8 december 2022

Hotet från Konungariket Tyskland

Den tilltänkt3e kungen av Tyskland. Foto: Steffen Löwe.

Gårdagens massiva razzia i Tyskland mot ett antal kuppmakare som föresatt sig att förvandla Tyskland till ett kungarike väcker självklart förundran, oro men också skepsis i Tyskland. Varför nu? Avleder de sensationella avslöjandena från Tysklands egentliga problem?

Så här skriver Uli Gellerman på bloggen "Rationalgalerie".

Vi hade redan det med "NSU" (Nationalsozialistischer Untergrund, en nynazistisk terrorgrupp avslöjad 2011): En terroristgrupp från ingenstans, som ett nazistisk spöke ur den hemliga underrättelsetjänstens fatabur. Men som det visade sig var Författningsskyddets egna agenter delaktiga i bildandet.

Nu har vi en ny "terrorstiftelse", som kallar sig "Reichsbürger" och bland annat har en riktig furste i toppen. Ett märkligt sällskap som påstods planera en väpnad kupp.

Tyska Riket inom Hitlers gränser
De besynnerliga medborgarna tror att det tyska riket  antingen inom Hitlers eller kejsarens gränser -  fortfarande existerar och att den federala tyska republiken därför inte bör erkännas. Tron på "riket" har två kärnor: Dels menar dessa medborgare att det i Tyskland inte är de folkvalda regeringarna som fattar de avgörande besluten, utan andra världskrigets allierade segrarmakter. Dels grundar de sig på artikel 146 i grundlagen som begränsar giltigheten av densamma till en folkomröstning om en författning.

NATO visar tyskarna deras gränser
Även om "riksmedborgarna" manifestera sitt mentala tillstånd genom att bland annat planera inrättandet av ett kungarike, behöver man inte vara "riksmedborgare" för att inse att den tidigare ockupationsmakten, USA, har mer att säga till om praktiskt än den federala regeringen. USA:s verktyg, som NATO, ser hela tiden till att tyskarna håller sina gränser. En oberoende tysk militär- och utrikespolitik skulle bara vara möjlig om Tyskland kopplade loss  från USA och NATO.

Makt över media är viktigare än lagar
Att det finns en politisk realitet, i vilken majoriteten av tyskarna betraktar sin stat som legitim, vilket flertalet stater i världen också gör, är något som "riksanhängarna" och deras anhängare ignorerar. De förstår inte att den skrivna lagen har föga gemensamt med den tillämpade lagen och att till exempel mediernas makt betyder oändligt mycket mer än lagens begränsning av statens makt.

"Riksmedborgare": ett användbart spöke
Men eftersom "riksmedborgarna" är utstyrda i ett sedan länge begravt rikes groteska kläder, och många av dem samlar på vapen som de ibland använder, är de användbara som spöke.

När rörelsen till försvar av grundlagsenliga fri- och rättigheter var på topp i augusti 2020 beviljade Berlins senator tillstånd för ett långt protestmöte på trappan till riksdagshuset. Det var den samma senator som 
gärna velat upplösa demokratiska demonstrationer med våld och vars rättsorgan principiellt förvägrat rättighetsrörelsen mötestillstånd. Naturligtvis slog gängse massmedia upp den tillåtna demonstrationen som en "stormning av riksdagen".

Författningsskyddets provokatörer
Kännare av den statliga strukturen var och är säker på att "riksmedborgar"-aktionen fram riksdagshuset hade anmälts och organiserats av Författningsskyddets provokatörer för att förtala oliktänkande i stort. Naturligtvis finns det också bland de senast gripna kuppledarna också personer som tänker "på tvärs" (Querdenker). För även om rörelsen till försvar av medborgerliga rättigheter för närvarande  är vikande utgör den fortfarande det enda alternativet mot en stat som skadade demokratin med sin  coronaregim och mot att NATO invecklat Tyskland i ett farligt krig. Sådana alternativ måste bringas i vanrykte och kastas på "riksmedborgarnas" sophög, så att de inte får en smittsam effekt.

Förtroende för staten sjunker
I Tyskland ökar tvivlen på statens handlande. De hälsofarliga effekterna av coronavaccinering har blivit omtalade trots det omgivande hermetiskt slutna medielandskapet. Allt färre tror på skrönan om att Ryssland skulle ha sprängt sin egen gasledning. De anti-ryska sanktionerna, som slår särskilt mot den tyska ekonomin och tyskarnas plånböcker, ifrågasätts av samma skäl. Förtroendet för staten sjunker. Av  brist på förtroende kommer sökandet efter alternativ och därur kan en önskan om uppror växa.

Nancy Faeser ser en avgrund
Innan en sådan önskan verkligen övergår i uppror måste de repressiva verktygen populariseras som nödvändiga åtgärder. Här blir den förmenta "Riksmedborgar"-kuppen användbar. Den ger personer som den federala inrikesministern Nancy Faeser möjlighet till yttranden i den här stilen: "Utredningen öppnar en avgrund av terroristhot från riksmedborgarmiljön" och vidare: "Vi vet att att värja oss med all hårdhet mot demokratins fiender."

Kamp mot en uppfinning av Författningsskyddet
Vad "demokratins hårdhet" innebär har de senaste åren varit tydligt på gator och torg, där den satts in mot aktiva demokrater. Faeser använder nu en uppfinning av Författningsskyddet till kamp mot demokrater. 

 Uli Gellerman 8/12

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.