30 april 2022

Flyttfåglar – nytt massförstörelsevapen?

Albatrossen är en berömd flyttfågel, också kallad en kärleksfågel. Den är känd för att vara monogam, bilda långvariga band till en partner, band som sällan bryts. Paren splittras inte förrän ena fågeln dör.

 
FN:s säkerhetsråd höll ett extraordinärt evenemang den 6 april under rubriken Arria Formula Meeting on Biological Security angående biologiska verksamheter i olika länder, inklusive Ukraina.

Som väntat dök inga amerikanska eller brittiska representanter upp vid evenemanget och västerländska medier mörkade mötet. Men det förtar inte den djupa betydelsen av det som kom fram.

Höjdpunkten i säkerhetsrådets överläggningar som varade i över två timmar var avslöjandet från general Igor Kirillov, chef för de ryska försvarets strålnings-, kemiska och biologiska styrkor, att Washington bygger upp biologiska laboratorier i olika länder, laboratorier som de kopplar till ett enat system.

Han berättade att USA har spenderat mer än 5 miljarder dollar på militära biologiska program sedan 2005 och berättade detaljerat att bara i territorier som gränsar till Ryssland och Kina har omkring 60 anläggningar moderniserats under denna period. Det ukrainska nätverket av laboratorier är utformat för att bedriva forskning och övervaka den biologiska situationen består av 30 anläggningar på 14 befolkade platser.

Högkänsligt material från de ukrainska biologiska laboratorierna exporterades till USA i början av februari precis innan den ryska specialoperationen inleddes, och resten beordrade man att förstöras för att inte falla i ryska händer. Men mörkläggningen lyckades bara delvis. Faktum är att Ryssland har mycket graverande bevis.

Tidigare hade också Ryssland släppt ett antal dokument relaterade till Pentagons biologiska militära aktiviteter, som pekade ut ett världsomspännande projekt för att inrätta biologiska laboratorier i rivaliserande länder med målet att utveckla riktade virusbaserade vapen mot dessa länder.
Protokollen från säkerhetsrådets konferens den 6 april är offentliga och tillgängliga. 
Ryssland har framfört specifika anklagelser och pekat på:

• Att biolabben i Ukraina är Pentagon-finansierade;

• Att dessa biolabb placerats ut över stora delar av världen (inte bara i Ukraina utan i 36 olika länder);

• De sjukdomar och epidemier som det forskas kring med fokus på vilka sätt de kan spridas, i vilka länder testen görs (även utan att dessa länders regeringar vet om dem); och naturligtvis,

• Experiment relaterade till coronavirus (och fladdermöss som används för att överföra detta virus).
Emellertid har USA hittills helt vägrat att acceptera någon övervakning och verifiering av dessa graverande bevis och har stoppat alla krav på en verifieringsmekanism. Det är osannolikt att USA kommer att tillåta en internationell verifieringsprocess som skulle kunna avslöja eventuella brott mot mänskligheten – trots att det redan finns lämpliga ramverk på plats inklusive konventionen om biologiska vapen (BWC) och FN, som kan begära klargöranden från det aktuella landet på ett rättvist och opartiskt sätt.

En häpnadsväckande "upptäckt" som ryska styrkor i Ukraina snubblade över är att de Pentagon-finansierade labben använder sig av märkta fåglar. Detta ser nästan ut som science fiction och Sir Alfred Hitchcock kunde ha gjort en episk film av saken, där bedrägeri blandas med oskuld och där människans grymhet mot naturen blir outhärdligt grotesk. Projektet fungerar så här:

Till att börja med får Pentagon tillgång till vetenskapliga data som tas fram av miljöspecialister och zoologer som studerat fåglarnas migration och observerat dem under flyttsäsongerna och vilken väg dessa fåglar tar varje år på sin resa från ett land till ett annat och till och med från en kontinent till en annan.

På basis av dessa uppgifter fångas grupper av flyttfåglar, digitaliseras och förses med kapslar med bakterier och ett chip som ska kontrolleras via datorer. Fåglarna släpps sedan ut till en flock av flyttfåglar i de målländer som den amerikanska underrättelsetjänsten har illvilliga avsikter mot.

Naturligtvis reser dessa flyttfåglar långa sträckor. Den vandrande albatrossen, till exempel, är känd för att migrera minst 8 500 km österut över södra Stilla havet till Sydamerikas kust, och många skygga albatrosser vandrar västerut över Indiska oceanen till Sydafrikas kust.

Under de digitaliserade fåglarnas långa flygningar från Pentagons biolabb övervakas deras rörelser steg för steg med hjälp av satelliter och de exakta platserna bestäms. Tanken är att om Biden-administrationen (eller CIA) vill skada till exempel Ryssland eller Kina (eller Indien för den delen), så förstörs chippet när en fågel flyger över dessa länder.

Enkelt uttryckt, fågeln som bär på epidemin dödas. Tråkigt nog kommer jag att tänka på den amerikanske författaren Harper Lees roman Dödssynden (To Kill a Mockingbird 1960), den grymma historien om hur oskulden förstörs av ondskan.

För att återgå till verkligheten, så snart den "digitaliserade" fågeln dödats och kapseln av bakterier som den bär frigörs, sprider sig sjukdomen i "X"- eller "Y"-landet. Det blir en mycket kostnadseffektiv metod för att skada ett fiendeland utan krig eller statskupp eller färgrevolution.

Ryssarna har gjort det chockerande påståendet att de faktiskt nu har tagit hand av sådana flyttfåglar som är digitaliserade i Pentagons biolabb.

Internationell lag (MBTA, fördraget om skydd av flyttfåglar) förbjuder uttryckligen att ta, döda eller inneha flyttfåglar. Genom att förse dem med bakterier blir dessa fåglar massförstörelsevapen. Vilken mänsklig uppfinningsrikedom! Men USA åtnjuter ju total immunitet från internationell rätt.

Summan av kardemumman är att bara USA:s underrättelsetjänst - och president Biden, kanske, om hans minne fungerar - vet var och hur många människor som hittills under detta århundrade har infekterats av massförstörelsefåglarna. Var ebola som ödelade Afrika ett testfall och förebud om vad som kan hända i framtiden?

Hur är det med Covid-19, som påståtts ha sitt ursprung från USA-finansierade och administrerade laboratorier? Det är mycket troligt att USA kan ha använt flyttfåglar för att döda kinesiska medborgare. Det är uppenbart att USA i sin desperation för att hindra sin globala nedgång gör allt för att återställa sin hegemoni, i en världsordning som obönhörligen går mot multipolaritet.

M. K. Bhadrakumar

21 april 2022

Övers: Lennart PalmKälla: https://www.indianpunchline.com/migratory-birds-of-mass-destruction/

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.