23 juli 2014

USA har inga bevis

Satellitbilder på ukrainska BUK-komplex, 5 km norr om
Donetsk. Bilden är från 14 juli. Komplexen
avlägsnades efter nedskjutningen av MH-17.
 

AP, nyhetsbyrån Associated Press, refererade igår ett möte med
amerikanska tjänstemän (icke namngivna). Där framkom att USA inte vet
mer än att MH17, det nedskjutna malaysiska planet, sköts ned från det
område i östra Ukraina som beskrivs som "ockuperat av separatister"."Men tjänstemännen sade att de inte visste vem som avfyrade missilen
eller om några ryska agenter var närvarande vid uppskjutningen. De var
inte säkra på att om missilbesättningen var utbildad i Ryssland, även om
de beskrev en upptrappad kampanj de senaste veckorna från Ryssland för
att beväpna och utbilda rebellerna, som de säger har fortsatt även efter
det att trafikflygplanet sköts ned.

När det gäller vem avfyrade missilen, 'vet vi inget namn, ingn rang och
är inte ens hundra procent säkra på en nationalitet,' sade tjänstemannen
på ett annat ställe, 'Det kommer inte att bli något Perry Mason-ögonblick
här.'"

http://bigstory.ap.org/article/us-present-intelligence-data-plane-crash-0

Låt oss påminna om att ryssarna publicerat satellitbilder som visar att
Ukraina hade Buk-komplex stående i omedelbar närhet till posteringar av
upprorsmän i Donetsk. USA kan alltså knappast uttala sig med säkerhet
ens om vem som kontrollerade uppskjutningsplatsen.

Det står alltså klart att både USA och EU nbart agerar utifrån ett
geopolitiskt axiom som säger att Ryssland MÅSTE vara skyldigt.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.