8 juli 2014

Biter "övertalning" på könsstympare?

Frågan om könsstympning som idag i det närmaste straffritt kan utföras
på flickor som är svenska medborgare fortsätter att skapa debatt.

Henrik Persson, Fjärde världen, påstår att det finns forskning utförd i
Sverige i ämnet. Han skriver:


"Jodå, det finns mycket forskning och vetenskapligt skrivande sedan
länge om kvinnlig könsstympning, även i Sverige. Uppsala Universitet har
t.ex. ett Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, där en
forskningsrapport kom 2011: "Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige
- en forskningsöversikt".
Där finns ett gediget och massivt material om könsstympning i Sverige. Läs bl.a. från sid 29 och framåt.

Hela skriften finns här, digitalt bläddringsbar:
http://viewer.zmags.com/publication/157f21e7#/157f21e7/31

Både i fotnoter och i litteraturlistan på slutet finns hänvisning till de forskare som arbetat med detta ämne på svensk grund.

Det går emellertid inte att isolera denna fråga till Sverige. De mest utsatta kvinnorna, bland t ex somalierna, ingår i stora världsvida släkter som på grund av utvandring sträcker sig från Somalia till Europa, England, Sverige och vidare.

En som skrivit lättillgängligt och bra på svenska och norska om ämnet generellt är en norsk antropolog, Aud Talle. Hon har fältarbetat i olika länder, och intervjuat många tiotals omskärare bl. a.

Bland Aud Talles böcker märks: "Kulturens makt – kvinnelig omskjæring som tradisjon og tabu ("The Power of Culture: Female Circumcision as Tradition and Taboo") 2010, "Om kvinneleg omskjering", 2003, "På Barheidas tid: familjekrönika från savannen", 2005, tillsammans med Stig Holmqvist.

I Norge har, enligt Aud Talle, de flesta somalier påverkats och är emot kvinnlig omskärelse.
Se vidare en intervju med henne på: http://eng.kilden.forskningsradet.no/c52778/nyhet/vis.html?tid=75604

I intervjun där konstateras att seden är förbjuden i norsk lag, och Aud Talle säger att vi alla har ett ansvar för att stoppa detta, men att: "Den bästa strategin för att få stopp på seden handlar om information, övertalning, erkännande, hellre än straff och fördömanden."

Så långt Henrik Persson. Ska vi tolka det som att han anser att den
svenska lagen inte ska tillämpas?

Stefan Lindgren

PS.  Den forskningsrapport Henrik föreslår är verkligen läsvärd. Där framgår att det inom forskarvärlden tydligen finns en uppfattning om att obligatoriska gynundersökningar, som föreslagits av f d integrationsminister Nyamko Sabuni, är "oetiska". När läkare i Uppsala ville undersöka en flicka mot familjens vilja slutade det med att kommunen fick betala 60 000 kr i skadestånd. Jag har personligen svårt att förstå den oerhörda finkänsligheten inför så otäcka brott. Som pojke fick man t ex tåla att skolläkaren fingrade på pungen för att kolla att testiklarna kommit ner. Så varför skulle inte flickornas status kunna kollas rutinmässigt. Det skull sannolikt stoppa mycket lidande.

2 kommentarer :

  1. Jag vill bara upplysa om att man inte gör en gyn.undersökning för att konstatera om en flicka/kvinna är könsstympad. Vid en gyn.undersökning förs instrument in i slidan för att man ska kunna inspektera slemhinnor och livmodertapp. Vidare gör man en så kallad bimanuell palpation då undersökaren för upp två fingrar i slidan för att lyfta upp livmodern och känner över livmodern från utsidan med den andra handen. Vid könsstympning lämnas de inre könsdelarna intakta, det är de yttre könsdelarna, klitoris, inre- eller yttre blygdläppar
    som avlägsnas i varierande grad. Man behöver bara titta på flickans underliv, möjligen med två fingrar sära på blygdläpparna för att se om klitoris är intakt.
    Jag kan förstå att en sådan undersökning är mer kränkande än att väga ett barn eller att undersöka dess tänder.

    SvaraRadera
  2. Naturligt vis menar jag att jag INTE tycker en sådan undersökning är kränkande

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.