1 december 2022

Australien vädjar för Assange

Albanesiska

Australiens premiärminister Anthony Albanese har vädjat till USA att släppa försöken att lägga vantarna på Julian Assange och ställa honom inför rätta för 18 anklagelser, varav 17 är bygger på en  spionerilag från 1917.

Enough is enough, säger Albanese. Nu får det vara nog och han pekar på president Obamas behandling av Chelsea Manning som ett föredöme. Manning släpptes fri efter sju år i fångenskap och kan nu delta i samhället.

Julian Assange är ju australisk medborgare och det borde vara det landets plikt att försöka få hem honom. Så har inte alltid regeringen i Canberra resonerat,

Innan Albanese kom till makten hade han nämnt att han ville avsluta Assange-affären. I december 2019, före en sammankomst på Chifley Research Centre, beskrev han Assange som en journalist och menade att sådana inte borde åtalas för att de "gör sitt jobb". Året därpå uttryckte han också åsikten att den "pågående jakten på Mr Assange" inte tjänade något uppenbart "syfte" - "nog är nog".

Den nya australiensiska regeringen gav initialt oroväckande indikationer på att den hade antagit en vänta-och-se-strategi hade antagits. "Min ståndpunkt," sa Albanese till journalister strax efter tillträdet, "är att inte alla utrikesaffärer görs bäst med högtalaren."

Frisläppte dokument visar också att den tidigare regeringen naivt nog varit benägen att tro på försäkringar att Assange skulle kunna få avtjäna en del av ett straff  i Australien. Det amerikanska justitiedepartementet kan ta emot begäran från Assange, men det finns inget att säga, som historien visar, att begäran kommer att accepteras.

Samtidigt kommer just nu den första starka protesten från människorätts- och pressorganisationer globalt på länge. Den 28 november publicerade The New York Times , The Guardian , Le Monde , El País och Der Spiegel ett gemensamt öppet brev med titeln "Publishing is not a Crime", att publicera är inget brott.

Samma dag som brevet publicerades lade även Brasiliens tillträdande president Lula da Silva sin röst till den uppmuntrande kören. Han gjorde det i samband med att han träffade WikiLeaks chefredaktör Kristinn Hrafnsson och Joseph Farrell, en medarbetare till organisationen, och uttryckte önskemål om att "Assange kommer att befrias från sitt orättfärdiga fängelse."

Scenen var nu redo för Albanese att göra sitt ingripande. När Albanese talade till parlamentet den 30 november som svar på en fråga från den oberoende parlamentsledamoten Monique Ryan, avslöjade han att han i själva verket hade tryckt på Biden-administrationen för att förfarandet mot Assange skulle upphöra. "Jag har tagit upp detta personligen med företrädare för den amerikanska regeringen."

Albanese drog en parallell till Chelsea Manning, nyckelfiguren som försåg WikiLeaks med hemligstämplade militära dokument, fick ett hårt straff för att göra det, men fick sitt straff omvandlat av president Barack Obama. "Hon kan nu delta fritt i samhället." Han ifrågasatte öppet "poängen med att fortsätta denna rättsliga åtgärd", som skulle kunna sträcka sig många år in i framtiden.

I sitt tal till National Press Club i Canberra i oktober i år erkände Assanges advokat Jennifer Robinson att "ärendet behöver en brådskande politisk lösning. Julian har inte ett decennium till att vänta på en rättslig lösning.” Denna punkt upprepades av Ryan i hennes kommentarer riktade till premiärministern.

Den avgörande frågan är här om Washington kommer att lyssna på Albanese. "Vi får nu se Australiens ställning i Washington, om det är en uppskattad allierad eller inte," kommenterade  Assanges far, John Shipton.

Detta är ett referat av Binoy Kampmarks artikel i Oriental Review.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.