14 april 2022

Symboliskt möte vid Amur


Kosmonautikens dag, 61 år efter Jirij Gagarins rymdfärd, firades av presidenterna Aleksandr Lukasjenko och Vladimir Putin med ett besök på rymdbasen Vostotjnyj i Amurregionen borta i Fjärran östern.

De besökte olika installationer, däribland startplattan för rakettypen Angara. Mötet hade en rad symboliska dimensioner.
Beslutet att börja bygga Angararaketerna, för att ersätta de ukrainska Zenitraketerna, fattades redan 1995 men premiäruppskjutningen kom först 2014 och hittills har fyra Angararaketer skickats upp.

Den nya kosmodromen Vostotjnyj är också ett resultat av Rysslands satsning på självtillit efter Sovjetunionens upplösning. Sex lyckade uppskjutningar därifrån har gjorts sedan invigningen 2016.

På den avslutande presskonferensen talade presidenterna om det växande ekonomiska utbytet mellan Ryssland och Vitryssland, som utgör Rysslands fjärde största handelspartner och har utvecklat en egen rymdindustri, integrerad med den ryska.

Aleksandr Lukasjenko, som även talade i egenskap av ordförande i det rysk-vitryska unionsrådet, sa apropå Rysslands "specialoperation" i Ukraina:

- I vår tid har det inte funnits ett lika farligt och svårt ögonblick i förhållande till väst... Om Ryssland bara hade dröjt en smula med den militära operationen så var de beredda att utdela ett, som de trodde, förintande slag mot Rysslands territorium, mot gränsområdena. Att det var möjligt har vi nu väl kunnat övertyga oss om.

- Om någon idag skriker att "ni skulle inte ha gått in där", "det var inte rätt tidpunkt", så ska de väga detta larm mot vad som skulle ha kunnat hända om man väntat några veckor eller en månad....

- Vi trodde en gång  att det kalla kriget var över, att vi hade vänt blad och skulle leva i en ny, civiliserad, rättvis värld, grundad ömsesidighet och folkrätt. Vi trodde på det, men väst trodde inte på det. Om de inte förintade oss då har de bestämt sig för att försöka nu. Denna så skarpa, farliga situation  uppstod inte från ingenstans, av sig själv. Washington och Bryssel har i åratal systematiskt förberett sig för denna utveckling. Idag är det helt uppenbart att konflikten tyvärr inte gick att undvika.

President Putin sa som svar på en fråga om hur ekonomin klarar sig under sanktionerna bl.a. att den ryska produktionen av konstgödsel helt säkert , om än med viss fördröjning, kommer att hitta köpare. Priser på vissa gödsel har tredubblats jämfört med före krisen och de fortsätter att växa.

- Ekonomin kommer nödvändigtvis anpassa sig till den nya situationen. Är det förbjudet för ett ett fartyg att frakta finns det alltid ett annat. Går det inte att leverera till ett visst land, går det alltuid till ett tredje. Världen idag är mer komplicerad än den var när det fanns två block och allt täcktes av COCOM:s* sanktionslistor... 

På frågan om hur "specialoperationen" utvecklas i Ukraina försäkrade Putin att den följer generalstabens på förhand uppgjorda plan. Han upprepade sin ståndpunkt att det ukrainska folket är ett broderfolk, som dock ända sedan 1900-talets början bearbetats av väst för att ställas mot Ryssland.

Inför första världskriget var det främst Österrike som odlade den ukrainska nationalismen och under andra världskriget fann Hitlertyskland allierade som begick pogromer motpolacker och judar. Att det idag står det soldater med SS-divisionen Galiziens emblem i östra Ukraina visar att Rysslands ingripande inte kom en dag för sent, sa Putin.

Att den ryska offensiven går långsamt förklarade Putin med en önskan att minimera civila offer.

- Vi kommer att agera rytmiskt, lugnt, enligt planen... Operationerna i vissa regioner har syftat till att binda ukrainska styrkor och rikta slag mot och förstöra den militära infrastrukturen och skapa förutsättningar för mer aktiva operationer i Donbass. Och syftet med hela vår operation är, som jag sa redan den 24 februari, att hjälpa invånarna i Donbass som känner att de har oupplösliga band med Ryssland och som under åtta år har utsatts för ett folkmord...

- Vad beträffar Butja... så brukar jag, när jag talar med kollegor från väst svara med motfrågan: Var du någonsin i Raqqa (i Syrien)? Såg du hur denna syriska stad praktiskt taget jämnades med marken av amerikanskt flyg? Där låg liken i ruinerna i månader och ruttnade. Ingen brydde sig, ingen märkte det, liksom ingen påminner om hur hundratals fredliga invånare i Afghanistan dödades av USA när de deltog i bröllop. Det var tyst! Lika tyst var det när man organiserade provokationer i Syrien, regisserade användning av kemiska stridsmedel  av den syriska regeringen. Sedan avslöjades detta som fejk, likadant fejk som i Butja...

Aleksandr Lukasjenko meddelade under presskonferensen att vitrysk underrättelsetjänst samlat material om händelserna i Butja som överlämnats till Ryssland. Där finns avlyssningar, uppgifter om fordon och registreringsnummer för dem som "organiserat provokationen". Detta utvärderas nu av rysk militär.

Putin tog också upp den samling som tycks ha skett i västvärlden kring USA:s ukrainska agenda.
västvärldens.  Han menade att det försatt Europa i en förödmjukande situation som t ex fått en brittisk tidning att kalla sin premiärminister för "USA-presidentens pudel".
 

- I lika förnedrande belägenhet befinner sig praktiskt taget alla europeiska länders ledare, fast de inte kan tala om detta. Det är obehagligt, skamligt att tala om det.

- De ville så gärna att alla deras åtgärder skulle påverka inrikespolitiska processer i Ryska federationen. Där räknar de alltid fel, eftersom de inte förstår att det ryska folket under svåra betingelser alltid sluter sig samman.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/68182

* COCOM var den västliga, i grunden amerikanska, handelsorganisation som skulle se till att strategiska varor inte nådde sovjetblocket. I verkligheten användes organisationen för att kontrollera världsmarknaden.  T ex. fick symaskiner inte exporteras från Sverige till Norge utan COCOM:s medgivande. NB.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.