gerundium

23 juli 2014

Till utrikesminister Carl Bildt

Mikael Skillt, en av minst fyra svenskar
som strider för ett "rasrent" vitt Ukraina.


Ers Excellens,

Med anledning av Anna Lena Lauréns artikel i Svenska dagbladet idag (http://www.svd.se/nyheter/utrikes/den-senaste-utvecklingen-i-ukraina_3765128.svd?sidan=11)
finns det några frågor som jag anser bör klargöras beträffande svenska
soldater som tar värvning i utländska arméer.Mikael Skillt har varit kontrakterad i svenska försvaret i sex år, bl a
som prickskytt.

Han liksom minst tre andra svenskar har nu tagit värvning i
"Azov"-bataljonen som strider för "den vita rasens renhet".

Han säger till SvD:

"– Givetvis har jag ett etniskt perspektiv på det här kriget. På den proryska sidan finns georgier och personer från Mellanöstern. Om Ryssland vinner det här kriget finns inget som hindrar dem från att fortsätta komma till Ukraina."

Enligt Laurén anser Skillt att "Ukrainas stora judiska minoritet borde
lämna landet eftersom han inte räknar den som vit."

Mina frågor till utrikesministern är nu dessa:

1. Vilken rättslig ställning har svenskar som tar värvning i ett raskrig
i ett annat land?

2. Finns inga hinder för (tidigare) kontraktsanställda i det svenska
försvaret att ta sådan värvning? Skillt krigar i svensk uniform - är
detta förenligt med svensk lag?

3. Skillt är efterlyst för krigsförbrytelser i Folkrepubliken Donetsk.
Kan Sverige medverka till att han grips och om det finns grund för åtal ställs
inför rätta här eller i annat land?

Stockholm 23 juli 2014
Stefan Lindgren

PS. Lenta.ru hade igår en omfattande dokumentation av Azov-brigaden där
förutom Skillt också en svensk vid namn Severin omnämns.
http://lenta.ru/articles/2014/07/22/naziinternational/

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.