21 december 2022

Propagandan mot Afghanistan

En av 135 nya småskoleklasser i Sangin-distriktet i Helmand, där motståndet mot
USA-ockupationen  2001-2021 startade.

Den nuvarande kampanjen mot Afghanistan, där kvinnor utestängs från högre utbildning, syftar till att dölja USA:s smutsiga manipulationer med den afghanska statskassan.

Den tillförordnade informations- och kulturministern, Khairullah Khairkhwah, kräver att de afghanska tillgångar som frysts av USA ska frisläppas. "Medlen tillhör Afghanistans folk och det finns inte någon motivering till att frysa dem".

När han talade vid en sammankomst som hölls av medlemmar i den afghanska privata sektorn, sa Khairkhwah att frysningen av afghanska tillgångar är en orättvisa.

När han talade vid samma sammankomst sa chefen för Afghanistans industri- och gruvmyndighet, Sherbaz Kaminzada, att de afghanska myndigheterna står inför svåra utmaningar på grund av frysningen av de afghanska tillgångarna.

"När de afghanska tillgångarna frystes hade det en negativ inverkan på vår internationella trovärdighet. Vi brukade kunna överföra pengar till låg kostnad, men nu kan vi inte det", sa han.

"Pengarna överfördes av den tidigare regeringen utomlands och är nu frysta i New York. Omkring 2 till 2,5 miljarder dollar tillhör den privata sektorn", säger Khanjan Alokozai, medlem av Afghanistans handels- och investeringskammare,

Efter att det islamiska emiratet tog makten frystes totalt 9,5 miljarder dollar av Afghanistans centralbanks reserver.

I FN stöds talibanregerings krav av bl.a. Ryssland. Dess ständige representant Vasilij Nebenzia sa 20 december i säkerhetsrådet att USA:s förslag till hur pengarna ska "tinas upp" är  upprörande och konstaterat att det är nödvändigt att omedelbart återlämna dessa medel till folket i Afghanistan.

Den 14 september meddelade USA och Schweiz att 3,5 miljarder dollar som stulits av Afghanistan ska placeras i en schweizisk "fond för det afghanska folket" med konto i Banken för Internationell Betalningsutjämning. Fonden kommer att selektivt betala ut dessa pengar, som dess västdominerade styrelse önskar. Där sitter bl.a. USA:s ambassadör i Schweiz och några afghanska bankmän som arbetat för USA:s tidigare marionettregim.

Det betyder att USA i sak behåller greppet även om dessa pengar, men samtidigt hävda att pengarna inte längre finns i USA:s kontroll.

Även om de 3,5 miljarderna verkligen skulle komma Afghanistan till godo så utgör arrangemanget en inblandning i landets angelägenheter.

Och vart har de resterande 6 miljarderna dollar tagit vägen? Risken är att amerikaner som drabbades av terrordåden 11 september 2001 kommer att beviljas skadestånd ur den frysta afghanska statskassan, trots att inga afghanska medborgare var inblandade i terrorflygningarna.

För att dölja den storskaliga stölden av afghanska medel och USA:s fortsatta aggression mot Afghanistan, bl.a. med drönarattacker mot enskilda personer, har just denna vecka en storskalig kampanj rullats ut i internationella media, i syfta att hindra en normalisering av Afghanistan relationer med omvärlden.

Liksom inför invasionen 2001 trummas budskapet ut att Afghanistan förtrycker sina kvinnor, vilket naturligtvis är sant, liksom det är sant att det vita slaveriet växer på USA:s och EU:s bordeller. 

https://www.usip.org/publications/2022/09/us-move-afghanistans-frozen-central-bank-reserves-new-swiss-fund

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.