28 april 2022

Lögnaren Hultqvist

En utskrattad lögnare.

På den socialdemokratiska  partikongressen i november i fjol stod försvarsminister  Peter Hultqvist och sa:  ”Det blir inga ansökningar om nåt medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering”.

Han sa också: " Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sådan process. Det kan jag garantera alla."

Han ljög. Nu är med om att kuppa Sverige in i Nato.

När  Hultqvist skulle bortförklara sina lögner blev han med rätta utskrattad på värnpliktskongressen.

Hans enda argument var att "kriget kom emellan".

Så vilka krig har ägt rum mellan november 2021 och april 2022?

Menar han kriget i Jemen, där 370 000 har dött, huvudsakligen till följd av saudiska USA-stödde bombningar?

Menar han inbördeskrigen i Libyen eller Syrien? Eller oroligheter i Afghanistan där Nato nyss överlämnat makten åt talibaner efter att i 20 år ha bekrigat dem med enorma skadeverkningar för landet? Ett meningslöst och blodigt krig som Hultqvist understödde till sista afghanen.

Menar han det inbördeskrig i Ukraina som startade 2014 sedan den valda presidenten störtats med våld av en USA-  och EU-stödd beväpnad mobb? Ett krig som till februari hade skördat 14 000 människoliv?*

Nej, för Hultqvist liksom för Nato finns bara ett krig, och det är det som började med den ryska interventionen i Ukraina i februari i år. Ett krig som enligt FN till 2 april haft 3 455 civila offer i landet: 1 417 dödade och 2 038 skadade. Hittills ett mindre krig som media blåst upp till Hiroshimaformat.

Hultqvists uttalanden vittnar om ett långt gånget tunnelseende, där även de sämsta argument för Nato-anslutning nu får duga.

Men i grund och botten fortsätter ju Hultqvist bara det han har sysslat med sedan han tillträdde 2014: att närma Sverige till Nato.

Först såg han till att driva igenom Carl Bildts "värdlandsavtal" med Nato 2016. Sedan sköt han den svenska kärnvapenpolitiken i sank genom att driva igenom att Sverige inte skulle ratificera konventionen om kärnvapenförbud, en konvention som Sverige (alla partier) länge arbetat för och redan hade undertecknat, men på USA-ambassadens vink måste dumpas.

Att Hultqvist på höjden av sin ärelösa karriär blir utskrattad är verkligen välförtjänt. Men kan Sverige  ha en försvarsminister som blivit en driftkucku inför de egna?

Han borde snarast bytas ut mot en person med bred trovärdighet och med förmåga att med kylig objektivitet sovra bland argumenten.

Sveriges öde står på spel.

Stefan Lindgren
* FN-organisationen OHCHR uppskattar det totala antalet konfliktrelaterade offer i Ukraina från 14 april 2014 till 31 december 2021 till 51 000–54 000 varav 14 200-14 400 dödade varav minst 3 404 civila döda och 7-9 000 skadade.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.