskom man:

* Att förbjuda flygningar med stridsflyg [gäller även drönare. SL] över säkerhetszonen 

Att förbjuda offensiva operationer

Att dra tillbaka tunga vapen 15 kilometer tillbaka på varje sida av kontaktlinjen och skapa en 30 kilometer buffertzon.

Med tanke på att Javelin har en räckvidd på 2 500 meter måste vapnen ha avfyrats inifrån säkerhetszonen och förvisso inte mot ryska styrkor eller några militära mål.

FOI-"experten" uttalar sig också om stridsmoralen i Ukraina som "mycket hög nu". Vad grundar hon det på? Tror hon verkligen att några betydande delar av befolkningen i Ukraina som till övervägande delen är rysktalande i sina hem och med tusen och ett band knyts till grannarna i norr, verkligen längtar efter ett brödramord, vilket ett krig med Ryssland skulle vara?

På motstående sida i Dagens nyheter presenterar Theresa Larsson en "analys" av situationen:

"Amerikanska diplomater och politiker i kongressen har de senaste dagarna gjort klart att det ska svida rejält i plånboken om Ryssland inte går med på fortsatta förhandlingar....."

Man måste nypa sig i armen för att försäkra sig om att man läst rätt.

Herre Gud, de förhandlingar som förs nu är ju till 100 % ett resultat av Rysslands initiativ, de förslag till säkerhetsavtal som Ryssland offentliggjorde den 17 december och som den svenska pressen i stort sett mörklagt, men som kan läsas in extenso här.

Om Ryssland inte "går med på" de förhandlingar som Ryssland har initierat ska "helvetessanktioner" drabba - dem sådana alltid drabbar, nämligen folket.

Fabelförfattaren Ivan Krylov (död 1844) förutsåg tänkare som Theresa Larsson när han skrev den fabel där vargen förklarar för det undrande lammet: "Du är skyldig redan därigenom att jag vill äta upp dig"

Sverige saknar för närvarande korrespondenter i Moskva som kan ge löpande information om situationen från rysk horisont. Ur den synpunkten är situationen faktiskt värre än under kalla kriget. Den ständigt kåserande Annalena Laurén befinner sig i Afghanistan på uppdrag att befria kvinnorna och Bert Sundström är på resa i Ukraina, ehuru hans frånvaro knappast försämrar informationsflödet från Moskva.

Men i avsaknad av korrespondenter borde media åtminstone försöka använda sig av de oberoende källor som finns. Exempelvis fredsforskaren Jan Öbergs The Transnational eller National Interest som utges i USA men har ryskspråkiga analytiker.

Endast min blygsamhet avhåller mig från att rekommendera Nyhetsbrevet Ryska posten som utkommer en gång i veckan sedan 1997.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.